Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc desfășurate în luna decembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna decembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care a fost ales octotitorul ceresc al cercului pastoral numărul 1, Câmpulung Moldovenesc, preoții din acest cerc s-au întâlnit miercuri, 13 decembrie 2023, în biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu ora 9, săvârșind împreună Sfânta Liturghie, sub protia părintelui Șuiu Alexandru-Iulian, preot misionar în cadrul Protoieriei Câmpulung Moldovenesc, cel care a rostit și un cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți, prezentând date din biografia Sfântului prăznuit.

După miruirea credincioșilor, a urmat cea de-a doua parte a întâlnirii, la care s-au alăturat părintele protopop, Goraș Aurel și părintele coordonator al cercului zonal, preot doctor Macar Ilie. În continuare, preotul paroh de la parohia gazdă, părintele Grosu Gabriel, a susținut referatul cu titlul „Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare, etc.” din care cităm următoarele: „După sărutarea păcii și împărtășirea din același Sfânt Potir, suntem invitați să ne aplecăm asupra unei teme de actualitate pentru noi preoții, mai întâi în contextul secularizării și, apoi, din perspectivă umană, atunci când activitatea noastră se încheie din punct de vedere civil sau administrativ.

Dacă pierdem din vedere caracterul sacramental al preoției, ne abatem de pe cale și uităm îndemnul Mântuitorului, care zice: Deci nu duceți grijă spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar știe Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 31-33).
Prin temeiul său dumnezeiesc, prin misiunea sa de a mijloci comuniunea oamenilor cu Dumnezeu, de a vesti voia lui Dumnezeu în lume și de a-i conduce pe oameni spre sfințenie, preoția dobândește un caracter sublim, care provoacă admirație și teamă sfântă, întrucât omul înzestrat cu harul ei stă alături de îngeri și de arhangheli, preamărind pe Dumnezeu”.

După referat, au urmat luări de cuvânt, în care s-a discutat despre cazul unor preoți din municipiul CâmpulungMoldovenesc, în prezent trecuți la Domnul, dar care și-au lăsat o amprentă și au fost o pildă de slujire în zonă. De asemenea, s-a discutat despre pensionarea acestora, despre traversarea unor perioade de încercări și suferințe trupești și despre cum au făcut față acestora, păstrându-și demnitatea până la final, sau dimpotrivă, fiind singuri în fața lipsurilor, uitați și abandonați.

Concluziile întâlnirii pastorale au fost formulate de către părintele protopop, Goraș Aurel, care, în numele preoților prezenți, l-a felicitat pe părintele paroh pentru materialul pregătit, în stil original, dar și ca urmare a parcurgerii unei bibliografii de specialitate. De asemenea, l-a felicitat pentru că a adus în discuție amintirea unor preoți de curând trecuți la Domnul, care s-au confruntat cu diferite probleme, după pensionare și retragerea din activitate.

La final, părintele Grosu Gabriel, a mulțumit tuturor pentru bucuria duhovnicească prilejuită parohiei, prin slujirea Sfintei Liturghii, în perioada de post în așteptarea Praznicului Nașterii Domnului.

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

În seara zilei de luni, 11 decembrie 2023, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Parohiei Crucea, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței, cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, parohul acestei biserici

Cu acest prilej, preoții care fac parte din acest cerc pastoral, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, au săvârșit Vecernia unită cu Litia, slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preotul Ungurean Radu, a dat citire materialului pregătit pentru acest prilej, intitulat „Praznicul Nașterii Domnului în imnografia ortodoxă și în colindul românesc”, din care cităm următoarele: „Nașterea Domnului, adică întruparea lui Dumnezeu în istorie, considerată de mulți dintre Părinții Bisericii ca fiind cel mai important moment din istoria mântuirii și cea dintâi sărbătoare a creștinătății, fără de care mântuirea nu ar fi fost posibilă, copleșește prin adâncul și profunzimea teologică în care se înveșmântează. Compozițiile imnografice alcătuite de autori cunoscuți sau anonimi în cinstea acestui Praznic, constituie un izvor nesecat de sens și de teologie. Evenimentul Nașterii Mântuitorului a fost unul istoric, localizat în timp și spațiu, dar reprezintă, de asemenea, un fapt mereu nou, trăit ca un astăzi, un continuu sau perpetuu astăzi”.

Creațiile liturgice ale Bisericii, dezvoltate de melozi și imnografi, „au devenit normative în cultul Bisericii, însă în paralel cu acestea s-a dezvoltat și o poezie religioasă în cuvinte simple. Mai ales la poporul roman, s-a simțit nevoia ca teologia Bisericii să fie tradusă în limba poporului. Pe baza informațiilor din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție dar și din lumina sfintelor icoane, creștinii au alcătuit versuri pline de credință – colindele. Istoria colindelor se deschide cu o cântare care, de aproape 1600 de ani, este folosită în cultul Sfintei Biserici, Condacul Nașterii Domnului, născut din rugăciune curată, smerenie și minune: Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc și magi cu Steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci”. Dar și colindul popular românesc este „tot atât de bogat în conținut, precum textul imnografic sau scripturistic, reușind să surprindă adevărurile teologice fundamentale. Majoritatea colindelor au în centru persoana Mântuitorului, descriind mai ales Întruparea și Nașterea Lui. De asemenea, este prezentă în colindele românești, alături de Fiul său iubit, maica Domnului, care ocupă un loc central în cultul ortodox”.

După prezentarea referatului, a luat cuvântul părintele misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, vorbind despre datoria noastră, a celor botezați, clerici dar și mireni, de a-L vesti pe Hristos Domnul în lume. În această perioadă, suntem chemați să-L vestim prin intermediul colindelor, care au un mesaj biblic și dogmatic. In ultimii ani, din păcate, se colindă mai puțin, copiii își găsesc alte preocupări, oamenii se vizitează mai puțin, acum se ascultă poate mai multe colinde, transmise prin mijloace media, dar care nu ar trebui să înlocuiască obiceiul ca oamenii să colinde efectiv, de la o casă la alta.

Un cuvânt de mulțumire a adresat apoi părintele paroh, care a invitat pe toți cei prezenți să colinde și astfel, glasurile tuturor s-au unit în interpretarea colindului românesc bine-cunoscut „O, ce veste minunată”.  Credincioșii prezenți au fost miruiți cu untdelemn sfințit la Sfântul Maslu și au primit litie, ca binecuvântare.

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în seara zilei de miercuri, 6 deceembrie 2023, începând cu ora 17, la biserica „Înălțarea Domnului a Parohiei Stulpicani I. Sub protia părintelui coordonator al cercului zonal, Ianovici Gheorghe, soborul de preoți a săvârșit Taina Sfântului Maslu de obște.

După rânduiala de rugăciune, părintele Ianovici Gheorghe, a rostit un cuvânt de învățătură, vorbind credincioșilor despre viața și faptele minunate ale Sfântului Ierarh Nicolae, care ar trebui să fie pentru toți creștinii o pildă de dragoste pentru apărarea dreptei credințe dar și de manifestare a milosteniei și ajutorului față de cei aflați în lipsuri materiale dar și sufletești. A urmat binecuvântarea credincioșilor cu untdelemn sfințit.

La cea de-a doua parte a întâlnirii s-a alăturat și părintele protopop Goraș Aurel, care în decursul zilei a avut de îndeplinit mai multe ascultări liturgice și misionare. La invitația preotului coordonator, care a rostit un scurt cuvânt introductiv, părintele paroh Ghețu Aurelian Gabriel, a susținut referatul pregătit pregătit pentru activitatea cercului, intitulat Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare, etc. În alcătuirea referatului, părintele a reușit să surprindă toate aspectele sugerate de titlu, într-un mod original și bine documentat. De aceea, redăm pasaje mai consistente din cuprinsul lucrării: „Frumusețea și sublimitatea misiunii preoțești este contrabalansată de unele greutăți, necazuri și neplăceri inerente acestei. Mulți dintre preoți, ajunși în parohiile lor, nu au unde locui, sunt nevoiți să facă naveta, familiile lor, de cele mai multe ori rămân zile întregi fără acel om numit stâlpul casei, apar deci probleme familiale. La polul opus, parohia are nevoie de păstorul ei. Tocmai în acest sens Mântuitorul Însuși a prevenit pe Sfinții Săi Apostoli și ucenici, înainte de trimiterea lor în lume, că propovăduirea Evangheliei nu le va aduce numai bucurii, ci și suferințe: În lume necazuri veți avea (Ioan 12, 33); iată Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor (Luca 10, 3)”.

„Harul divin pe care-l primește la hirotonie nu acordă imunitate în fața ispitelor, a înclinațiilor rele sădite în trupul preotului, a slăbiciunilor și a căderilor morale, inerente firii omenești, ci dimpotrivă îi mărește răspunderea, punându-l într-o situație deosebită față de ceilalți oameni. Lupta lui cu tentațiile vieții devine mai grea, mai dramatică, din pricina disproporției dintre înălțimea misiunii sale dumnezeiești și puținătatea puterilor lui omenești, dintre greutatea sarcinii cerești pe care o poartă pe umeri și slăbiciunea firii sale pământești”. „Deși preoții din ziua de azi pot experimenta același nivel ridicat al stresului ca și persoanele din alte categorii profesionale, unele cauze și efecte sunt specifice doar lor. In mod normal, oamenii aflați sub povara stresului au prea multe termene limită, vor să facă prea multe lucruri deodată, pot fi neliniștiți din cauza întârzierilor și sunt caracterizați în viață de cuvinte precum trebuie, ar trebui, ar fi bine să. Nenumăratele așteptări venite din partea mai marilor preoților intră adesea în conflict cu scopul central al preoției. Munca pe care o făcea odată cu bucurie devine o povară, zelul și motivația se transformă în obligații. Din cauza acesta, unii încep să se simtă vinovați, nepotriviți pentru această misiune, neapreciați și neîndrăgiți”.

În ceea ce privește pensionarea, „de multe ori, tineri fiind, preoții priveau idilic către vârsta pensionării, când considerau că vor avea timp suficient pentru odihnă și dedicare tuturor activităților pe care le-au neglijat de-a lungul vieții din cauza lipsei de timp. Ajunșiu acolo însă, unii se confruntă cu melancolia, tristețea sau sentimentul de inutilitate. Cert este că pensionarea nu este privită de toți la fel. Cei care nu-și doresc să se pensioneze ajung să fie răniți în orgoliu, nemulțumiți, dezvoltând crize de egoism și gelozie, considerându-se dați la o parte, neînțelegând că cea mai importantă recunoaștere a întregii lor activități mai mult sau mai puțin bogate va fi validată de Marele Arhiereu Iisus Hristos”.

Au urmat luări de cuvânt, la care s-au înscris majoritatea preoților prezenți. Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele protopop, Goraș Aurel, care a apreciat referatul pregătit de părintele paroh, în care a reușit să abordeze tema într-un mod foarte bine organizat. Referindu-se la problemele personale care apar în viața preoților, a adus în discuție diferite aspecte întâlnite de-a lungul experienței sale ca preot dar și ca protopop, amintind de cazuri de probleme de sănătate sau familiale.

La final, părintele paroh a mulțumit tuturor pentru răspunsul la invitație și pentru binecuvântarea și bucuria produse în comunitate prin slujirea în sobor.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

În seara zilei de 12 decembrie 2023, la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Poiana Stampei, s-a desfășurat întâlnirea lunară a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Cu acest prilej s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu de obște, sub protia părintelui Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. Preacucernicia sa a rostit și un cuvânt de învățătură, amintind din minunile săvârșite de Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, dar și de lupta acestuia pentru apărarea dreptei credințe, fiind un Sfânt Părinte care a participat la Primul Sinod Ecumenic, unde au fost formulate primele articole ale Simbolului de credință.

În continuare a avut loc un concert de colinde, oferit de un grup de copii coordonați de către părintele Doroftiesei Gabriel de la Parohia Dorna Candreni. La finalul concertului, credincioșii prezenți au fost miruiți cu untdelemn binecuvântat la Sfântul Maslu.

A urmat susținerea referatului întâlnirii, pregătit de către  părintele Jbanca Constantin Dragomir, preot paroh al Parohiei Poiana Stampei II, intitulat „Conduita liturgică a preotului și a cântărețului la săvârșirea religioase”,din care cităm: „Preotul are darul de la Dumnezeu și chemarea să arate calea care duce către Dumnezeu: fiind o personalitate bine conturată din punct de vedere moral, preotul are darul de a fi ascultat, iar exemplul său personal, ca și întreaga activitate desfășurată în parohia pe care o păstorește, devin roditoare în rândul credincioșilor.

Conduita liturgică a preotului este un factor esențial, deoarece prin Sfânta Liturghie, Sfintele Taine și ierurgii poate lumina mințile credincioșilor și să le insufle harul divin, puterea prin care pot înțelege binele suprem și de a propăși în viața religios-morală.

Preotul, în calitate de apostol (trimis) al lui Dumnezeu, are obligația de a fi exemplu de credință și trăire creștină. El trebuie să lupte pentru sfințirea propriei persoane și să-și pună viața pentru credincioșii încredințați spre păstorire și spre călăuzire spre calea mântuirii. În orice loc și timp, preotul are datoria să- învețe pe credincioși că fără împlinirea poruncilor dumnezeiești, viața lor religioasă nu este decât o amăgire”.

După susținerea referatului, părintele protopop l-a felicitat pe părintele conferențiar, precizând și faptul că materialul audiat are rolul de a chema la reflecție personală și de a deștepta dorința ca slujirea să o îndeplinim cât mai bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră și a credincioșilor încredințați spre păstorire.

La final, părintele Cormoș Sorin Ilie, preotul paroh al bisericii din Poiana Stampei, a mulțumit părintelui protopop dar și tuturor preoților prezenți pentru că au venit și au slujit împreună. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Spiridon, 12 decembrie 2023 preoții membri ai Cercului Pastoral Misionar nr. 6, ocrotit de Sfântul Apostol Andrei, sub protia părintelui misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, au slujit Utrenia și Sfânta Liturghie la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” a Parohiei Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei. Coordonatorul cercului pastoral zonal este părintele Petrovici Ovidiu, de la Parohia Panaci.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către preotul misionar protopopesc, care a vorbit credincioșilor adunați în sfânta biserică despre viața și faptele minunate ale Sfântului Spiridon, cel care a fost și rămâne o pildă de credință statornică în ajutorul și purtarea de grijă ale lui Dumnezeu. La momentul potrivit, o parte din credincioșii prezenți s-au împărtășit cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După încheierea slujbei, părintele Țarcă Bogdan, preot coslujitor la parohia gazdă, a dat citire referatului pregătit, intitulat „

În continure, părintele coordonator a adresat un cuvânt de felicitare pentru referatul pregătit, care încheie temele anului omagial și comemorativ la nivelul Patriarhiei Române.

La final, credincioșii au fost miruiți, au primit Anafură iar la strană s-au cântat colinde.

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

În seara zilei de duminică, 10.12.2023, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, cerc coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru. Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia părintelui protopop, Goraș Aurel, în biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie”, a Parohiei Argel, comuna Moldovița, parohie păstorită de părintele paroh, Balabașciuc Ovidiu. La finalul slujbei, părintele protopop, Goraș Aurel, a rostit un cuvânt de învățătură, credincioșilor prezenți în număr mare, în care a vorbit despre minunea vindecării femeii gârbove, din Evanghelia Liturghiei de dimineață, unde se amintește despre întâlnirea unei femei foarte bolnave cu Însuși Doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel care a dezlegat-o de neputința sa, atingând-o cu Mâna Sa vindecătoare. Și la Taina Sfântului Maslu, dacă avem credință, Mâna Mântuitorului ne atinge capetele, după cum auzim din rugăciunea foarte semnificativă de la finalul slujbei, când se deschide Sfânta Evanghelie.

După miruirea credincioșilor cu untdelemn binecuvântat, a urmat a doua parte a întâlnirii, părintele paroh, preotul Balabașciuc Ovidiu, dând citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Pastorația rurală – între provocare și jertfă”, din care cităm: „Atunci când vorbim de pastorația rurală ne referim în primul rând la localitățile care nu sunt aflate în vecinătatea orașelor sau municipiilor, ci mai ales la acele zone în care încă se păstrează vie tradiția rurală, în care omul este mai mult dependent de munca sa, decât de procesul industrializat. O caracteristică a vieții rurale este atașarea mult mai profundă față de Dumnezeu și a coeziunii parohiei prin faptul că de cele mai multe ori, rar se întâmplă ca să se schimbe configurația satului și ca oameni și „vecini” noi să apară. Oamenii „de la țară” simt legătura cu glia strămoșească mult mai profund decât cei care s-au născut la oraș și trăiesc într-o schimbare continuă mai ales în vremurile noastre. Păstrarea tradițiilor rurale și ecleziale, reprezintă un mare avantaj și atu pentru preotul dintr -o astfel de comunitate, care trebuie să trăiască în parohia respectivă. Exemplul personal al preotului într-o astfel de parohie este privit cu foarte mare atenție, de către credincioși. Deși pregătirea culturală a celor mai înaintați în vârstă în mediile rurale nu este atât de aprofundată, decât a celor din mediul urban, totuși profunzimea credinței și a trăirii bisericești este mult mai vizibilă.

La sate, credința ortodoxă este amestecată foarte mult și cu practici care nu au nici un fundament teologic sau religios creștin, făcând parte din credința populară specifică locului. Deși există multe opinii conform cărora, aceste tradiții slăbesc credința autentică ortodoxă, trebuie să spunem că atâta timp cât acestea sunt păstrate în cadrul eclezial sub supravegherea preotului și nu devin superstiții care să înlocuiască credința creștină, ele trebuie valorificate în folosul sufletesc al credincioșilor și pentru întărirea comunității locale.

Cu cât omul se împământenește în obiceiurile locului, cu atât e mai greu să pătrundă ceva nou, inovator, dar acesta nu este un lucru rău neapărat. Viața până la urmă, ține de specificul fiecăruia despre modul în care vrea să își petreacă timpul pe pământ. Orice lucru se poate preda și învăța, adică oriunde poate avea loc acest proces al educației; trebuie timp, efort, constanță și osteneală din partea lucrătorului altarului, pentru a produce schimbări în mintea enoriașilor”.

Expunerea a fost urmată de luări de cuvânt ale preoților prezenți, care au apreciat materialul pregătit, mai ales că părintele a ținut să expună elemente specifice parohiei pe care o păstorește, care se aseamănă în multe privințe parohiilor din zonă, a satelor de munte, unde comunitățile se confruntă cu anumite probleme, aduse de schimbările economice și sociale actuale, dar unde există și aspecte positive, credincioșii păstrând legătura cu biserica, îngrijindu-se de înfrumusețarea acesteia, participând la slujbe și transmițând copiilor valorile credinței. Părinții au ținut să felicite comunitatea de la Argel pentru numărul mare de copii și tineri care participă la slujbele bisericii.

La final, coordonatorul cercului zonal părintele Negură Dan Dumitru a concluzionat întâlnirea, mulțumind tuturor celor prezenți pentru participare și interesul arătat față de activitatea lunară a cercului pastoral.

CERCUL PASTORAL NR. 8
 „Sf. Ier. Spiridon”

Ultima întâlnire a cercurilor pastorale pentru anul 2023, din cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, a avut loc joi, 28 decembrie 2023, când preoții care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, s-au întâlnit la parohia Breaza II, săvârșind, sub protia părintelui protopop, Goraș Aurel, slujba Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În continuare, părintele paroh, Horga Alexandru, cel care este și coordonatorul activității cercului pastoral zonal, a susținut reeferatul intitulat „Colindele în istoria și imnografia creștină”, din care cităm: „Termenul colindaeste de origine latină și provine de la cuvântul latin calendae, derivat din verbul calare (a vesti). Astfel, a colinda, înseamnă a vesti. Teologia Sfintei Biserici a subliniat dintotdeauna misiunea creștinului de a fi „apostol” pentru celălalt. Mesajul Evangheliei a cuprins întreaga lume, tocmai prin faptul că cei din biserică, din comunitatea creștină, au știut să vorbească și să vestească bucuria pe care a adus-o întruparea Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Așa s-au născut Sfintele Evanghelii și Epistolele cuprinse în Sfânta Scriptură — din dorința ca toți să înțeleagă marea taină a credinței creștine. Sfinții Apostoli au luat la pas lumea, în vestirea Evangheliei, țară cu țară, cetate cu cetate și sat cu sat, aducând cu ei lumina lui Hristos. Minunea venirii pe lume a Fiului lui Dumnezeu, descoperită în Sfânta Scriptură și slăvită în imnele liturgice ale Bisericii Ortodoxe, a înaripat fantezia creatoare a melozilor populari români, care au îmbrăcat în colindele de Crăciun și în cântecele de stea toată sensibilitatea religioasă, cugetarea, evlavia și trăirea creștinească a poporului roman”.

„De Nașterea Domnului se bucură mamele creștine, care văd în Pruncul Iisus pe ocrotitorul și sprijinitorul propriilor lor copilași. Se bucură copiii, care simt în colindele pe care le cântă din casă în casă, fericirea copilăriei lor nevinovate. Se bucură vârstnicii, care retrăiesc clipele emoționante din vremea copilăriei lor, când au primit cu sufletul curat vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu”.

„În colindele noastre nu descoperim învățături de credință noi, ci regăsim în ele adevărurile de credință ale Bisericii. Exemplu: dogma Întrupării Cuvântului se exprimă într-o manieră sinceră și neforțată, cu sentimentul celei mai adânci credințe și înțelegeri din partea credincioșilor. La fel este exprimată și taina Nașterii din Fecioară: Hristos S-a născut curat din Maică fără de bărbat, împlinind Scriptura, după care astăzi S-a născut Cel făr-denceput, cum au spus proorocii”.

Au luat apoi cuvântul părinți din cadrul cercului pastoral zonal, referindu-se la importanța promovării colindelor tradiționale românești, care s-au născut în Biserică și care au un conținut biblic și teologic autentic, fiind o expunere fidelă a învățăturii de credință. Există și riscul de a se promova cântări care sunt străine de duhul și mesajul creștin iar preoții au datoria de a se îngriji de buna rânduială, mai ales în biserică.

Concluziile au fost formulate de către părintele protopop, Goraș Aurel, care a apreciat referatul susținut de părintele paroh. Totodată, a vorbit despre importanța colindelor în propovăduirea credinței în rândul poporului român, dar și sepre schimbările care au apărut mai recent, când se aud colinde foarte multe, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, cu mult timp înainte de Crăciun, fapt care duce la o pierdere a sensului și o micșorare a bucuriei, așa cum era trăită atunci când oamenii așteptau venirea zilelor de sărbătoare și se adunau pentru a cânta împreună.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea mai multor colinde românești, prin care s-a adus slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată asupra omenirii prin Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

 A consemnat, arhid. Norocel Bogdan