Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung desfășurate în luna iunie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

În seara zilei de 21 iunie 2023, în biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, a Parohiei Ionei, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie. Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești.

După rânduiala de rugăciune, părintele Macar Ilie a prezentat celor prezenți, preoți și credincioși, aspecte din viața Sfântului Grigorie Dascălul, unul din mulții sfinți care au odrăslit din neamul românesc, trecut la cele veșnice la data de 22 iunie 1834, ale cărui sfinte moaște se păstrează la Mănăstirea Căldărușani.

În continuare, părintele paroh, Dominte Dorin, a susținut referatul intitulat „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”, din care cităm următoarele: „Astăzi trăim într-o lume în care răspunsurile științei și ale tehnicii par să fi înlocuit utilitatea experienței vieții accumulate de bătrâni în decursul întregii lor existențe. Acest fel de barieră culturală nu trebuie să descurajeze persoanele de vârsta a treia și a patra, pentru că ele au multe lucruri de spus tinerelor generații, multe lucruri de împărtășit cu ele. Valorile affective, morale și religioase trăite de cei în vârstă sunt o resursă indispensabilă pentru echilibrul societăților, familiilor, persoanelor. Ei se îndreaptă de la sensul de responsabilitate, la prietenie; de la lipsa căutării puterii, la prudența judecății, la răbdare, la înțelepciune; de la interiorizare la respectful față de creație, la edificarea păcii. Cel în vârstă culege foarte bine superioritatea faptului de a fi asupra lui a face și a avea. Societățile umane vor fi mai bune dacă vor ști să beneficieze de carismele bătrâneții”.

După o prezentare destul de bogată a referințelor scripturistice cu privire la respectul care se cuvine să fie arătat vârstnicilor, în referat s-au oferit și anumite perspective practice asupra pastorației și a grijii pe care Biserica și comunitățile parohiale, în colaborare cu instituțiile Statului, trebuie să le manifeste față de persoanele în vârstă și nevoile acestora. „Să fie educați tinerii care aparțin grupurilor, asociațiilor și mișcărilor prezente în parohii la solidaritatea față de membrii mai în vârstă ai comunității bisericești, o solidaritate intergenerațională care să-și găsească expresia și în compania pe care tinerii o pot oferi celor în vârstă. Tinerii, care au posibilitatea de a se angaja în ajutorarea bătrânilor, știu că această experiență îi formează, îi face să crească și îi ajută să dobândească o optică de atenție față de ceilalți, valabilă pentru toată viața”.

După referat, părintele coordonator a invitat preoții membri să dezbată pe marginea subiectului prezentat de către părintele paroh. Astfel, în continuare, au luat cuvântul preoții Solovan Liviu, Luca Corneliu, Grosu Gabriel, Costineanu Doru și Giosan Teodor, care au făcut referire la bătrânii deosebiți pe care i-au întâlnit în viața lor. În sate, unii bătrâni au făcut o adevărată lucrare de apostolat, învățând prin viața și faptele lor, credința, răbdarea și rugăciunea. Bătrânii au contribuit la zidirea noastră sufletească, de aceea nu poate fi uitată experiența cu proprii bunici, în cazul în care au fost oameni de rugăciune și cu o trăire pilduitoare. De asemenea, bătrânii au fost și sunt stâlpi de susținere în parohii, prin rugăciunea lor. Mai ales amintirea bătrânilor din trecut ar trebui să ne motiveze în pastorație, pentru că au fost oameni care au trecut prin multe greutăți, mai ales femeile care au crescut mulți copii, au ținut și gospodăria, au răbdat multe și au avut timp și dragoste pentru Biserică. De aceea datorăm bătrânilor temelia și continuitatea credinței noastre.

Părintele coordonator a vorbit despre cei doi termeni grecești, gheron și prezbiter, care se referă la bătrâni dar mai ales la înțelepciunea care se cuvine să însoțească înaintarea în vârstă.

La final a luat cuvântul și părintele Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, care a apreciat referatul părintelui paroh și intervențiile părinților care au luat cuvântul. Tema este una actuală, iar subiectul unul de care trebuie să ne preocupăm, mai ales că vârstnicilor ne adresăm cel mai des, ei sunt prezenți în viața liturgică a Bisericii.

La final, toți cei prezenți l-au felicitat pe părintele paroh, pentru că organizarea cercului pastoral a coincis cu aniversarea zilei de naștere și i-au cântat La mulți ani!

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

Luni, 19 iunie 2023, la biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Crucea, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței., cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, parohul parohiei amintite.

Conform tradiției locului, s-a săvârșit o rânduială liturgică mai bogată, respectiv Vecernia unită cu Litia, slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, participând și numeroși credincioși din comunitate.

După rânduiala de rugăciune, preotul paroh, Ungurean Radu, a adresat celor prezenți, preoți și credincioși, un cuvânt de bun venit, explicând totodată rolul întâlnirilor cercului pastoral zonal și importanța tratării unor teme care se încadrează în recomandările propuse de Sfântul Sinod în fiecare an omagial și comemorativ. În continuare, a dat citire referatului pregătit cu acest prilej, intitulat „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei”, din care reținem următoarele idei: „Una din marile bogății a Sfintei Biserici este tezaurul imnografic. Alcătuit de-a lungul unei perioade de timp, acest tezaur este sinteza credinței, a trăirilor și a frământărilor ei. Redescoperirea acestei bogății implică și întoarcerea la ea; la înțelesul, noima și trăirea sfintelor slujbe. Mai precis, întoarcerea la conținutul sfintelor slujbe, redescoperirea harului, simțirea și trăirea prezenței lui Dumnezeu în ele, încadrarea în ciclul liturgic al Bisericii. Imnele Bisericii sunt cântări care preamăresc pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinți; un praznic sau un moment din viața, fie a Domnului nostru Iisus Hristos, sau a Preasfintei Fecioare, sau un eveniment din viața Bisericii, cum ar fi Pogorârea Sfântului Duh, etc. Imnele creștin ortodoxe sunt adresate lui Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu și au fost scrise din inspirația Duhului dumnezeiesc și cuvintele lor sunt icoane ale Cuvântului lui Dumnezeu, Cel Întrupat pentru mântuirea tuturor”. „Atât cei ce cântă, cât și cei care ascultă trebuie să aibă o mare disponibilitate lăuntrică, interiorizând aceste cântări, iar cu ajutorul lor să se unească cu Preabunul Dumnezeu în ceea ce numesc părinții pustiei inima adâncă a omului. Cântarea este rugăciune, iar rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu”. Cântările bisericești „îl ajută pe om să-și cunoască starea lăuntrică și să-și deschidă sufletul către Dumnezeu; îl scoate din individualitatea sa și îl unește în același gând și glas cu semenul său. Acest efect se datorează în primul rând conținutului textelor, în care consună atmosfera scripturistică cu cea patristică și în al doilea rând, melosului harismatic care face ca textul să se mlădieze pe rănile sufletului”.

După prezentarea referatului, a luat cuvântul părintele Șuiu Alexandru Iulian, misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, care a vorbit despre importanța textelor cântărilor bisericești, pentru că textul lor este, în mare măsură, de proveniență biblică, având totodată, concentrată, învățătura dogmatică a Bisericii. De aceea este foarte important să fim atenți la ceea ce se citește și cântă la slujbe, pentru a înțelege credința noastră. Imnografia are și rolul de propovăduire, fiind un adânc de învățătură teologică, de aceea este de mare folos participarea cât mai conștientă și cu inima deschisă la toate slujbele.

La final, părintele paroh, a mulțumit în nume personal dar și în numele parohiei, tuturor  preoților prezenți la întâlnirea cercului pastoral. De asemenea, a mulțumit enoriașilor prezenți și le-a urat ca participarea să le fie de folos și cele auzite despre imnografie să rodească în suflete.  Credincioșilor le-a prezentat și programul liturgic și misionar care se va desfășura în următoarele zile ale Postului Sfinților Apostoli, invitându-i la Sfânta Taină a Spovedaniei. La final, cei prezenți au fost binecuvântați cu Aghiazmă și untdelemn sfințit la Taina Sfântului Maslu.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ziua de vineri, 9 iunie 2023, începând cu ora 14, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Parohiei  Negrileasa, comuna Stulpicani. In prima parte a evenimentului, s-a săvârșit Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După rânduiala de rugăciune, părintele Ianovici Gheorghe, coordonatorul cercului pastoral zonal, a rostit un cuvânt introductiv, precizând faptul că în prima jumătate a anului 2023 temele tratate în cadrul întâlnirilor preoțești au avut în prim plan activitatea cântăreților și valoarea cântărilor bisericești, urmând ca în a doua jumătate a anului, începând cu prezenta ședință, să se discute despre pastorația vârstnicilor. In acest sens, l-a invitat pe părintele paroh, Croitor Mihai Constantin, să susțină referatul pregătit, intitulat „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică”. Din cuprinsul lucrării, redăm următoarele idei: „Persoanele vârstnice au tendința de a avea o atitudine profund respectuoasă față de preoți și de a le acorda o încredere deosebită. Acest lucru se datorează, în mare parte, educației lor tradiționale și experienței personale, care le-au evidențiat importanța credinței și rolul preotului în viața spirituală a comunității. Pe măsură ce înaintează în vârstă, oamenii se confruntă adesea cu provocări și întrebări existențiale. In aceste momente, preotul devine un sprijin important. Prin intermediul rugăciunilor, sfaturilor și slujbelor religioase, preotul oferă alinare și ajută la găsirea sensului în momente dificile. Unul dintre aspectele-cheie ale alinării spirituale oferite de preot este slujirea Tainei Sfintei Spovedanii”.

După susținerea referatului, majoritatea preoților prezenți au luat cuvântul, iar din conținutul dezbaterilor, redăm următoarele: este firesc ca la bătrânețe oamenii să se gândească la plecarea în viața veșnică, de aceea își doresc să îndrepte cele greșite din timpul vieții, să fie împăcați cu Dumnezeu și cu cei din jur. În pastorație au întâlnit multe situații de vârstnici, care în timpul vieții au fost indiferenți față de credință, dar la apropierea morții au dorit să se pocăiască și cheme preotul pentru Spovedanie și rugăciuni. Preoții cu mai multă experiență pastorală au amintit de situații în care oameni din parohie au avut o atitudine de pocăință sinceră pe patul de suferință, au arătat părere de rău pentru păcatele vieții și au murit împăcați și eliberați de povara sufletească. Au relatat și situația unor oameni care au rămas împietriți și care au respins până la final posibilitatea pocăinței și a împăcării cu Dumnezeu.

Concluziile întâlnirii au fost oferite de către părintele Ianovici Gheorghe, care a apreciat referatul susținut de părintele paroh, dar și intervențiile preoților prezenți. În cuvântul său a afirmat că preotul trebuie să-i aibă pe toți enoriașii în grijă, indiferent de vârsta acestora. Totuși, cei mai mulți din cei prezenți la biserică, sunt vârstnici, spre ei se îndreaptă grija pastorală și sunt foarte apropiați de preot și valorile credinței. Atitudinea lor este, în majoritatea cazurilor, una de bun simț și de respect, fiind oameni credincioși, atașați de învățătura bisericească. În cele mai multe cazuri, conștientizează și prețuiesc credința, se gândesc că viața aceasta este trecătoare. De aceea, se cuvine ca și atitudinea Bisericii să fie una de grijă, preoții să acorde timp și ajutor, mai ales că o dată cu bătrânețea vin și neputințele.

 Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe” s-a desfășurat marți, 20 iunie 2023, de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei, Ședința a fost precedată de oficierea slujbei Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de la ora 17:30.

După săvârșirea slujbei, gazda întâlnirii, părintele doctor docent Valică Mihai, coordonatorul cercului pastoral zonal, a adresat un cuvânt de bun venit preoților din cercul pastoral, dar și credincioșilor prezenți, cărora le-a vorbit despre rolul cercurilor pastorale, în cadrul cărora se dezbat anumite probleme teologice, dar și de natură practică și pastoral. Din totalul de 27 de cărți care formează Noul Testament, 16 au fost scrise de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, de aceea este foarte potrivit ca în perioada Postului dedicat Sfinților Apostoli, să se citească mai mult din Noul Testament, iar întâlnirea cercului pastoral va avea ca și principală preocupare prezentarea celei mai noi traduceri în limba română, respectiv ediția Noului Testament bilingv grec-român, Sfânta Mare Mănăstire Vatoped, Muntele Athos, 2022. În cadrul prezentării, pentru început a făcut referire la cuvântul introductiv, din care s-au citat următoarele: „Noul Testament nu este o carte care să satisfacă setea de cunoaștere. Cel care îl citește din curiozitate, sau ca să afle ceva, este doar la începutul drumului (lucru, și acesta, lăudabil, însă departe de adevăratul duh al scrierilor inspirate). Cuvântul Scripturii are menirea de a devein lucrător în sufletele noastre și aceasta trebuie să fie și grija de căpătâi a orcărui credincios. Cu vorbele Sfântului Petru Damaschinul: Suntem datori să cerem cele ce sunt în dumnezeieștile Scripturi cu durere, cu smerenie și cu sfatul celor pricepuți, ca să le învățăm mai degrabă cu fapta decât cu vorba”. „Citirea cuvântului lui Dumnezeu, însoțită de nevoință după rânduiala Părinților Bisericii noastre (rugăciune și asceză), îmbie Sfântul Duh spre împărtășirea lucrării Sale sfințitoare, care îl schimbă la față pe om și îl face persoană adevărată, părtaș dumnezeieștii firi (2 Ptr. 1, 4). E vorba, deci, de un cuvânt care, în cele din urmă, nu descrie sau lămurește ceva, ci care deschide spre ceva, spre viața întru Duhul Sfânt, spre sfințenie”.

În continuare, părintele Valică Mihai, a prezentat pe un ecran o camparație și analiză a câtorva versete considerate mai sensibile în ceea ce privește conținutul teologic și duhovnicesc și al variantelor sau formelor de traducere existente, comparația făcându-se cu ediția sinodală din anul 1982. Pentru a explica diferențele care pot fi întâlnite, a făcut referire la postfața noii ediții, unde se precizează că traducerea este făcută cu fidelitate în duh și în literă a textului original, cu păstrarea dimensiunii apofatice a discursului biblic (p. 641) și a unității limbajului biblic nou-testamentar (p. 645). Pentru ediția bilingvă, textul grecesc propus ca sursă de Mănăstirea Vatoped, „anume Textul Bizantin (Constantinopol, 1904), prezintă unele diferențe față de edițiile critice ale Noului Testament folosite ca sursă inclusiv de edițiile diortosite ale Noului Testament în limba română. Ediția din 1904 s-a bazat pe 116 manuscrise ale Evangheliei și ale Apostolului din secolele IX – XVI, din Atena și Ierusalim. Ea redă  textul nou-testamentar folosit de-a lungul timpului în Biserica Răsăriteană […] Întorcându-ne așadar spre Textul Bizantin, ne-am orientat către tradiția bisericească ortodoxă, în care textul biblic a fost receptat functional, folosit consecvent și neîntrerupt, mai ales în viața liturgică a Bisericii” (p. 636).

Versetele aduse în discuție și prezentate au fost: Matei 3, 11; 2 Corinteni 1, 24; Efeseni 4, 3, 13; Evrei 11, 1 și Coloseni 2, 4.

În continuare, părintele Magherca Marius, doctor în Vechiul Testament,  preot coslujitor la parohia gazdă, a vorbit celor prezenți despre importanța noii ediții a Noului Testament, deoarece aceasta exprimă legătura care există în Biserică între textul biblic și viața liturgică și conținutul biblic al cărților de cult. De asemenea, a făcut referire la unele versete și variante de traducere din cuprinsul Epistolelor Sfântului Apostol Petru, asupra cărora este necesar să ne oprim mai ales acum în timpul Postului închinat Apostolilor. Versetele aduse în atenție au fost: I Petru 1, 9; 1, 23; 2, 7; 2, 9; 4, 15.

La final, preotul coordonator a mulțumit tuturor pentru împreuna rugăciune și interesul arătat față de prezentarea făcută. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”, dedicat Maicii Domnului.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

Joi, 8 iunie 2023, Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Dornișoara, comuna Poaina Stampei, a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Pentru început, s-a săvârșit o slujbă de Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, rugăciune la care au fost pomeniți preoții care formează cercul pastoral zonal.

În continuare,  părintele Buliga Dorel Cristinel, preot paroh al parohiei gazdă, a susținut referatul intitulat „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”, din care cităm: „Viața persoanelor în vârstă ajută să se facă lumină pe scara valorilor umane, ne ajută să vedem continuitatea generațiilor și dovedește în mod minunat interdependența poporului lui Dumnezeu. De fapt Biserica este locul în care diferitele generații sunt chemate să împărtășească planul de iubire a lui Dumnezeu printr-un raport de schimb reciproc de daruri cu care fiecare este îmbogățit prin harul Duhului Sfânt. Un schimb în care persoanele în vârstă poartă valori religioase și morale care reprezintă un bogat patrimoniu spiritual pentru viața comunităților creștine, a familiilor și a lumii.

Biserica s-a preocupat încă din perioada apostolică de persoanele vârstnice, considerându-le nu o povară, ci un adevărat izvor de binecuvântare. Ceea ce învățăm noi este ceea ce am primit de la „Dumnezeul părinților noștrii, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isac, Dumnezeul lui Iacov” (Ieșire 3, 15). Binecuvântarea lui Dumnezeu prin cei vârstnici față de generația tânără este concretizată, la modul cel mai autentic, prin participarea lor la buna creștere a tinerilor, ei sădind în aceștia semințele ivite din „rădăcina înțelepciunii, care nu are pieire” (Întelepciunea lui Solomon 3, 15)”.

După referat, a luat cuvântul doamna profesor Paicu Dorina, director al Școlii Gimnaziale din Poiana Stampei, care a evocat două personalități din lumea satului care i-au marcat viața, respectiv cele două bunici ale sale, dintre care una trăiește, având 94 de ani, fiind în continuare un punct de reper pentru comunitate, prin luciditatea de care dă dovadă, așa cum puncte de reper și modele au fost mulți bătrâni, care au reușit să transmită valori, să trăiască frumos și să rămână verticali și cu multă credință în Dumnezeu, indiferent de situațiile grele prin care au trecut.

O altă doamnă a vorbit de valorile transmise prin viața și pildele înaintașilor, precizând faptul că în familia tradițională românească, locul bunicilor era în casă, în mijlocul tuturor, toate generațiile fiind unite, iar acest lucru era firesc și natural. Bătrânii dădeau sfaturi simple, dar din experiență, transmiteau dragoste față de Dumnezeu și oameni, grijă față de buna rânduială și viețuire creștinească. Și pentru preoți era mai ușoară pastorația în trecut pentru că oamenii aveau viața creștină din familie, în chip firesc, nu era ruptura resimțită astăzi. Bătrânii învățau răbdarea, buna rânduială și ajutorarea celor din jur, lucruri care s-au pierdut în prezent, când predomină individualismul. Pentru ieșirea din multele probleme actuale, este necesară întoarcerea la valorile tradiționale și respectul față de părinți și bunici.

În continuare, o parte din preoții prezenți au luat cuvântul, aducând în prim plan rolul esențial jucat de vârstnici în trecut, în trăirea și promovarea credinței, făcând totodată o analiză a situației actuale.

Preotul coordonator al cercului pastoral a oferit concluziile întâlnirii, amintind despre faptul că este ziditor și benefic pentru starea firească a societății să prețuiască și respecte bătrânii. De asemenea, a apreciat calitatea materialului prezentat de părintele paroh dar și ideea de a le invita pe cele două doamne care au vorbit atât de frumos despre rolul educative și formator al vârstnicilor. 

Gazda întâlnirii, părintele Buliga Dorel Cristinel, a mulțumit tuturor pentru împreună rugăciune și sfătuire. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub ocrotirea cerească a Sfântului Apostol Andrei, a avut loc în data de 7 iunie 2023, în biserica Moroșeni, filie a Parohiei Șaru Bucovinei.

Programul a debutat cu săvârșirea slujbei de sfințire a apei, sub protia părintelui misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian.

În continuare, părintele paroh, Buzilă Florin, a dat citire referatului pregătit pentru acest prilej, intitulat „Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare, duhul vremii”, din care cităm:

„Preotul, în calitatea sa de slujitor al Bisericii și al credincioșilor, este adesea privit ca un stâlp de susținere și un exemplu de urmat. Dar el, la rândul său, este un om, cu bucuriile și greutățile sale. Suntem chemați să fim exemple de virtute și iubire în căminul nostru. Însă, adesea, ne confruntăm cu provocări în relațiile noastre familiale. Este important să ne amintim că familia noastră este o binecuvântare de la Dumnezeu și că trebuie să ne dedicăm timpul și eforturile pentru a o întări. Rugăciunea, comunicarea sinceră și sprijinul reciproc sunt aspecte esențiale pentru a face față problemelor în familie și a păstra unitatea și iubirea în căminul nostru. Familia este un dar neprețuit și o sursă de binecuvântare în viața noastră. În calitate de preot, slujitor al Bisericii și familiei lui, este important ca preotul să acorde o atenție deosebită relațiilor din propria sa familie”.

„Boala este o realitate cu care fiecare dintre noi se poate confrunta într-un moment sau altul al vieții sale. Preoția nu ne protejează de suferință sau de afecțiuni fizice. Totuși, este important să înțelegem că boala poate fi o oportunitate de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de a ne încredința purtării Sale de grijă. Rugăciunea, slujirea Sfintelor Taine, mai ales a Sfintei Liturghii și sprijinul comunității de credincioși pot aduce alinare și vindecare în timpul bolii noastre”.

„Bătrânețea și pensionarea reprezintă etape inevitabile în viața noastră. În aceste momente, putem simți adesea o pierdere de identitate și scop. Trecerea timpului și îmbătrânirea sunt parte a firii umane și nu ocolesc nici pe preot. În fața bătrâneții, putem găsi încurajare în Cuvântul lui Dumnezeu: „Până la bătrânețea voastră Eu sunt Același, până la adâncile voastre cărunteți Eu vă voi ocroti. Precum am făcut în trecut, Mă leg înaintea voastră că vă voi ocroti și vă voi izbăvi și în viitor” (Isaia 46, 4). Este important să ne amintim că slujirea noastră nu se încheie odată cu pensionarea. Putem continua să fim modele de credință și speranță pentru cei din jurul nostru, oferind înțelepciunea și experiența noastră celor tineri și continuând să ne rugăm pentru binele comunității noastre. De asemenea, este important să ne asigurăm că avem grijă de propria noastră sănătate, atât fizică, cât și spirituală, pentru a putea trăi bătrânețea într-un mod plin de bucurie și mulțumire”.

După susținerea referatului a lua cuvântul preotul Petrovici Ovidiu, coordonatorul cercului pastoral zonal, care a apreciat expunerea părintelui paroh. Referitor la temă, a precizat că pastorația și slujirea preoțească nu au fost niciodată ușoare sau lipsite de încercări sau provocări. Preotul este chemat să găsească mereu echilibru, fiind în situația de „a merge pe sârmă”. Foarte adevărat este și faptul că în prezent sunt provocări noi, aduse de vremurile noi în care trăim, cu care nu s-au confruntat generațiile anterioare, dar salvarea și ajutorul rămân la fel: credința și nădejdea în Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului pentru înțelepciune.

Au urmat luări de cuvânt și ale altor preoți din cercul pastoral, care au adus în discuție probleme practice și pastorale, din care notăm următoarele: Schimbările din educație, răsturnarea valorilor, îndepărtarea de viața Bisericii și de trecutul neamului, etc. S-a discutat și despre familia preotului, neputințele și neajunsurile care apar, rolul deosebit purtat de preoteasă în pastorație și alte aspecte.

Întâlnirea cercului pastoral s-a încheiat printr-un cuvânt de mulțumire al părintelui paroh și intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

Vineri după-amiază, în data de 09.06.2023, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru, parohul Parohiei Vatra Moldoviței.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu de obște, în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, a Parohiei Moldovița, sub protia părintelui protopop, Goraș Aurel, începând cu ora 18.

În continuare, părintele Ceredeev Dan Constantin, preot paroh al Parohiei Ciumârna, a rostit un ziditor cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre importanța participării la slujbele bisericii, pe care se cuvine să le înțelegem ca binecuvântate prilejuri de a ne întâlni cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Venim la biserică pentru a cere harul și îndurarea lui Dumnezeu, dar este important să învățăm și să ne dorim să venim la biserică pentru că ne este dor de Hristos, vrem să ne întâlnim cu Hristos, ne este foame de Hristos, Cel care a zis: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4, 4). Venim la sfintele slujbe pentru a ne hrăni cu Hristos, în mod real, cu Trupul și Sângele Său, iar acest lucru nu este posibil decât în Biserică. Venim la biserică așa cum merge cel însetat la izvor pentru că înțelegem că Hristos este Izvorul vieții.

Părintele protopop a adresat un cuvânt de mulțumire la adresa preotului Ceredeev Dan Constantin și a tuturor preoților care au slujit. Totodată, a vorbit credincioșilor despre beneficiile întâlnirilor cercului pastoral, care reprezintă un prilej pentru schimb de experiență și întărire în provocările care apar.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia, părintele Duprii Daniel Mihai, preot coslujitor la parohia gazdă, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Lacune și provocări ale pastorației în parohie”, din care cităm: „Frumuseţea misiunii preoţeşti este contrabalansată de unele greutăţi, necazuri şi neplăceri inerente acestei misiuni. Fără îndoială, orice funcţie sau slujbă socială îşi are partea sa de dificultăţi şi neajunsuri şi cere eforturi, încordare şi răbdare, iar unele chiar suferinţa şi anumite renunţări sau jertfe, în îndeplinirea ei conştiincioasă şi integrală. Cu atât mai mult sarcina păstorului de suflete. Mântuitorul Însuşi a prevenit pe Sfinţii Săi Apostoli şi ucenici, înainte de trimiterea lor în lume, că propovăduirea Evangheliei nu le va aduce numai bucurii şi succese, ci şi suferinţe: În lume necazuri veţi avea (Ioan 12, 33); Iată eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor(Luca 10, 3). Preotul, deseori, se loveşte de refuzul oamenilor, de îndărătnicia şi mândria lor, făcând rugăciunea şi lucrarea celui ales de Dumnezeu să pară uneori a fi zadarnică. Vrăjmaşii nevăzuţi, care pândesc din întuneric se ridică împotriva preotului şi a păstoriţilor săi prin tot felul de păcate şi vicii. Preotul trebuie să lupte uneori cu lipsa de înţelegere a casnicilor săi: soţia, familia, colaboratori, ba chiar cu neînţelegerea superiorilor lui, care nu cunosc întotdeauna realităţile de la faţa locului. Dar cu toate acestea, prin răbdare şi tăcere, prin blândeţe şi iertare după cum ne arată Mântuitorul (Lc. 23, 34; Mt. 5, 39), preotul va continua să lucreze pentru mântuirea oamenilor şi la slujirea lui Dumnezeu, ştiind că Cel Ce l-a însărcinat în această misiune va fi cu el până la sfârşitul veacurilor. Greutăţile şi necazurile preoţiei nu micşorează măreţia, frumuseţea, puterea ei, întrucât îşi are originea de la Cel Preaînalt. Mai mult decât atât, parohia, ca loc al îndumnezeirii omului, a suferit nenumerate modificări la nivel de percepție duhovnicească”.

Expunerea a fost urmată de luări de cuvânt ale majorității preoților prezenți, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii. În pastorația de zi cu zi, slujitorii Bisericii se confruntă cu multe obstacole. S-a discutat despre faptul că este esențială întoarcerea la rolul esential al slujirii: centrarea pe euharistie, împărtășirea lui Hristos oamenilor. Parohia să se identifice cu adunarea euharistică, iar din participarea la Sfânta Liturghie să vină și puterea de a face față încercărilor. S-a discutat despre schimbările care au apărut în lume în ansamblul lor, cu dorința de răsturnare a valorilor creștine și înlocuirea cu practice și concepții total opuse Evangheliei, care se propun oamenilor de astăzi în mod agresiv și susținut. În fața provocărilor, preoții se simt neputincioși, nu văd roade și schimbare în bine. Totuși, nădejdea rămâne în ajutorul lui Dumnezeu, Care nu părăsește Biserica Sa. Mântuitorul a spus: Îndrăzniți, Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33) și Iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor (Matei 28, 20). Un alt subiect dezbătut a fost pericolul la care este expusă în prezent instituția familiei, împotriva căreia se poartă un adevărat război ideologic.

La final, coordonatorul cercului zonal, părintele Negură Dan Dumitru, a felicitat pe părintele Duprii Daniel Mihai pentru lucrarea susținută și a mulțumit tuturor celor prezenți pentru angajarea în discuții, în care s-au expus idei valoroase, importante pentru folosul fiecăruia.

  

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

În ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie 2023, începând cu ora 16, a avut loc o nouă întâlnire a cercului pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, cerc coordonat de părintele Horga Alexandru, preot paroh la parohia Breaza II.

Conform programului anunțat, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Izvoarele Sucevei I, începând cu ora 16, preoții din cercul pastoral zonal au săvârșit slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

În continuare, preotul paroh la parohia gazdă, părintele Ardelean Valentin Petru, a susținut referatul cu titlul „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică”, din care cităm următoarele: În trecut, atitudinea plină de cuvioșie a vârstnicilor era una firească. Preotul era ținut la loc de cinste, având nu doar un rol sacerdotal, ci însumând și atribuțiile unui actual educator, psiholog, judecător sau chiar medic. Această realitate este reflectată mai ales în proza clasicilor, unde întâlnim exemple de preoți respectați, adevărate puncte de referință ale comunității din care făceau parte. „Această imagine a lui Popa Tanda s-a disipat însă în timp, sub influența unor diverși factori socio-politici, din cauza influenței perioadei comuniste prin care a trecut țara noastră și ca urmare a procesului secularizării”. Privind lucrurile la nivel macro, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, afirma că „vârstnicii de azi sunt cei ce au ținut bisericile deschise în comunism și au salvat această țară” – acest lucru este adevărat, însă, la nivel micro, individual, fiecare om are o părere personală față de Biserică și slujitorii ei, părere influențată de diverși factori, precum: mediul din care provine, familia din care face parte, nivelul de educație și ocupația profesională, starea materială și socială, starea de sănătate, etc. Prin urmare, religiozitatea persoanelor în vârstă – determinată și de mai marea sau mai mica intensitate cu care a fost trăită credința în etapele precedente ale vieții – este destul de diversificată”.

Un rol important este oferit de educație. În cartea sa, Despre frumusețea uitată a vieții, Andrei Pleșu face o frumoasă pledoarie pentru educația religioasă: „Îmi e imposibil să înțeleg pe ce se bizuie alergia unora la ideea însăși a unei educații religioase cuviincioase. Cât trebuie să fii de simplificat lăuntric ca să nu percepi amploarea nelumească a reflexiei teologice, a efortului ascetic, a aspirației ultime?”. 

După referat, au luat cuvântul majoritatea preoților, care au apreciat referatul susținut de către părintele paroh. Părintele coordonator la felicitat pe părintele paroh pentru faptul că a pregătit acest referat cu multă grijă. De asemenea, în numele membrilor cercului pastoral a urat părintelui paroh mesajul de La mulți ani cu sănătate și binecuvântări de la Dumnezeu, ziua fiind una deosebit de importantă, respectiv aniversarea zilei de naștere dar și onomastica.

La final, preotul paroh a mulțumit preoților prezenți pentru slujirea împreună și comuniunea dovedite. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, Arhid. Norocel Bogdan