Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – mai 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna mai întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

Membrii cercului pastoral nr. 1, așezat sub ocrotitorul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”, s-au întâlnit liturgic în slujba Privegherii (14.05.2021) și în slujba Sfintei Liturghii (15.05.2021) la Mănăstirea Putna, sub protia Preasfințitului Părinte Damaschin, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, prin bunăvoința Părintelui Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și cu prezența Părintelui Ruscan Filaret, Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După finalul slujbei, Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan-Constantin, a mulțumit tuturor preoților care au participat și s-au rugat ocrotitorului cercului pastoral, ,,Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”.

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 24.05.2021, ora 17:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Plăvălari, păstorită de către Părintele Marișca Gheorghe, din Protopopiatul nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Acatistului ,,Sfinților Împărați Constantin și Elena” a urmat meditația cu titlul: „Misiunea preoțească-participare la Preoția Lui Hristos- împlinirea sau formaea preotului astăzi”, susținută de către pr. Marișca Gheorghe.

A fost prezent un număr de 11 preoți. Au luat cuvântul următorii preoți:

Pr. Răzvan Cîmpulungean, Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț, Pr. Romega Ionel,           Pr. Alexandriuc Mihai, Pr. Bujorean Ioan, Pr. Bărghier Adrian, Pr. Mihoc Nicolae,        Pr. Ciceu Eugen, Pr. Șalvar Dan- Leonte, Pr. Marișca Gheorghe, Pr. Onea Valentin,     Pr. Belei Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Misiunea preoțească este de origine divină, deoarece este întemeiată de Mântuitorul Hristos și are caracter supranatural transcedental, prin scopul ei ultim, care este mântuirea sufletelor”.

„Preotul este organul prin care Dumnezeu împărtășește lumii, de-a lungul veacurilor, harul mântuitor izvorât din jertfa Fiului și pus de Acesta la dispoziția Bisericii”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. În calitate de conducător al parohiei sale, preotul trebuie să păstreze unitatea cu Biserica, cu episcopul, care este, de fapt, reprezentantul lui Hristos și conducătorul eparhiei păstorite.
 2. Preotul este cel care mijlocește legătura credincioșilor cu Dumnezeu, care constituie temelia vieții noastre religioase.
 3. Prin implicarea preotului și prin exemplul personal, credincioșii se integrează și se mențin în Biserică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare și nu în ultimul rând tinerilor elevi de la Școala Gimnazială ,,Haralambie Mihăiescu” din Udești, care îl au ca profesor pe Părintele Bărghier Adrian.

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de  25.05.2021, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Sfânta Treime” din Frumoasa, păstorită de către Părintele Bardan Tiberiu, din Protopopiatul nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

După slujba acatistului Sfântului Ioan Botezătorul a urmat meditația cu titlul: „Misiunea preoțească-participare la Preoția Lui Hristos, împlinirea sau formarea preotului astăzi”, susținută de către pr. Bardan Tiberiu.

A fost prezent un număr de 10 preoți. Au luat cuvântul următorii preoți:   Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Ungureanu Marius-Nicușor;         Pr. Niga Adrian; Pr. Druță Ioan; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Cormoș Mircea;  Pr. Zaharia Gigel; Pr. Hapca Gheorghe; Pr. Bogdan Ioan Dumitriu; Pr. Grădinaru Lucian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul este chemat să continue activitatea Domnului Hristos, anume de sfințire, de învățare și de păstorire a credincioșilor pe drumul mântuirii”.

„În parohia încredințată de chiriarh, preotul are o misiune sfântă și sfințitoare”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Este necesar ca preotul să fie înzestrat cu calități precum: înțelepciune, credință, prudență, noblețe și discreție.
 2. Preotul trebuie să se facă pe sine întruchipare a virtuților pe care le propovăduiește pentru ca învățăturile și sfaturile acestuia să fie luate în considerare de către creștini.
 3. Prioritatea preotului este mântuirea sufletelor ce i-au fost încredințate, așadar nu poate răspândi lumină și căldură decât cel ce are în sine lumina, căldura și harul sfințitor al lui Dumnezeu.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 4

În data de 27.05.2021, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului”, păstorită de către Părintele Gherasim Vasile, din Protopopiatul nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan, Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Aghiasmei Mici a urmat meditația cu titlul: „Misiunea preoțească-participare la Preoția Lui Hristos, împlinirea sau formarea preotului astăzi”, susținută de către Părintele Gherasim Vasile.

A fost prezent un număr de 13 preoți. Au luat cuvântul următorii preoți:            Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Manolache Mihai; Pr. Gherasim Dumitru; Pr. Bîrsan Marius-Gheorghe; Pr. Aldea Florin; Pr. Curcă Ciprian-Constantin; Pr. Coca Ionel; Pr. Abageru Lucian; Pr. Bălan Mihai;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Deplinătatea preoției bisericești, dată nouă de Arhiereul Hristos, constă în faptul că izvorul misiunii preoțești, precum și misiunea creștină, în toată complexitatea ei, își are temeiul adânc și punctul de plecare în însăși comuniunea veșnică a Sfintei Treimi”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preotul este chemat să se smerească pe sine însuși pentru a putea ridica povara enoriașilor săi și pentru a putea face simțită în rândul acestora, prezența lui Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu.
 2. Familia preotului are un rol special în indeplinirea misiunii acestuia, deoarece ea constituie un reper după care creștinii să se ghideze.
 3. Preotul trebuie să organizeze la nivelul comunității acțiuni prin care să ajute enoriașii aflați în suferință: bătrâni, bolnavi, văduve, orfani.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 31.05.2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Bliorțu Dumitru, din Protopopiatul nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Acatistului Sfinților Împărați a urmat meditația cu titlul: „Misiunea preoțească-participare la Preoția Lui Hristos, împlinirea sau formarea preotului astăzi”  susținută de către pr. Bliorțu Dumitru.

A fost prezent un număr de 17 preoți. Au luat cuvântul următorii preoți:   Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Ilișoi Viorel; Pr. Popovici Dănuț-Dumitru;   Pr. Cojoleanca Bogdan; Pr. Nuțu Mircea; Pr. Andrieș Cătălin;  Pr. Moroșan Nicolae; Pr. Moroșan Dorin; Pr. Velniciuc Alexandru;  Pr. Cîrciu Petrică; Pr. Florea Bogdan;     Pr. Velniciuc Gheorghe; Pr. Hauca Cezar; Pr. Mazăre Georgel; Pr. Juravle Cristian;      Pr. Ciornei Dănuț; Pr. Lazăr Răzvan; Pr. Bliorțu Dumitru;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Prima calitate a preotului o constituie curăția sufletească și sfințenia vieții sale, deoarece el trebuie să fie un adevărat model și o pildă vie pentru păstoriții săi, iar sfințenia este o însușire absolut necesară slujitorului bisericesc”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preoții trebuie să fie pilde și modele de virtute pentru că oamenii pot cădea în păcat foarte ușor și cu atât mai mult atunci când observă că acel păcat este săvârșit de slujitorul lor.
 2. Preotul trebuie să cunoască sufletul omenesc, să fie un bun psiholog pentru a-i atrage pe credincioși pe calea credinței.
 3. În relație cu credincioșii, preotul trebuie să manifeste dragoste, răbdare și nădejde.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat: Arhidiacon Misionar Protopopesc,

                                 Maloș Constantin