Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – februarie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna februarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 21.02.2022, ora 17:00, sub ocrotirea „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1 în format on-line, coordonat de Părintele Onesim Cezar, președintele Cercului Pastoral.

Meditația cu titlul „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, a fost susținută de către Părintele Lăzăreanu Cristian de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II), Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1), Pr. Argatu Petru, Pr. Gavrilei Eduard, Pr. Hirghiligiu Paul-Sorin, Pr. Buta Dragoș, Pr. Mihoc Dimitrie, Pr. Lăzăreanu Cristian, Pr. Baltag Vasile, Pr. Airinei Dumitru, Pr. Clipa Sorin, Pr. Aristarh Cojocar.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Liturghia devine rugăciunea rugăciunilor și taina tainelor în care se cuprinde întreg cosmosul, cele de sus și cele de jos. Participarea credincioșilor pentru a se umple de har și de binefaceri, înseamnă și împărtășirea pentru a dobândi viața veșnică și garanția că Domnul ne va învia în ziua de apoi. Absența nepăsătoare sau voită de la Liturghie înseamnă lepădare de Hristos. Participarea arată măsura la care omul vrea să ridice credința. Evlavia, pocăința și iertarea este pregătirea cu care omul trebuie să se prezinte în Liturghie pentru a putea trăi bucuria întâlnirii cu Hristos”.

 

            Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Exemplul personal este un bun călăuzitor în viața credincioșilor;
 2. Asumarea răspunderii și motivarea misiunii liturgice;
 3. Nu trebuie să încurajăm sentimentul fricii. Împărtășania curăță

păcatele, nu îmbolnăvește pe nimeni.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Lăzăreanu Cristian pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.           

 

CERCUL PASTORAL NR.  2

„SFÂNTUL CUVIOS IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 21.02.2022, ora 19:00, sub ocrotirea „Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2 în format on-line, coordonat de către Părintele Brahariu Mihai.

Meditația cu titlul „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, a fost susținută de către  părintele Bujorean Ioan de la parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din comuna Bosanci.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Brahariu Mihai (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2), Pr. Mihoc Nicolae, Pr. Bujorean Ioan, Pr. Alexandriuc Mihai, Pr. Bărghier Adrian, Pr. Belei Ioan, Pr. Romega Ionel, Pr. Ciceu Eugen, Pr. Rusu Toader, Pr. Marișca Gheorghe, Pr. Păstrăv Ciprian, Pr. Șalvar Leonte-Dan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Jertfa pe care noi o aducem la fiecare Sfântă Liturghie reproduce şi actualizează în chip deplin jertfa de pe Cruce a Mântuitorului, jertfă care este centrul activităţii Sale de răscumpărare. Prin această jertfă noi ne manifestăm recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu în cel mai înalt grad, noi împreună, cler şi credincioşi. Liturghia ortodoxă are o structură care corespunde celor două direcţii în care se mişcă Biserica în trimiterea ei în lume: cea apostolică, misionară şi cea euharistică. Astfel, în Sfânta Liturghie se realizează întâlnirea şi comuniunea cu Hristos cel răstignit, înviat şi înălţat, mai întâi prin cuvânt şi apoi prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său. Cele două părţi le cunoaştem cu denumirile de Liturghia Cuvântului sau a catehumenilor şi Liturghia credincioşilor”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Este nevoie ca cei ce participă la Sfânta Liturghie să fie conştienţi că nu trebuie să fie doar spectatori, doar privitori şi ascultători, ci să înţeleagă că trebuie să fie părtaşi la Trupul Euharistic al lui Hristos, nu doar la Trupul Eclesial al lui Hristos.
 2. Pentru a-i implica mai mult pe credincioşi în trăirea Sfintei Liturghii e necesar ca o parte din rugăciuni să fie rostite cu voce tare, iar acolo unde e posibil răspunsurile să fie date de toţi credincioşii, cu atât mai mult Crezul şi Tatăl nostru.
 3. Explicarea Sfintei Liturghii, cu tot simbolismul expresiilor şi gesturilor preotului e necesară în fiecare parohie, prin predici şi cateheze.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Bujorean Ioan pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.    

                          

CERCUL PASTORAL NR. 3

„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 23.02.2022, ora 17:00, sub ocrotirea „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3 în format on-line, coordonat de către Părintele Bardan Tiberiu.

Meditația cu titlul „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, a fost susținută de către Părintele Grigore Ureche de la Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Vâlcele.

La întâlnirea cercului pastoral au participat  un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Bardan Tiberiu (Președinte al  Cercului Pastoral Nr. 3), Pr. Constantin Cristian, Pr. Chira Cosmin, Pr. Ungureanu Marius, Ungureanu Gheorghe, Pr. Oroșan Ioan, Pr. Hapca Gheorghe, Pr. Țuțuianu Gheorghe, Pr. Țercovnic Adam.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Slujba Sfintei Liturghii a fost privită întotdeauna ca un prilej de bucurie și de luminare sufletească, întrucât, prin împărtășirea cu Sfintele Daruri care se sfințesc în cadrul acesteia, îl avem între noi pe Hristos, Mirele nostru Ceresc, care petrece întru noi și noi întru El”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Trăirea este importantă. Însuși preotul trebuie să trăiască Liturghia;
 2. Cateheza liturgică trebuie să fie o constantă în pastorație;
 3. Încurajarea împărtășirii cu Sfintele Taine (în special a copiilor) în cadrul Sfintei Liturghii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Grigore Ureche, pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 24.02.2022, ora 17:00 sub ocrotirea „Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4 în format on-line, coordonat de Părintele Aldea Florin.

Meditația cu titlul „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, a fost susținută de către Părintele Aluculesei Alexandru de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4), Pr. Andronic Dănuț, Pr. Dura Florin, Pr. Niga Tiberiu, Pr. Coca Ionel, Pr. Lateș Dumitru, Pr. Gherasim Vasile, Pr. Abageru Lucian, Pr. Simeria Doru-Constantin, Pr. Balan Mihai, Pr. Manolache Mihai, Pr. Bîrsan Marius.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Împrejurul Sfintei Liturghii gravitează și se grupează toate formele și manifestările mai de seamă ale cultului ortodox, care-și întemeiază puterea si efectele sale sfințitoare pe jertfa Mântuitorului.

Implicarea preotului și credincioșilor în lucrarea divino-umană a Sfintei Liturghii se bazează în mod direct pe principiul comuniunii. Există mai multe elemente care pregătesc şi întreţin acest spirit comunitar, fie înainte, fie în timpul, fie după Liturghie, cum ar fi spre exemplu, mărturisirea credinţei comune prin rostirea Crezului”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Sinceritatea față de noi înșine și față de ceilalți;
 2. Conștientizarea răspunderii avute în cadrul slujirii;
 3. Între Liturghie şi misiune este necesar să existe o legătură intrinsecă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Aluculesei Alexandru, pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare. 

CERCUL PASTORAL NR. 5

„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 28.02.2022, ora 18:00, sub ocrotirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, în format on-line, coordonat de către Părintele Nuțu Mircea.

Meditația cu titlul „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor” a fost susținută de către Părintele Haucă Cezar de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Poiana Micului.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5), Pr. Cojoleanca Bogdan, Pr. Andrieș Cătălin, Pr. Purice Constantin, Pr. Ciornei Dănuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfânta Liturghie, este participarea la lucrarea tainică a lui Dumnezeu Cel în Treime în lume, este pogorârea lui Dumnezeu până la oameni, cerul pe pământ, dar şi ridicarea oamenilor, înnoirea lor şi a făptuirii întregi, prin unirea tuturor cu Dumnezeu în Hristosul euharistic, este înfăptuirea unei mari comunicări a sfinţilor. Deşi se realizează prin semiologii sfinte, menite să unească lumea văzută cu cea nevăzută, Sfânta Liturghie nu angajează doar o participare simbolică, nominalistă, a conştiinţei de realitatea divină, ci una realist-liturgică, întrucât ea aduce real pe Dumnezeu credincioşilor şi mută, de asemenea real, pe credincioşi în harul Sfântului Duh, în Hristos euharistic”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Implicarea conștientă a credincioșilor. Fără iubire, fără rugăciune în comun, Sf. Duhul nu poate coborî;
 2. Crearea unei legături puternice între preot și credincioși;
 3. Transmiterea unui „fior sfânt” către credincioși pentru a-i ajuta să trăiască pe deplin Taina Sfintei Liturghii și pentru a-l introduce pe Hristos în sufletul acestora.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit  părintelui Haucă Cezar pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat: Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Maloș Constantin