Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna iulie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna iulie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 18.07.2023, la Parohia „Sfinții Împărați ” – Zamca, din orașul Suceava păstorită de către părintele Mazarache Alexandru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Vecerniei, urmată de susținerea prelegerii cu tema„Preotul contemporan în faţa problemelor personale: familie, locuinţă, boală, bătrâneţe, pensionare, etc.” de către P.C. Pr. Mazarache Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

„Părintele Prof. Dr. Viorel Sava în articolul său „Parohia – factor şi model de unitate într-o lume divizată”, în capitolul „Soluţii şi oportunităţi” identifică câteva griji pastorale printre care amintim: a) grija să-şi cunoască bine parohienii; b) grija de a zidi în rândul enoriaşilor săi conştiinţa apartenenţei lor la comunitatea parohială; c) adaptarea metodelor şi mijloacelor pastorale la situaţia concretă a parohiei contemporane; d) concentrarea preotului pe slujirea liturgică şi, în special, pe slujirea Sfintei Liturghii; e) şi nu în ultimul rând preotul devine părintele enoriaşilor săi şi fiu al enoriei, chemat să se integreze în comunitate. Episcopul Melchisedec Ştefănescu arată că parohia este familia lărgită a preotului şi dacă familia mică (familia proprie) este rea, după modelul acesta va fi şi familia mare (parohia): „Familia preotului trebuie să fie o şcoală în care el să poată învăţa a-şi chivernisi turma, care nu este altceva decât o famile mare (din cartea Teologia academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii, p.281) ”.

           În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Fiecare om îşi face un rost în viaţă şi nu de puţine ori se confruntă cu boli, necazuri, suferinţe. La fel şi preotul. Dar ce trebuie să ne sprijine şi să ne dea multă nădejde este că Dumnezeu ne poartă de grijă, şi nu oricum, ci în cele mai mici detalii. Aceasta aduce atât omului de rând cât şi preotului multă linişte. Totuşi preotul, mai mult decât omul simplu, trebuie să îşi păstreze inima neîmpărţită, neamestecată de duhul lumii. Preotul este lumină. Când în ochi intră o mică scamă, vederea se tulbură. De aceasta preotul să se ferească: de scamele grijilor. Să-şi păstreze ochiul curat ;
 2. Dacă un preot are o viaţă personală fără cusur sub toate aspectele, poate fi sigur că nu va fi doborât de uneltirile sau clevetirile celor răi. Preotul trebuie să fie egal permanent cu sine: acasă, în biserică, pe stradă, în familie, în cuvânt, în vorbă, în rugăciune, pentru că ori este preot în întregime ori nu este preot deloc;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Mazarache Alexandru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 04.07.2023, la Parohia  ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Ițcani II, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Clipa Mihai, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Adulterul, o „neomenie conjugală”” de către P.C. Pr. Stamatin Laurențiu Nicolae.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Principiile morale diluate, propagate prin toate mijloacele, proclamă un antropocentrism dus la extrem, ignorând faptul că hedonismul reprezintă o formă de degenerare umană. Astfel, societatea secularizată îngăduie orice tip de comportament, fie el şi desfrânat, atâta timp cât omul „se simte bine” în propria ignoranţă. Apoi, lumea în care trăim este o „lume iconică, în care imaginea joacă un rol important”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Lupta împotriva duhului desfrânării începe din primul moment al tinereţii şi se stinge după înfrângerea celorlalte păcate. Asaltul se dă pe două fronturi, fiindcă la biruinţă nu ajută numai postul, ci căinţa inimii trebuie să-i preceadă, însoţită de rugăciunea împotriva duhului celui mai necurat şi de o adâncită cugetare asupra Scripturilor […] Vindecarea izvorăşte din inimă, de unde izvorăsc şi păcatele […] Experienţa arată că războiul împotriva patimii desfrânării este mai presus de puterile noastre şi ne este absolut necesar ajutorul lui Dumnezeu;
 2. Atât înainte de căsătorie, cât şi după, Mântuitorul Hristos, Sfinţii Apostoli şi ceilaţi Părinţi ai Bisericii, recomandă înfrânarea/abstinenţa, deoarece păcatul desfrânării îl desparte pe om de Părintele ceresc;
 3. Adulterul este distrugerea dragostei ce provoacă traume și necinsteşte viaţa conjugală. El se aseamănă cu „profanarea unui altar” închinat iubirii şi  dăruirii permanente. Mai mult, „adulterul este un divorţ secret, întemeiat pe minciună şi trădare”, „roaderea vicleană a unităţii”, „insultă contra naturii”, căci se întinează şi trupul soţului sau al soţiei, deşi el/ea nu a participat fizic la păcat.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Clipa Mihai pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 31.07.2023, la parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Ioan Rusul” – Ipotești II, comuna Ipotești, păstorită de către părintele Sava Alexandru Flavian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Ioan Rusul, urmată de susținerea prelegerii cu tema Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare etc, de către P.C. Pr. Sava Alexandru Flavian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În activitatea sa, preotul nu are voie să pună interesul personal înaintea problemelor comunității parohiale pe care o are în grijă, pentru ca nu cumva sufletul vreunui credincios să se piardă tocmai în momentul cel mai critic pentru el, când preotul alege de fapt mai întâi familia.  În contextul actual, când preotul se confruntă cu probleme din ce în ce mai diverse, iar familia lui are din ce în ce mai mult de suferit, luând în calcul prejudecățile oamenilor asupra preotului”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pastorația trebuie să cunoască o prioritizare aparte, pentru faptul că la judecată se va cere de la preot, mai întâi, socoteală pentru toată turma încredințată lui spre a fi păstorită. Dacă ar avea de ales între a merge să spovedească și să împărtășească un credincios aflat în pragul sfârșitului vieții, sau să se îngrijească de propriul copil aflat în gravă și grea suferință, preotul trebuie să meargă spre enoriașul său, iar pentru grija față de păstoriți, Dumnezeu se va milostivi și de copilul său;
 2. În fața bolii, preoția nu este de neatins, ci creează o oportunitate de apropiere de Dumnezeu, fiind răgazul dat de Creator pentru a ne întoarce privirea înapoi spre cer. Suferința este îngăduită unora pentru a se vindeca de păcate, iar altora este îngăduită pentru a le întări credința;
 3. Cât privește locuința preotului, pastorația este direct proporțională cu distanța dintre locuința lui și parohia pe care o păstorește. Nicăieri nu se poate crește o comunitate dacă preotul este absent. Ci acesta trebuie să fie cât mai aproape, sau chiar în mijlocul comunității, acolo unde este casă parohială. Credincioșii, din punct de vedere spiritual, sunt asemenea unor copii aflați în procesul de creștere. Dacă părintele nu este lângă copil, acesta va avea de suferit o suită de lipsuri de principii și valori morale. De aceea este obligatorie locuirea în parohie și vegherea permanență asupra nevoilor spirituale ale credincioșilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Sava Alexandru Flavian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 27.07.2023, la Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Dumbrăveni IV, comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Chelba Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații, de către P.C. Pr. Chelba Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În ultimele decenii, exodul tinerilor în străinătate, urbanizarea, adaptarea oamenilor la noile condiţii de existenţă, concentrarea vieţii membrilor familiei asupra unor relaţii de tip mai restrâns, în care bunicii, practic, au fost eliminaţi din cadrul familial, a influențat evident solidaritatea, coeziunea familiei, a determinat destrămarea familiei tradiționale şi a stimulat apariţia şi dezvoltarea familiei nucleare. Întrucât fiecare vârstă are un anumit potenţial: copiii de a învăţa, adulţii de a munci şi procrea, iar bătrânii de a sfătui şi ajuta, înseamnă că societatea elaborează anumite cerinţe, care determină pe indivizii grupurilor respective să îndeplinească/joace anumite roluri. Rolurile sociale pe parcursul evoluţiei civilizaţiei se completează, se cizelează, suferă anumite schimbări, însă esenţa lor practic, a rămas aceeaşi. Din considerentele expuse, observăm că bunicii reprezintă categoria de persoane vârstnice, rude foarte apropiate, de sânge (excepţie fac cei adoptivi) cu părinții copiilor care sunt nepoții lor. Studiile de antropologie şi sociologie a familiei arată că bunicii sunt persoane de certă încredere ce deţin un rol important în creșterea, îngrijirea și educarea celor mici, reprezentând un sprijin de forţă al părinților, adică al copiilor lor maturi, fiind o sursă sigură de înţelepciune, încredere şi promovare a valorilor autentice”.

             În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cultura părinţilor şi a bunicilor contribuie într-un mod decisiv la formarea concepției despre viață şi lume; asigură interiorizarea modelelor comportamentale și relaționale; determină integrarea şi adaptarea optimă a individului în mediul social, pregătindu-l treptat şi subtil pentru exercitarea rolurilor familiale (de fiu/fiică, frate/soră, părinţi, bunici) şi sociale (de cetăţean şi profesionist);
 2. Bunicii au un rol unic, care le-a fost încredinţat de Dumnezeu de a modela dezvoltarea spirituală a copiilor într-un mod în care nimeni altcineva, în afară de părinţii lor, nu are privilegiul să o facă. De fapt, atunci când părinţii sunt dezinteresaţi de viaţa religioasă, bunicii pot deveni cei mai importanţi mentori spirituali, îndemnându-i pe cei care au privilegiul de a avea nepoţi să verifice dacă rolul lor se rezumă la cadrul stabilit de cultură sau se extinde și la transmiterea moștenirii spirituale.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Chelba Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 25.07.2023, la Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae”- Berești, din comuna Hănțești, păstorită de către părintele Mihalache Constantin Răzvan din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Preotul contemporan între activismul pastoral și trăirea duhovnicească  ” de către P.C. Mihalache Constantin Răzvan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica are datoria de a se preocupa de toți credincioșii, indiferent de vârsta sau statutul socio-cultural al acestora, sprijinindu-i spre o dezvoltare firească a chipului lui Dumnezeu în asemănarea cu El, spre împlinirea rostului existenței omului: sfințirea propriei vieți pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Dacă avem datoria de a răspunde oricărui om, fiind aproape de toți semenii noștri, cu atât mai mult avem obligația morală de a ne preocupa de cei aflați în nevoi sau de cei nu se pot descurca fără ajutor: copii și bătrânii. Gradul de civilizație al unui popor se vede în grija pe care acesta o manifestă pentru bătrâni, pentru copii și pentru cei aflați în nevoi, care nu se pot ajuta singuri. Liturghia și filantropia sunt indiciul unei adevărate vitalități duhovnicești a unei comunități creștine. În acest sens, nu putem sta impasibili la starea de abandon social și la dezinteresul față de bătrâni, pe care le constatăm, de prea multe ori, din păcate, în societatea de astăzi”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Generațiile tinere nu trebuie să treacă cu vederea adevărata comuniune din Biserică între diferite generații: copii, tineri, adulți, vârstnici. Întreaga comunitate creștină este una în drum spre unica Împărăție a lui Dumnezeu. Ruperea comuniunii între generații este străină spiritualității ortodoxe;
 2. În Biserică, o prioritate în pastorația persoanelor vârstnice este implicarea vârstnicilor în creșterea și educarea copiilor, mai ales privind rugăciunea. Vârstnicii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la cultivarea vieţii liturgice şi la păstrarea valorilor creștine în cultura noastră, pentru binele societății și al familiei;
 3. Prezența multor bătrâni în lumea contemporană este un dar, o bogăție umană și spirituală nouă, un semn al timpurilor care, dacă este înțeles și primit pe deplin, îl poate ajuta pe omul de astăzi să-și regăsească sensul vieții, care merge mult dincolo de semnificațiile contingente care-i sunt atribuite de piață, de stat și de mentalitatea dominantă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Mihalache Constantin Răzvan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 11.07.2023, la Parohia Humoreni, comuna Comănești, păstorită de către părintele Hirghiligiu Lucian Nicolae, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Corurile parohiale și importanța lor în misiunea Bisericii” , de către P.C. Pr. Hirghiligiu Lucian Nicolae.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Dacă participăm la programul liturgic complet al unei zile, putem să observăm că în desfăşurarea acestuia muzica este nelipsită. Oprindu-ne, de pildă, la ciclul celor şapte Laude, descoperim o armonioasă împletire între cuvântul citit şi cel cântat. Această alternanţă poate fi sesizată şi în rânduiala Sfintei Liturghii, doar că aici muzica dobândeşte o pondere mai mare. Este firesc să ne întrebăm de ce în această slujbă muzica ocupă un loc atât de important. Motivul cel mai evident care generează această situaţie este însăşi structura Sfintei Liturghii, care are la bază un dialog continuu între cler şi credincioşi. Astfel pentru ca acest dialog să poată fi realizat în condiţii optime, este necesară o perfectă sincronizare între cei care dialoghează. Aici intervine muzica, care reuşeşte să facă din mii de glasuri unul singur”.

           În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Organizarea corurilor parohiale este de o mare importanță pentru viața Bisericii. Cântarea în comun la cultul divin este un instrument pedagogic educativ și o excelentă metodă misionară;
 2. Învățătura Mântuitorului este cunoscută și prin cântare și reținută mai ușor cu ajutorul muzicii. Iată de ce corurile bisericești au un rol misionar: pentru că oricine vorbește despre Dumnezeu, cântă lui Dumnezeu sau prin exemplu vieții sale Îl slăvește și face cunoscută voia și învățătura lui Dumnezeu poate fi considerat misionar. Corul bisericesc a reușit, prin cântare, să contribuie la lărgirea orizontului intelectual al omului;
 3. Pentru a avea o eficiență misionară, corurile bisericești trebuie să țină seama de necesitățile sufletești ale tuturor categoriilor de credincioși din biserică. Corurile bisericești exprimau unitatea credincioșilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin a mulţumit părintelui paroh Hirghiligiu Lucian Nicolae pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

 

În data de 13.07.2023, la Parohia Simincea II, comuna Siminicea, județul Suceava păstorită de către părintele Buruiană Paul, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor” de către P.C. Pr. Buruiană Paul.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Înțeleptul Solomon ne tot reamintește despre cinstirea bătrânilor care are mai multe forme și se manifestă în funcție de capabilitatea și nevoile generale, specifice fiecărei etape, precum și de nevoile particulare ale fiecărei persoane în parte. Este de știut faptul că foarte mulți dintre cei ce ajung în vârstă au experiență de viață bogată și pot fi utili generațiilor viitoare. Bătrânețea se manifestă ca un timp favorabil al liniștii lăuntrice unde putem ajunge la ,,înțelepciunea inimii”, așa după cum spune un proverb latin și mai ales: ,,Mulțumescu-ți Doamne, că m-ai învățat înțelepciunea.”

Din punct de vedere pastoral, bătrânețea ca și celelalte etape ale vieții își are avantajele, dezavantajele dar și greutățile ei. Menționăm faptul că bisericile noastre ortodoxe sunt frecventate de cele mai multe ori de cei în vârstă, iar tinerii sunt puțini iar tot greul și povara cade pe umerii celor în vârstă. Vedem preocuparea bisericii prin înființarea de centre sociale, de azile și tocmai acest lucru ne face să credem că nu i-am părăsit iar implicarea lor în activitățile biserici, spre exemplu la pangar, în comitetul de femei dar și în consiliul parohial le dă speranța că nu sunt marginalizați. De aceea bătrânii și bunicii noștri precum și părinții au nevoie mai mult ca oricând de o vorbă bună, de încurajare, de susținere și de luat în seamă”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bătrânii, sunt icoane vii și oameni înțelepții și de aceea trebuie neapărat să-i urmăm, să-i ascultăm și să-i pomenim necondiționat. Să-i cinstim pe bătrâni, să ne rugăm pentru dânșii, să-i pomenim la Sf. Liturghie iar atunci când avem ocazia să le deschidem ușa, să le dăm  binețe și să îi încurajăm;
 2. Vizitele preotului la casele bătrânilor sunt de un mare efect, deoarece ei au nevoie, de o mângâiere de un cuvânt bun și de pacea sufletească. Preotul poate învăța de la bătrâni multe lucruri: – înțelepciunea, răbdarea, curajul, tactul, credința, vivacitatea și nu în ultimul rând calmul.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin a mulţumit părintelui paroh Buruiană Paul pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Nicşan Valentin