Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – ianuarie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna ianuarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 24.01.2022, ora 17:00, sub ocrotirea „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1 în format on-line, coordonat de Părintele Onesim Cezar, președintele Cercului Pastoral.

Meditația cu titlul ,,Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii”, a fost susținută de către Părintele Buta Dragoș de la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 19 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților), Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1), Pr. Argatu Petru, Pr. Buta Dragoș, Pr. Mureș Cătălin, Pr. Mocrei Lucian, Pr. Ciornovalic Mihai, Pr. Mihoc Dimitrie, Pr. Doru Filip, Pr. Lăzăreanu Cristian, Pr. Baltag Vasile, Pr. Airinei Dumitru, Pr. Clipa Sorin, Pr. Pașcu Ștefan, Pr. Popovici Dumitru-Cristian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Conform Sfintei Scripturi, rugăciunea este vorbire cu Dumnezeu (Ps. 5,3), apropiere de Dumnezeu (I Regi 14,36; Ps. 72,27; Isaia 58, 2), căutare a lui Dumnezeu (Iov 8,5; Ps. 62, 1; Ps. 33,4,  Ps. 77, 38; Isaia 55, 6), chemare a lui Dumnezeu (I Paralipomena 4, 20; 21, 26; Ps. 16, 6; Ps. 117, 5; Ps. 137,3) […].

Despre necesitatea, importanța și modul în care trebuie să se facă rugăciunea aflăm, în primul rând, de la Mântuitorul Iisus Hristos, Care este nu doar Învățătorul, ci și Modelul suprem în această privință. El, fără de păcat fiind, S-a rugat adesea Tatălui ceresc, retrăgându-Se în singurătate (Matei 14, 23; Luca 5, 16), a mulțumit Tatălui (Ioan 11, 41), S-a rugat pentru ucenicii Săi și pentru toți cei care vor crede în El (Ioan 17, 20), culminând cu rugăciunea pentru iertarea celor care-L răstigneau (Luca 23, 34)”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să urmăm îndemnurile Mântuitorului, pe care le avem în Noul Testament, care ne revelează condițiile adevăratei rugăciuni, în duh și în adevăr.
 2. Să prezentăm creștinilor exemple de persoane cărora Mântuitorul le-a împlinit rugăciunile, pentru că au fost făcute cu credință, cu smerenie și cu stăruință: cei doi orbi din Capernaum, orbul Bartimeu, sutașul, femeia cananeiancă ș.a.
 3. Să urmăm calea Sfinților Apostoli de a face „cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri” pentru toți oamenii, de a ne ruga cu stăruință, cu priveghere, mulțumind totdeauna pentru toate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Buta Dragoș pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR.  2

„SFÂNTUL CUVIOS IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

În data de 25.01.2022, ora 17:00, sub ocrotirea ,,Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2 în format on-line, coordonat de către Părintele Brahariu Mihai.

Meditația cu titlul ,,Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii”, a fost susținută de către  părintele Rusu Toader de la parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din satul Poieni, comuna Udești.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Brahariu Mihai (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2), Pr. Mihoc Nicolae, Pr. Bujorean Ioan, Pr. Alexandriuc Mihai, Pr. Mihoc Mihai, Pr. Bărghier Adrian, Pr. Onea Valentin, Pr. Belei Ioan, Pr. Romega Ionel, Pr. Ciceu Eugen, Pr. Devisevici Ovidiu, Pr. Rusu Toader, Pr. Marișca Gheorghe, Pr. Păstrăv Ciprian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Autorul desăvârșit al rugăciunii este Duhul Sfânt, cel ce inspiră teandric mintea umană. Sfânta Tradiție, născută din Tradiția Apostolică și continuată cu Tradiția Bisericească, cuprinde în mod egal definițiile sinoadelor ecumenice, scrierile Sfinților Părinți și cărțile de slujbă ale bisericii.  Întreagul cult al bisericii se reazămă pe Sfânta Scriptură și pe Sfânta Tradiție. Așadar, toată rugăciunea bisericii se întemeiază pe Sfânta Scriptură și pe Sfânta Tradiție”. 

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să evidențiem faptul că rugăciunea inimii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!” este roada desăvârșită a filocaliei, fiind înrădăcinată adânc în trăirea isihastă a primelor veacuri creștine.
 2. Să ținem cont de treptele rugăciunii, pe care sfinții părinți le socotesc a fi în număr de trei: rugăciunea citită (cea a trupului), rugăciunea cugetării (cea a minții) și rugăciunea simțirii (cea a inimii).
 3. Preoții și duhovnicii sunt datori a îndemna credincioșii la cât mai multă rugăciune.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Rusu Toader pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare. 

CERCUL PASTORAL NR. 3

„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

În data de 26.01.2022 ora 17:00, sub ocrotirea „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3 în format on-line, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

Meditația cu titlul „Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii”, a fost susținută de către Părintele Grădinaru Lucian de la Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Zaharești.

La întâlnirea cercului pastoral au participat  un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Bardan Tiberiu (Președinte al  Cercului Pastoral Nr. 3), Pr. Hulpoi Mircea, Pr. Cormoș Mircea, Pr. Constantin Cristian, Pr. Bogdan Ioan Dumitriu, Pr. Chira Cosmin, Pr. Druță Ioan, Pr. Ungureanu Marius, Ungureanu Gheorghe, Pr. Oroșan Ioan, Pr. Hapca Gheorghe, Pr. Țuțuianu Gheorghe, Pr. Țercovnic Adam, Pr. Grădinaru Lucian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Viața fără rugăcine este ca trupul fără suflet. Rugăciunea umple sufletul de harul dumnezeiesc și de darurile duhovnicești. Cu cât se întipărește mai mult în inima omului, cu atât o umple mai mult pe aceasta cu harul dumnezeiesc.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Este necesară o conștiențizare a distincției dintre rugăciunea rostită și cea simțită.
 2. Înțelegerea faptului că rugăciunea curată este cheia Împărăției Cerurilor.
 3. Să evidențiem faptul că sufletul lipsit de rugăciune își pierde adevăratul lui sens și adevărata sa finalitate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Grădinaru Lucian, pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

În data de 27.01.2022, ora 17:00 sub ocrotirea „Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4 în format on-line, coordonat de Părintele Aldea Florin.

Meditația cu titlul ,,Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii”, a fost susținută de către Părintele Manolache Mihai de la Parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Păltinoasa.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4), Pr. Dura Florin, Pr. Niga Tiberiu, Pr. Coca Ionel, Pr. Gherasim Vasile, Pr. Abageru Lucian, Pr. Cojocaru Marius, Pr. Balan Mihai, Pr. Curcă Ciprian-Constantin, Pr. Manolache Mihai.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Am putea spune, în cugetul Părinților duhovnicești, că rugăciunea personală sau individuală, săvârșită în cămara inimii noastre, pe de o parte, iar pe de altă parte, rugăciunea eclesială, liturgică, lucrată în marea familie a Bisericii, constituie cele două aripi ale rugăciunii, prin care rugătorul sporește în dialogul său cu Dumnezeu și urcă scara desăvârșirii morale”.                                                                                             

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Conștientizarea că adevărata rugăciune se face printr-un urcuș eclesial, comunitar, sacramental fiind desăvârșită de primirea Sfintelor Taine.
 2. Să înțelegem care este rațiunea rugăciunii și scopul practicării ei, detașându-ne de plăcerile materiale, lumești și trecătoare.
 3. Omul trebuie să realizeze că este colaborator al lui Dumnezeu, este partener al Lui. Și atunci partea omului presupune efortul de a se uni în Duh de rugăciune.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Manolache Mihai, pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 5

,,SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

În data de 31.01.2022, ora 18:00, sub ocrotirea „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5 în format on-line, coordonat de către Părintele Nuțu Mircea.

Meditația cu titlul  ,,Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii” a fost susținută de către Părintele Vrăjitoru Constatin de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Pârtești de Sus.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5), Pr. Florea Bogdan, Pr. Andrieș Cătălin, Pr. Purice Constantin, Pr. Sava Adrian, Pr. Velniciuc Gheorghe, Pr. Velniciuc Alexandru, Pr. Moroșan Dorin, Pr. Haucă Cezar, Pr. Lazăr Răzvan, Pr. Maloș Florin, Pr. Mazăre Georgel, Pr. Ciornei Dănuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Apostol Pavel îi sfă­tu­ia pe contemporanii săi ca, pe lângă alte fapte bune, să se roa­ge neîncetat. A ne ruga ne­în­cetat înseamnă a ţine le­gă­tu­ra permanent cu Dumnezeu să ne aducem aminte cu mulţumire şi cu dragoste de toate binefacerile primite de la El : Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus pentru voi (I Tes. 5, 17-18)”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Participarea activă a credinciosului la rugăciunea comună, îl mențin membru viu și lucrător al Bisericii lui Hristos.
 2. Rugăciunea făcută cu multă atenţie, cu evlavie şi cu smerenie, recunoscându-ne starea de păcătoşenie pentru că rugăciunea rostită doar cu buzele nu aduce niciun folos.
 3. Înțelegerea faptului că nu putem progresa în relatia noastră cu Dumnezeu și în apropierea de El, decât în funcție de urcușul nostru spiritual, în rugăciune și în mijlocul Bisericii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit  părintelui Vrăjitoru Constantin pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat: Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Maloș Constantin