Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna februarie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna februarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

În data de 21.02.2021, la Parohia „Sfântul Nicolae” din orașul Suceava păstorită de către părintele Paicu Nicolae, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” de către P.C. Pr. Paicu Nicolae.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

„Chiar dacă pui în rugăciunea ta multă trudă și nu afli nici o plăcere, să nu încetezi a te ruga cu stăruință și cu zel. Să te obișnuiești cu rugăciunea și cu convorbirea cu Dumnezeu. Să încerci pe cât posibil să-ți aduni și să-ți controlezi gândurile împrăștiate. Și astfel, încet-încet, rugăciunea ți se va părea tot mai ușoară, vei începe să simți o mângâiere dulce. Și dacă te străduiești cu adevărat, Sfântul Duh, văzând stăruința și dorința ta arzătoare, te va ajuta numaidecât. Și, odată intrat înăuntrul tău, te va învăța rugăciunea adevărată..”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Creștinul contemporan este implicat în multe activități cotidiene care îl îndepărtează de biserică. De aceea este nevoie de conștientizarea fiecărui credincios a importanței rugăciunii sale personale cât și comunitare;
 2. Îndemnnarea credincioșilor de a participa cât mai des la slujbele Bisericii, în special Sfănta Liturghie;
 3. Rugăciunea permanentă sau continuă să fie însoțită de post și milostenie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Paicu Nicolae pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 24.02.2022, la Parohia „Sfântul Haralambie” – Burdujeni, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Luca Paulică, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de către părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de prezentarea prelegerii cu tema „Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale și comunitare”, susținută de către P.C. Pr. Luca Paulică.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea este raportarea omului la Dumnezeu, comuniunea și unirea cu  El. Rugăciunea nu reprezintă o faptă magică, ci o faptă a libertății. În vreme ce practica magică se face pentru a satisface voia omenească, indiferent dacă aceasta este de acord sau nu cu voia dumnezeiască, rugăciunea se face prin libera încredințare a omului cu voia lui Dumnezeu. Când rugăciunea nu se face în aceste condiții, ci urmărește înfăptuirea voii omului, reprezintă de fapt o practică magică.

Rugăciunea adevărată necesită acea lucrare specială a minții care se numește atenție sau luare aminte. Când mintea se ațintește și se înalță la Dumnezeu, Făcătorul tuturor făpturilor, și se unește cu inima, unifică întregul om. Prin rugăciune omul află cunoașterea harismatică a lui Dumnezeu și unirea cu El. Pătrunde astfel în zona subconștientă a sinelui său, luminnând-o cu lumina dumnezeiască ˮ.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Evlavia credincioșilor, de cele mai multe ori sinceră și adevărată, trebuie călăuzită și supravegheată de preot;
 2.  Îndeplinirea cu responsabilitate a îndatoririlor pastorale la care ne cheamă Biserica și păstrarea unității de credință și a unității sufletești a credincioșilor;
 3. Învățarea credincioșilor cum să se roage corect;
 4. Orice inovații, elemente deviante și pseudo-tradiții care se abat de la Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție dăunează cultului Bisericii și trebuie respinse.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Luca Paulică pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 14.02.2022, la parohia Fetesti, comuna Dragomirna, păstorită de către părintele Ieremie Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 3, aşezat sub patronajul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de către părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de prezentarea prelegerii cu tema „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii, susținută de către P.C. Pr. Căuneac Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea săvârșită de minte în inimă întărește gândul omului permanent la Iisus Hristos, mărind comuniunea cu El, și sfințind întreaga ființă a omului, întărind cugetele și simțurile în frica de Dumnezeu. Însă rugăciunea trebuie ajutată prin asceză (abstinență, controlul patimilor) și prin ascultare de duhovnic. Sfântul Grigore Palama arată că, prin rugăciune neîncetată, mintea devine receptivă harului Duhului Sfânt unindu-se cu inima, revarsă bucurie sfântă a contemplației duhovnicești și peste trup, nu omorând partea pasională, ci purificând-o prin străpungere și plâns mângâietor de urmele păcatelor”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea rostită neîncetat să fie însoțită de smerenie, pocăință și fapte bune;
 2. Sfânta Liturghie este și rămâne centrul vieții de rugăciune;
 3. „Rugăciunea minții și a inimii” este o cale de dobândire a Duhului Sfânt și de sfințire a vieții.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Căuneac Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 23.02.2022, la Parohia „Izvorul Tămăduirii”, Dumbrăveni III, Comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Bogdan Nădejde, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de către părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea  rugăciunii, urmată de prezentarea prelegerii cu tema Rugăciunea- mijloc de a dobândi Duhul  Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii, susținută de către P.C. Pr. Bogdan Nădejde.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În cadrul vieții religioase, rugăciunea are un rol deosebit de important, pentru că din cele mai vechi timpuri și până azi credinciosul a simțit nevoia lăuntrică de a păstra mereu legătura cu Dumnezeu, izvorul vieții și stăpânul tuturor bunurilor materiale și spirituale din această lume.

Prin rugăciune, sufletul omului se înalță către frumusețile duhovnicești, credința este deosebit de vie, iar dragostea sporește în dialogul deschis dintre creatură și Creator.

Cu alte cuvinte, rugăciunea poate fi numită mesagerul vieții religioase, scara de aur pe care ne înălțăm spre ceruri, comunicarea intimă a omului cu Dumnezeu, unitatea de măsură a dragostei, limanul celor cuprinși de vifor, toiagul celor osteniți, adăpostul pentru cei bolnavi și ocrotitoarea celor sănătoși.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Conștientizarea credincioșilor asupra importanței dobândirii trezviei duhovnicești care trebuie trebuie să fie prezentă atât în rugăciunea particulară, cât și în cea comunitară;
 2. Conștientizarea faptului că Biserica este un spațiu sacru și are o valoare sfințitoare puternică în viața omului;
 3. Importanța participării creștinului la slujbele bisericii, mai ales la Sfânta Liturghie, dar și asumarea unui comportament adecvat în biserică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Bogdan Nădejde pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5

„Sfântul Nectarie”

 

În data de 28.02.2021, la Parohia Dealu, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Cârlan Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul Sfântului Nectarie”, coordonat de către părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de prezentarea prelegerii cu tema „Sfânta Liturghie – importanța ei în actualitate”, susținută de către P.C. Pr. Cârlan Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Așa cum precizează Nicolae Cabasila, <<nu este o altă rugăciune care să poată atât de mult și care să ne dea nădejdi mai mari ca cea adusă prin această înfricoșătoare jertfă care a curățit, fără nici o pată, păcatele și fărădelegile lumii>>. Reflectând asupra celor expuse mai sus, trebuie să conștientizăm cât de importantă este participarea noastră activă – a celor care ne considerăm a fi cu adevărat creștini ortodocși – la Sfânta Liturghie ori de câte ori avem ocazia. Ea rămâne pentru noi terenul și cadrul perfect pentru revărsarea și exprimarea credinței noastre ortodoxe, școala învățăturii creștine, un bogat tezaur de doctrină și o cateheză vie la îndemâna oricui și pe înțelesul tuturor.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Sfânta Liturghie este izvorul și fundamentul Sfintelor Taine și ierurgii, și de asemenea cea mai importantă dintre toate slujbele care alcătuiesc cultul zilnic al Bisericii;
 2. Prezența creștinului la Sfânta Liturghie reprezintă un act de cinstire a sărbătorii și a lui Dumnezeu. Pentru creștinii mai evlavioși este chiar o datorie;
 3. Fără Spovedanie, fără Sfânta Împărtășanie și fără Sfânta Liturghie nu este mântuire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Cârlan Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

  

CERCUL PASTORAL NR. 6

„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 16.02.2022, la Parohia Botoșana, păstorită de către părintele Nistor Spiridon, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 6, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de prezentarea prelegerii cu tema ,,Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, susținută de către P.C. Pr. Coca Nicolae.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Realitatea acestei întâlniri şi trăiri, ne este dăruită în Biserica lui Hristos în Sfânta Liturghie, prin Taina Sfintei Euharistii. În aceasta constă și importanța Liturghiei pentru ziua de astăzi, ca fiecare credincios să conștientizeze timpul sfânt în care a intrat, să părăsească pentru o vreme toate grijile lumești, împlinind îndemnul imnului heruvic ca <<toată grija cea lumeasă, acum să o lepădăm>>, pentru ca mintea și inima să poată cuprinde înălțimile duhovnicești ale Sfintei Liturghii. Ajungând cu adevărat la aceste trăiri, creștinul va simți că Liturghia este izvor de viață, pace și binecuvântare, izvor de tămăduire pentru cei bolnavi și alinare de suferințe și dureri pentru întreaga lume de astăzi, o lume din ce în ce mai suferindă fie trupește, fie sufletește”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să fie conștient de lucrarea dumnezeiască la care a fost chemat și aibă o pregătire deosebită care să-l facă vrednic pentru această slujbă. Pentru a fi vrednic slujirii Sfintei Liturghii, preotul trebuie să se pregătească sufleteşte şi trupeşte;
 2. Pregătirea credincioşilor, pentru ca ei să asiste cu toată cuviinţa la Dumnezeiasca Liturghie;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Nistor Spiridon pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

,,Sfântul Ciprian”

 

În data de 22.02.2022, la Parohia Verești, păstorită de către părintele Turcu Victor, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 7, aşezat sub patronajul „Sfântul Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de prezentarea prelegerii cu tema „Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia”, susținută de către P.C. Pr. Stavovei Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„După cum spune Sfântul Ioan de Kronstadt <<Din pricina păcatului, omul piere fără contenire şi are nevoie de un Mântuitor statornic, de fiecare zi. Acesta este Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Roagă-te de mântuire, din lăuntrul tău, numai Lui, fă-o cu credinţă vie, limpede văzătoare şi Acela te va mântui. Aşa m-a mântuit şi pe mine în chip minunat, de mai multe ori. Mântuirea pe care am primit-o a fost tot atât de vădită ca şi cum m-aş fi găsit în temniţă şi mi-ar fi venit un izbăvitor să mă scoată de acolo>>”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Canonul de rugăciune al preotului, trebuie făcut nu numai înainte de Sfânta Liturghie, ci în fiecare seară;
 2. Rugăciunea rostită de preot trebuie să fie rostită din inimă, din suflet spre mântuirea lui si a tuturor enoriașilor.
 3. Rugăciunea personală a preotului este cădelniţa de aur (Apocalipsă 8, 3) în care se aprinde şi arde neîncetat această tămâie binemirositoare a convorbirii lui lăuntrice cu Dumnezeu, acasă, în biserică, în parohie şi oriunde în lume.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Turcu Victor pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc,
Nicşan Valentin