Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna ianuarie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna ianuarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

În data de 25.01.2022, la Parohia „Sfânta Înviere” din orașul Suceava păstorită de către părintele Hostiuc Florin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. I, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfânta Liturghie – importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și credincioșilor” de către P.C. Pr. Hostiuc Florin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„A vorbi, a polemiza ori a încerca o definiție a Sfintei Liturghii este aproape imposibil, cel puțin la nivel intelectiualist. Sfinții Părinți, trăitori profunzi ai misticii creștine o numesc, o văd și mai degrabă o trăiesc drept „cerul pe pământ”, anticipare a existenței în starea de mântuire, arvună a vieții viitoare… . În forma pe care o săvârșim noi astăzi, Sfânta Liturghie face parte din corpusculul major al rugăciunii publice, îmbrăcând într-o formă reală și simbolică Sfânta Taină a Euharistiei, sau cum mai este ea bine cunoscută de credinciosul minim practicant, a Sfintei Împărtășanii.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Conștientizarea în sufletele și mințile credincioșilor că mântuirea nu este un concept abstract ci trăirea în comuniune cu Hristos, în veșnicie;
 2. Tratarea cu seriozitate, responsabilitate pastorală și consecvență a activității catehetice și predicatoriale;
 3. Atenția pentru pregătirea duhovnicească în vederea participării la Sfânta Liturghie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Hostiuc Florin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 26.01.2022, la parohia Mitocul Dragomirnei II, comuna Dragomirna, păstorită de către părintele Țurcă Silvestru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. III, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema Sfânta Liturghie – Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și credincioșilor, de către P.C. Pr. Țurcă Silvestru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Problema liturghiei în viața zilnică și relația rugaciunii publice în biserică cu viața particulară este una dintre problemele fundamentale ale pastorației crestine. În legatură cu aceasta se pune întrebarea: trebuie acceptată resemnarea față de dihotomia sacrului și a profanului, a coexistenței Duminicii liturgice, și a săptămânii aliturgice, a momentelor scurte de rugaciune și a perioadelor în care Dumnezeu este absent din inima și viața omului? La această întrebare se poate răspunde numai plecând de la sensul jertfei euharistice pentru experiența personală înlăturând frontiera dintre timpul liturgic și timpul numit „aliturgic” din viața zilnică”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Viaţa creştină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii;
 2. Participarea la cultul divin public din duminici şi sărbători implică o pregătire specială atât a slujitorilor hirotoniţi, cât şi a enoriaşilor. În acest sens, trebuie conştientizat faptul că „la Sfânta Liturghie participăm, nu doar asistăm”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Țurcă Silvestru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL  PASTORAL NR. 4

,,Sfântul Serafim de Sarov”

În data de 27.01.2022, la Parohia Dumbrăveni I, Comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Ioniță Vasile, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați”, de către P.C. Pr. Ioniță Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre importanța rugăciunii, ne dă acest sfat: „Rugați-vă neîncetat”. Prin acest îndemn, ne putem întreba: putem a ne ruga neîncetat?  La prima vedere am spune că este imposibil, pentru că dormim, mâncăm și toate celelalte nevoi. Însă ne învață Sf. Teofan Zăvorâtul că omul poate cu mainile să lucreze, iar cu mintea și cu inima sa să fie gândindu-se la Dumnezeu. Viața omului credincios este o rugăciune neîntreruptă, dacă este el neîncetat cu mintea la Dumnezeu. În felul acesta rugăciunea este pentru noi nu numai o necesitate absolută, ci mai mult decât atât; este o șansă pentru noi cei ce o practicăm, fie că este vorba de rugăciune liturgică, în slujbele noastre, fie rugăciunea personală″.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Pentru orice creştin, rugăciunea înseamnă convorbire, comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii;
 2. Intensficarea rugăciunii personale și participarea la rugăciunea în comun din biserică, la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine;
 3. Rugăciunea însoțită de post, de milostenie și de alte nevoințe este mai puternică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Ioniță Vasile pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERC PASTORAL NR. 5

,,Sfântul Nectarie”

În data de 31.01.2022, la Parohia Slobozia, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Boca Dorin-Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. V, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu temaRugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericiide către P.C. Pr. Boca Dorin-Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea vine așadar din profunzimea timpurilor, căci transcende orice vârstă a umanității, și este modalitatea prin care omul se înalță către frumusețile spirituale, duhovnicești. Este o însoțire a credinței, deosebit de vie și ea sporește în dialogul deschis dintre creatură și Creator. Cu alte cuvinte, rugăciunea este chiar mesagerul vieții religioase, o ,,scarăˮ pe care ne înălțăm spre ceruri, o unitate de măsură a dragostei și comuniunii cu Dumnezeu. Totodată, omul își exprimă astfel profundul sentiment al păcatului și al nevoii de a scăpa prin orice mijloc de sub povara lui. Prin rugăciune, omul este cel care se ridică mereu către Dumnezeu și, în mod analogic, Dumnezeu coboară către el, pentru a învinge orice opreliște care se opune îndumnezeirii”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Conștientizarea importanței rugaciunii particulare și comune în rândul credincioșilor;
 2. Slujbele Bisericii, în principal Sfânta Liturghie, formează rugăciunea deplină, cea mai înaltă jertfă de laudă și de mulțumire adusă de făptură lui Dumnezeu;
 3. Preotul să fie un om de spirit și de suflet, care creează oriunde se află și o atmosferă duhovnicească de rugăciune; Viața lui să fie o expresie constantă a rugăciunii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Boca Dorin-Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6

Sfântul Ștefan cel Mare”

În data de 19.01.2022, la Parohia Humoreni, păstorită de către părintele Hirghiligiu Nicolae-Lucian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. VI, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” de către P.C. Pr. Hirghiligiu Nicolae-Lucian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru a se apropia de Dumnezeu, omul trebuie să lase departe orice grijă lumească; trebuie sa își desprindă mintea de făpturi și să și-o înalțe la Făcătorul lor. Și ca să izbutească aceasta, e nevoie să își pună în lucru acea lucrare specială a minții, care se numește atenție sau luare aminte.

Fără luarea aminte nu avem rugaciune adevărată. Iar cand mintea se ațintește la Dumnezeu, se unește cu inima și unifică întregul om. Inima omului, care după învățătura scripturistică constituie sinele lui cel mai profund, rămâne în adâncul ei necunoscută omului însuși. Prin rugăciune, omul află cunoașterea harismatică a lui Dumnezeu și unirea cu El. Pătrunde astfel și în zona subconștientă sau inconștientă a sinelui său, luminând-o cu lumină dumnezeiască”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Nu există viață creștină autentică fără rugăciune. În fapt, a te ruga ține de ființa vieții spirituale a oricărui creștin, indiferent de timp și loc;
 2. Rugăciunea să coboare în suflet, ceea ce spune gura să înțeleagă mintea și să simtă inima; Rugăciunea să fie însoțită de milostenie și de post;
 3. Omul trebuie să se roage în Biserică dar și acasă, o continuă rugăciune.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Hirghiligiu Nicolae-Lucian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sfântul Ciprian”

În data de 24.01.2022, la Parohia Hancea, păstorită de către părintele Gavriliuc Sorin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. VII, aşezat sub patronajul „Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie, argumente pentru cultul Bisericii” de către P.C. Pr.  Gavriliuc Sorin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Evagrie Monahul, într-una din cuvântările sale duhovnicești, vorbind despre rugăciune se exprima zicând: Cel ce iubește pe Dumnezeu, de-a pururi stă de vorbă cu Dânsul ca și cum ar sta de vorbă cu un tată, alungând orice gând pătimaș. Astfel, pornind și noi de la acest gând, referindu-ne la rugăciune, o definim ca fiind o chemare adresată omului încă de la crearea sa (Facere 1, 26, Facere 2, 7) de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu și de a  comunica cu Sine, Creatorul Său.

Rugăciunea poate fi privită ca fiind și una dintre modalitățile de manifestare a cultului autentic creștin, elementul primordial ce presupune conștiința prezenței lui Dumnezeu în ființa umană. Prin rugăciune se realizează o interconexiune între om și Dumnezeu: omul se înalță către cer, dar pe de altă parte, înalță cereri ca Dumnezeu să vină către el. Fără rugăciune, înțeleasă ca și conexiune permanentă cu Dumnezeu, omul nu poate să își atingă  scopul pentru care a fost creat, anume, asemănarea cu Dumnezeu.”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea parte integranta a cultului;
 2. Asumarea rugăciunii nu ca act ritualic, ci ca stare dialogală permanentă între persoanele implicate, adică între Dumnezeu și om;
 3. Rugăciunea este hrana sufletului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Gavriliuc Sorin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc,
Nicşan Valentin