Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc desfășurate în luna septembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

Joi, 21 septembrie 2023, în biserica „Nașterea Maicii Domnului”, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie. Programul a debutat cu săvârșirea Litiei, la care au fost pomeniți toți preoții care fac parte din acest cerc pastoral.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, Giosan Teodor, a susținut referatul intitulat „Pastorația în contextual actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței, etc”, din care cităm următoarele: „România ultimilor 33 de ani a trecut nu doar printr-o tranziție dificilă la nivel economic și politic, ci a cunoscut și un declin dureros în ceea ce privește demografia. Scăderea natalității, îmbătrânirea populației și migația masivă a forței de muncă sunt câteva dintre cauzele scăderii drastice a populației. Cele mai afectate sunt, de departe, zonele rurale. Conform datelor Institutului Național de Statistică, aproape două milioane de români lucrează în străinătate. În privința natalității, situația e și mai grea. Potrivit unui raport Eurostat, în România anului 1990 23,7% din totalul populației era reprezentat de copii de până la 14 ani. Două decenii mai târziu, în 2010, ponderea copiilor în totalul populației a scăzut la 15,2%. Scăderea de 8,5%, relevă studiul citat, este a patra cea mai mare înregistrată în această perioadă în statele Uniunii Europene”.

În ceea ce privește problemele morale ale societății contemporane, „progresismul actual, părinte scelerat al ideologiei de gen, este curent de sorginte marxistă, o formă de terorism intelectual care detestă creștinismul, ordinea morală, autoritatea de orice tip, ierarhia valorică reală, care privilegiază zgomotos marginalul și nefirescul în defavoarea centrului și a firescului, a valorilor tari, validate de experiența milenară a omenirii. Scopul (ne)declarant: Demolarea progresivă a societății edificate pe credință, rânduială, respect față de frecut și reperele lui morale (sfinți și eroi), tradiție, familie, disciplină, efort, emulație onestă și selecție axiological”.

În concluzii s-au specificat următoarele: „În societatea actuală, comunicarea este mai importantă ca niciodată. Preoții trebuie sa fie capabili să comunice eficient cu membrii comunității prin diferite mijloace, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale si al altor tehnologii moderne. Preoții frebuie sa fie flexibili și să se adapteze la nevoile și programul membrilor comunității. Ei frebuie să fie dispuși să ofere servicii spirituale la orice oră din zi sau noapte. Preoții trebuie să ofere sprijin moral și spiritual pentru persoanele aflate în nevoie și să lucreze în colaborare cu autoritățile locale și alte organizații pentru a ajuta la rezolvarea problemelor membrilor comunității”.

După referat, părintele coordonator al cercului pastoral l-a felicitate pe părintele paroh pentru materialul prezentat, prin care a oferit multe teme de reflecție dar și motive de îngrijorare pentru situația în care se află țara noastră și provocările cărora este chemată și Biserica să le facă față în prezent.

De asemenea, a luat cuvântul și părintele protopop, Goraș Aurel, care a vorbit de situația economică și politică din țara noastră, caracterizată de multe neajunsuri și nedreptăți, fapt care a dus la o migrație dureroasă, mulți români fiind nevoiți să plece din țară pentru a lucre și a duce un trai decent. Însă plecările din țară au dus la apariția altor probleme, care au afectat familiile, buna creștere a copiilor și altele. Asistăm cu toții la schimbări, dictate de factori externi, străini tradiției și modului de viață românesc și creștin. Se dorește mult schimbarea firescului și a normalității și înlocuirea valorilor creștine cu false valori, dictate de ideologii imorale, care se bucură de promovarea și susținerea unor state occidentale sau a unor organisme politice, care prin constrângeri economice vor să impună patimile și să le legifereze ca lucruri normale. Nu ne rămâne decât să ne întoarcem la Dumnezeu și de la El să așteptăm ajutor.

La final, părintele Giosan Teodor, a mulțumit celor prezenți pentru atenția și interesul manifestate față de tema prezentată. Totodată a invitat pe toți cei prezenți pentru a continua discuțiile în sala Centrului cultural-social al parohiei. Întâlnirea s-a încheiat prin intornarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

Joi, 21 septembrie 2023, la biserica „Sfântul Pantelimon” a Parohiei Broșteni II, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței., cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, preot paroh al Parohiei Crucea.

Conform tradiției locului, s-a săvârșit o rânduială liturgică mai bogată, respectiv Paraclisul Maicii Domnului, Vecernia unită cu Litia, slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, cu participarea credincioșilor din comunitate.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preotul Nisioi Vasile, a susținut referatul intitulat „Sfânta Cruce, arborele vieții în tradiția bisericească, populară și în imnografie”. Din cuprinsul referatului, inspirat în bună parte dintr-o predică a părintelui Constantin Galeriu, cităm următoarele: „Semn al Fiului Omului, Crucea este desigur și semn al creștinului, Ea descoperind iubirea lui Hristos trebuie să reveleze și iubirea noastră ca chemare și răspuns. Este semnul schimbului de iubire între Dumnezeu și noi. Hristos nu se rușinează de crucea Sa, pentru că ne-a mântuit prin ea, ne-a iertat păcatele, ne-a arătat astfel cea mai înaltă iubire a Sa față de noi, dar prin aceasta ne-a și câștigat-o pe a noastră. De aceea în Sfintele Evanghelii, se vorbește deopotrivă de Crucea lui Iisus și de crucea celui ce-L urmează pe Iisus. Crucea este semnul și locul în care ne întâlnim cu Iisus. Legătura tainică stabilită între braţele crucii şi punctul de întâlnire a lor sugerează sinteza întâlnirii dintre timp şi veşnicie, spaţiu şi nemărginit, imanent şi transcendent, îndeplinind concomitent şi o funcţie mediatoare între acestea. Doar prin cruce Hristos atinge punctul culminant al chenozei Sale, iar omul poate anticipa roadele transfigurării şi Învierii.

Astfel, crucea răstignirii înfiptă în locul căpăţânii este noua axă a lumii ce prin Adam cel Nou recapitulează şi răscumpără tot neamul omenesc din exilul spiritual ca stare a omului cel vechi şi-l redă iubirii întru libertate, chemându-l la asumarea lepădării de sine şi urcarea treptelor crucii. Acesta este motivul pentru care crucea marchează răspântiile drumurilor orientând călătorul întotdeauna spre Calea cea dreaptă care duce la Hristos şi mărturiseşte pelerinului că Hristos este străinul ce călătoreşte împreună cu el şi că orice călătorie are ca finalitate întâlnirea cu Dumnezeu în transcendentul divin. Cele patru braţe ale crucii cheamă umanitatea din cele patru puncte cardinale la înfruptarea din roadele mântuirii şi la asumarea celor patru Evanghelii ce mărturisesc adevărul plenar că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu – Mântuitorul.  Braţele crucii sunt adevărata busolă ce întotdeauna va arăta celui ce rătăceşte calea că răsăritul cel de sus este reperul fundamental şi cursul firesc al vieţii lui”.

Asocierea Sfintei Cruci cu Arborele Vieții, din care nu au mai apucat să guste Adam şi Eva, după ce mai înainte au mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului, și care ține întreaga lume, este semnalată adesea în imnografia ortodoxă. Redăm, din Mineiul lunii Septembrie, slava de la Vecernia zilei a 14-a, a Praznicului Înălţării Sfintei Cruci: „Veniți toate neamurile să ne închinăm binecuvântatului lemn, prin care s-a făcut veșnica dreptate. Căci cel ce a amăgit pe strămoșul Adam prin lemn, prin Cruce se amăgește; și fiind surpat, cade cu cădere cumplită, cel ce a ținut prin tiranie împărăteasca zidire. Cu sângele cel dumnezeiesc, veninul șarpelui se spală; și blestemul s-a dezlegat de osândirea cea pe dreptate, cu nedreaptă judecată Cel drept fiind osândit; căci cu lemnul se cădea să fie vindecat lemnul, și cu Patima Celui fără patimă să fie dezlegate patimile, cele prin lemn, ale celui osândit. Ci mărire, Hristoase, Împărate, înfricoșatei Tale rânduieli celei pentru noi, prin care ai mântuit pe toți ca un bun și iubitor de oameni”.

După prezentarea referatului, a luat cuvântul părintele Ungurean Radu de la parohia Crucea, felicitându-l pe părintele paroh pentru expunerea prezentată.

Credincioșii prezenți au fost miruiți cu untdelemn sfințit la Sfântul Maslu și au primit litie, ca binecuvântare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ziua de luni, 25 septembrie 2023, începând cu ora 17, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Parohiei Frasin. In prima parte a evenimentului, s-a săvârșit slujba Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh Ianovici Andrei, a rostit un cuvânt introductiv, în care și-a exprimat recunoștința față de preoții care au fost prezenți la evenimentul desfășurat în parohia Frasin în data de 3 septembrie, atunci când Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească și sfințirea noii clădiri social-filantropice a parohiei. În continuare a susținut referatul pregătit, intitulat „Conduita liturgică a preotului și a cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase”. Din cuprinsul lucrării, redăm următoarele idei: „Frumusețea preoției vine de la întemeietorul ei, Dumnezeul cerului și al pământului, cel care a rânduit așezarea unor persoane alese ca mijlocitori între El și oile Sale cele cuvântătoare. Preoția începe în cer: Nu voi m-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi(Ioan 15, 16) și se prelungește pe pământ în persoane alese. Preotul în timpul slujbelor este legătura dintre om și Dumnezeu, preotul îndrumă credincioșii pec alea credinței, preotul deschide ușa spre Împărăția lui Dumnezeu pentru credincioșii pe care îi păstorește, ridică din întuneric la lumină pe cei căzuți, preotul dă căldură sufletelor care s-au îndepărtat de căldura dragostei lui Hristos”. Toate aceste daruri care caracterizează preoția sunt tot atâtea responsabilități care se așteaptă împlinite de preoți. Dacă nu sunt împlinite, oamenii din jur se smintesc și, din păcate, adesea se îndepărtează de credință. „De prea multe ori creștinii sesizează la preoții lor o anumită distanță între ceea ce zic și ceea ce fac, între cuvânt și faptă. Având credincioși intelectuali, preotul nu mai poate rămâne la nivelul unei pregătiri elementare, ci trebuie să-și însușească o pregătire generală, așa încât să poată fi capabil să poarte discuții pe orice temă fără a da dovadă de incultură, reușind astfel să-i câștige și pe intelectuali pentru misiunea sa”.

În ultima parte a referatului s-a abordat și problema cântărețului bisericesc și a conduitei pe care acesta trebuie să o manifeste, în cântare și cunoașterea tipicului dar și în purtarea din timpul slujbelor dar și în afara acestora: „Cântărețul bisericesc trebuie să fie un om al rugăciunii, să păstreze în sufletul său o conduită precisă, să fie decent, modest, conștiincios și să aibă un comportament creștin. In timpul slujirii sale în biserică, trebuie să participe la rugăciune, nu să caute să ofere o demonstrație a calităților sale vocale. Cântarea religioasă nu este o artă a sunetului, ci accentul este pus mai ales pe mesajul transmis, pe modul de a comunica cu Dumnezeu”.

După susținerea referatului, majoritatea preoților prezenți au luat cuvântul, făcând referire la frumusețea preoției dar mai ales la responsabilitatea care stă pe umerii celor aleși să slujească. În ceea ce privește slujirea liturgică, este foarte importantă grija față de starea sufletească și pregătirea prin rugăciune și spovedanie, apoi grija față de biserică și obiectele de cult, veșminte și cărți bisericești, această grijă și purtare cu evlavie trebuie transmisă și colaboratorilor, cântăreț și pălimar. Preotul este dator să-i pregătească și învețe pe aceștia rânduiala purtării și slujirii în biserică. Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele Ianovici Gheorghe, președintele cercului pastoral zonal, care a reamintit grija pe care slujitorii Sfintelor Altare trebuie să o manifeste față de conduita și ținuta în slujire dar și în purtarea în afara slujbelor, mai ales în vremurile pe care le trăim acum, când se așteaptă de la preoți o purtare ireproșabilă. Acum oamenii sunt foarte atenți și chiar analizează activitatea și manifestarea preoților, de asemenea, se smintesc foarte ușor și au multe așteptări de la Biserică și preoți. Trebuie să existe concordanță între ceea ce spunem și ceea ce facem.

La final, preotul paroh, Ianovici Andrei, a mulțumit tuturor pentru prezentă și împreună rugăciunea în biserica parohială. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

 CERCUL PASTORAL NR. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe” s-a desfășurat marți, 26 septembrie 2023, la biserica „Sf. Ierarh Vasile cel Mare”, a Parohiei Cozănești, comuna Dorna Arini. Cercul pastoral este coordonat de către preot doctor Valică Mihai de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei, Ședința a fost precedată de oficierea slujbei Acatistului Sfintei Cruci, începând cu ora 17:30.

A urmat un scurt cuvânt introductiv, al părintelui coordonator, în care a precizat faptul că părintele paroh va susține un referat foarte actual, pe teme importante care se referă la desfășurarea misiunii preoțești în timpurile noastre. În continuare, părintele paroh, Șandru Filuț, a dat citire referatului intitulat „Pastorația în contextual actual: sate depopulate și îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale (LGBT+Q), tehnologie și pervertirea credinței. Datorită importanței celor cuprinse în referat, redăm în continuare câteva pasaje mai consistente, în care s-a făcut o analiză a timpurilor prezente, în lumina învățăturilor biblice ale Bisericii: Este oportun și imperios necesar ca preoții și misionarii Bisericii Ortodoxe să actualizeze în mod concret mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, ținând cont de problemele actuale generate, mai ales, de fenomenul secularizării, al modernizării, al ateismului postmodern, de fenomenul migrației, de depopularea României, de îmbătrânirea populației, și mai ales de „azilele groazei”, unde sunt aruncați unii din părinții și bunicii noștri, de parteneriatul civil, de expansiunea ideologiei egalității de gen și transgender, LGBT+Q, de problemele semnalate de bioetica spirituală: transplant de organe, clonare, fertilizare „in vitro”, tehnologia digitală, nanotehnologia, Pactul Verde – Green Deal, inteligența artificială (AI), etc.

Asumarea vremurilor actuale nu se face doar printr-o diagnoză pastorală sau printr-o constatare teoretică a (i)moralității unei societăți, ci prin jertfă și iubire dezinteresată și responsabilitate preoțească, care conduc creștinul autentic „la descoperirea unor resurse, a unor puteri spirituale care sălășluiesc în sufletul omului, și care nu sunt actualizate decât, dacă îl urmează pe Hristos în jertfă […] deoarece Ortodoxia este o religie a jertfei nu a păcii universale”.

Deci, efectul predicii depinde și de convingerea cu care preotul se implică prin efort și măiestrie personală în aînvăța și a sfinți prin cuvânt și faptă, pentru a transmite cu râvnă și curaj cuvântul lui Dumnezeu.

Preotul să vorbească precum vorbește un fiu al luminii (Ioan 12, 36; 3, 21); să fie de folos oamenilor, prin cuvânt, ca sarea pământului (Matei 5, 13); pentru ca în el însuși să se găsească sare, cum ne cere Hristos: „Aveți sare întru voi și trăiți în pace unii cu alții” (Marcu 9, 50); și pentru ca vorba lui să fie dreasă cu sare (Coloseni 4, 6).

Ortodoxia provoacă moral și spiritual umanitatea până la sfârșitul veacurilor, deoarece este structurată duhovnicește, cu prioritate, pentru vremurile (g)rele. De aceea este de datoria membrilor ei să „lupte pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna” (Iuda 1, 3) indiferent de contextul social, politic, tehnologic sau ideologic al vremurilor. Aceștia „sunt chemați, iubiți în Dumnezeu-Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos” (Iuda 1,1). Iată rolul, chemarea și destinul hristic al ierarhilor și al preoților în lucrarea lor misionară.

Propuneri şi perspective

Sf. Scriptură cheamă pe cei ce au puterea şi autoritatea statală, să o folosească pentru apărarea de rău şi pentru susţinerea binelui de orice fel. În aceasta constă sensul moral al existenţei statului.

Religia nu se epuizează în politică, în economie, tehnologie, cultură, știință, etc., şi nici într-un proiect al organizării societății umane, întrucât adevărata comunitate spirituală a credinciosului este Biserica, nu Statul. În acest sens nu există alternativă.

În aceste circumstanțe Biserica sau religiile în general, ar trebui să aibă o atitudine critică şi moralizatoare, în sens profetic, după modelul biblic (Matei 23, 14; 23, 23; 23, 25) și patristic şi să sancţioneze  ferm derapajele şi dictatura statului și legile imorale acceptate slugarnic, cu riscul de a se întoarce înapoi în catacombe şi nu de a tăcea vinovat şi colaboraționist cu acesta, doar de dragul de a sluji în Biserici frumoase şi în Catedrale măreţe, cu orice preţ şi de a nu-şi pierde confortul şi avantajele materiale.

Nimănui nu-i este permis să aibă aroganţa de a făuri o „lume nouă”, fără să ţină cont de valorile democraţiei (votul) şi de valorile bioeticii spirituale, sau să se considere deasupra poporului ca fiind iluminaţi şi elite, atitudine, ce le-ar da dreptul, închipuit numai de ei, că doar ei ştiu cum este cu mondializarea, cu politica, cu știința, cu tehnologia, economia etc, şi că lor, ca mari tehnocraţi și democrați, li se datorează doar ascultare şi adulație! Mondializarea înlocuind religia cu drepturile omului, în mod paradoxal, în numele acestor drepturi, pretinde ca îi dă omului mai multă siguranță, dar numai la schimb, cu mai puțină libertate.

Aici este capcana, pentru că, dacă se cedează din libertatea omului, care reprezintă o caracteristică fundamentală a chipului lui Dumnezeu în om – imago Dei -, de dragul unei siguranțe și libertăți închipuite, atunci omul le poate pierde pe amândouă! De aceea, cred că, trebuie spus clar: tehnologia și ideologiile recente care nu țin cont de persoana umană și de morala creștină, dăunează grav libertății, demnității și drepturilor firești ale omului.

Se vorbește despre o Românie profundă, care ar putea face o Românie posibilă, însă ambele Românii nu se pot realiza fără Dumnezeu și fără o minimă morală, vigilență și curaj civic:  fără Mine nu puteți face nimic (Ioan 15, 5), ne spune ferm Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

Referatul a fost apreciat de preoții prezenți. Din păcate asistăm la vremuri grele, în care se duce o adevărată luptă împotriva normalității și a firescului, de dragul alinierii la niște false valori, străine de dreapta credință și de tradiția românească, ni se cere să renunțăm la ce avem mai sfânt. În această situație, doar Dumnezeu ne poate ajuta.

La final, părintele Șandru Filuț, a mulțumit tuturor pentru împreuna rugăciune și interesul arătat față de prezentarea făcută. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”, dedicat Maicii Domnului.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

În ziua de 28 septembrie 2023, Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, Poiana Stampei I, a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Pentru început, s-a săvârșit o slujbă de Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, rugăciune la care au fost pomeniți preoții care formează cercul pastoral zonal.

În continuare,  părintele Cormoș Sorin Ilie, preot paroh al parohiei gazdă, a susținut referatul intitulat „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”, din care cităm: „Rolul bunicilor în educația copiilor este esential, mai ales în prezent, într-o lume în care părinții sunt din ce în ce mai ocupați să se asigure de siguranța financiară a familiei, iar simțul identității și valorile morale sunt ignorate și chiar îndepărtate, în actualul proces de globalizare. Implicarea bunicilor în creșterea copiilor e crucială în ceea ce privește dezvoltarea psihică, sociala dar mai ales religioasă și duhovnicească a acestora. Bunicii se bucură de nepoții lor fără să-și facă aceleași griji pe care un părinte le are în mod constant. De multe ori sunt mai îngăduitori și preferă să treacă cu vederea peste pozne ale nepoților foarte îndrăgiți. Cu toate acestea, educația fermă, oferită cu iubire, ar trebui făcută de către fiecare adult în parte – fie că este bunic sau părinte. Astfel copiii nu iși vor vedea părinții ca dușmani doar pentru că aceștia le impun limite sănătoase, spre deosebire de bunici care sunt mai îngăduitori”.

Bunicii au mereu cate o lectie de predat nepoților. In afara lucrurilor practice pe care le asimileaza de la bunici, copiii deprind principii precum bunele maniere, respectul fata de adulti si etica. Activitati precum pescuitul, crosetatul, pictatul, fotbalul sunt menite sa le ofere abilitatile practice si sociale ce vor fi atat de valoroase pe masura ce cresc. Cititul povestilor inainte de culcare poate spori creativitatea si spiritul ludic al copiilor, in timp ce bunicii le ofera importante lectii de imaginatie din confortul casei tale.

După susținerea referatului, preotul coordonator al cercului pastoral, preotul Rusu Ilie a vorbit despre pericolele și provocările lumii contemporane, despre schimbările majore la care asistăm, care pun în pericol pastorația Bisericii și cheamă la o grijă special, pentru că în prezent se așteaptă și se cer multe de la Biserică și slujitorii săi. Oamenii sunt debusolați și au nevoie de ajutor.

Părintele misionar protopopesc, preotul Șuiu Alexandru, a vorbit despre faptul că este o adevărată binecuvântare pentru copiii care se bucură să crească în apropiarea și sub îndrumarea bunicilor și este foarte trist atunci când sunt separații între generații iar copiii nu beneficiază de întâlnirea și experiența bunicilor.

La final, gazda întâlnirii, părintele Cormoș Sorin Ilie, a mulțumit tuturor pentru împreună rugăciune și sfătuire. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub ocrotirea cerească a Sfântului Apostol Andrei, a avut loc în data de 19 septembrie 2023, în biserica „Sf. Cuv. Parascheva” a parohiei Păltiniș, sat Glodu, comuna Panaci.

Programul a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia părintelui Petrovici Ovidiu, preot paroh al parohiei Panaci și coordonatorul cercului pastoral zonal.

În continuare, părintele paroh, Roman Ionel, a dat citire referatului pregătit pentru acest prilej, intitulat „Conduita liturgică a preotului și cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase”, din care cităm: „Calitatea de organ sfințitor al vieții credincioșilor îi impune preotului să aibă o moralitate ireproșabilă. Trebuie ca frumusețea sufletului său să strălucească în toate împrejurările din viața lui, ca să poată, în același timp și bucura dar și lumina sufletele celor ce-l privesc. Condiția aceasta este cerută în primul rând de rolul său de sacerdot și părtaș la lucrarea sacramentală a Mântuitorului Hristos. Preoția, prin originea, conținutul și specificul misiunii, este o lucrare divină. Preoția zboară de pe pământ la cer, ducând lui Dumnezeu cu mare grabă cererile credincioșilor”. Toată această descriere îl prezintă pe preot într-un mod ideal, însă este și el om, supus greșelilor și neputințelor. Pentru frumusețea și măreția slujirii, i se cere să fie pildă de urmat iar cee ace învață prin cuvinte să transpună în faptele sale de zi cu zi, spre care privesc enoriașii săi. În lucrarea sa, preotul nu este singur, iar un important collaborator este cântărețul bisericesc. Acesta „nu este de ajuns să fie un absolvent al unei școli de muzică, fie Seminar pentru nivel liceal, fie licențiat al nivelului universitar (teologie sau conservator), pentru a fi garantul unei cântări bisericești autentice. Pe lângă darurile sale (vocea melodioasă și cunoștințele musicale dobândite), cântărețul bisericesc trebuie să fie de asemenea un om al rugăciunii. Pentru a putea răspunde deplin atribuțiilor sale și obligațiilor, cântărețul trebuie să păstreze în sufletul său o conduită precisă. Trebuie să se străduiască să fie un model pentru toți, să fie decent, modest și conștiincios și să aibă mai presus de toate un comportament creștin”.

După susținerea referatului a lua cuvântul părintele Zelincă Daniel, preot paroh la Parohia Coverca, cel care, pentru mai mulți ani a fost preot paroh în parohia Păltiniș. În cuvântul său a făcut referire la frumusețea și responsabilitatea slujirii preoțești, evocând și perioada în care s-a aflat în mijlocul enoriașilor din această comunitate, care i-au fost alături și l-au sprijinit în realizarea unor lucrări de înfrumusețare a bisericii, dar cel mai important, au înfrumusețat slujbele săvârșite prin prezența lor. Concluziile întâlnirii au fost oferite de către părintele Petrovici Ovidiu, coordonatorul cercului pastoral zonal, care a apreciat expunerea părintelui paroh și l-a felicitat pentru realizările din ultima perioadă.

Intâlnirea cercului pastoral s-a încheiat printr-un cuvânt de mulțumire al părintelui paroh, miruirea credincioșilor și intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

În seara zilei de duminică, 24.09.2023, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, cerc coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru. Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu de obște, în biserica „Înălțarea Domnului”, a Parohiei Vama I, parohie păstorită de părintele paroh, Gavra Vasile Laurențiu. La finalul slujbei, părintele protopop, Goraș Aurel, a adresat un cuvânt de învățătură, credincioșilor prezenți în număr mare.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia, părintele coslujitor, Gavra Ioan,  a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Bunicii și rolul lor în educația tinerei generații”, din care cităm: „Bunicii, ca membri ai familiei lărgite, alături de părinți, sunt chemați să-și unească eforturile pentru buna creștere și educare a tinerilor, pentru transmiterea valorilor dobândite în ani de experiente și muncă. Bunicii sunt puntea de legătura dintre două generații, sunt tezaurul cel mai de preț al unei națiuni, un tezaur de înțelepciune.

A fi bunic înseamnă acea prezență discretă mereu gata să asculte, mereu atentă să construiască pacea în familie, încercând să corecteze cu blândețe, cu liniște, cu pace, cu corectitudine, neînțelegerile și disputele ivite între cei tineri. A fi bunici este ultima misiune de îndeplinit în cadrul familiei, dar pentru asta nu e cea mai puțin importantă. Bunicii, alături de ceilalți membri ai familiei, alături de școală, trebuie să fie vigilenți la toate influențele negative specifice societății contemporane”. Expunerea a fost urmată de luări de cuvânt ale majorității preoților prezenți, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii, felicitându-l pe părintele referent, care a vorbit și din calitatea de bunic cu experiență, dar și ca cel care este preot de peste patru decenii.

De asemenea, părintele protopop a apreciat referatul prezentat, care a fost unul cuprinzător și bine structurat, în care s-au atins multe aspecte legate de rolul bunicilor.

La final, coordonatorul cercului zonal părintele Negură Dan Dumitru a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare și interesul arătat față de activitatea lunară a cercului pastoral.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

În ziua de sâmbătă, 30 septembrie 2023, a avut loc o nouă întâlnire a cercului pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, cerc coordonat de părintele Horga Alexandru, preot paroh la parohia Breaza II.

Conform programului anunțat, în biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Botuș din comuna Fundu Moldovei, preoții din cercul pastoral zonal au săvârșit slujba Acatistului Acoperământului Maicii Domnului.

În continuare, preotul paroh, Latiș Radu Procopie, a susținut referatul pregătit cu acest prilej, intitulat „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”, din care cităm următoarele idei:  Prezența și experiența bătrânilor în familie este o adevărată binecuvântare, iar acest lucru este valabil și pentru buna funcționare a unei parohii, mai ales că parohia îi cuprinde pe toți, indiferent de vârstă. Bătrânii, cu înțelepciunea și experiența lor de viață, sunt chemați să transmită pe mai departe valorile credinței.

Potrivit Părintelui Patriarh, Preafericitul Daniel, „În Biserică, o prioritate în pastorația persoanelor vârstnice este implicarea vârstnicilor în creșterea și educarea copiilor, mai ales privind rugăciunea. Vârstnicii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la cultivarea vieţii liturgice şi la păstrarea valorilor creștine in cultura noastră, pentru binele societății și al familiei.

În unele zone ale țării, copiii ii numesc pe bunici bunul și buna, pentru că ei simt mai mult bunătatea sufletească a celor vârstnici. Se constată că și bunicii au preferințe pentru nepoți și nepoții pentru bunici, de aceea faptul acesta trebuie folosit spre o bună creștere a copiilor. Să ne amintim doar importanța pe care au avut-o bunicii și bunicele în perioada comunistă, cand au reușit să mențină vie credința creștină, transmițand-o generațiilor de nepoți. Mereu bunii și bunele noastre au fost pilde autentice cărora nu doar Biserica, ci și intreaga cultură romană le datorează mult”.

Au luat apoi cuvântul părinți din cadrul cercului pastoral zonal, care au adus în prim plan amintirea unor bătrâni întâlniți în comunitățile pe care le păstoresc, oameni simpli, dar plini de credință, care au rămas în amintirea multora ca pilde de viețuire creștinească și dragoste față de Biserică.

Părintele coordonator l-a felicitat pe părintele paroh pentru materialul consistent prezentat. Tema ne face pe toți să ne gândim la bătrânii întâlniți la începutul preoției, dar și la preoții mai bătrâni pe care i-am cunoscut, care au rămas în conștiința colectivă și în memoria multor locuitori din zonă drept niște slujitori deosebiți, dedicați, de la care au rămas multe povețe și vorbe de duh, transmise peste timp.

La final, preotul paroh a mulțumit preoților prezenți pentru slujirea împreună, prilej cu care s-au rugat ca Maica Domnului să trimită binecuvântarea sa și să ne ocrotească cu Sfântul său Acoperământ. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan