Cercurile Pastorale din Protopopiatul Fălticeni desfășurate în luna aprilie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna aprilie întâlniri ale cercurilor pastorale.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 1
„Sfântul Paisie de la Neamț”

 

În data de 27.04.2023, la Parohia „Sfântul Andrei”- Fălticeni, păstorită de către părintele Gheorghe Lungu, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Paisie de la Neamț”, coordonat de către părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea acatistului „Învierii Domnului” ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Dificultăţi şi oportunităţi în pastoraţia vârstnicilor”, care a fost susținută de către părintele Alexandru Lungu de la Parohia „Sfântul Andrei”- Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Misiunea creştină înseamnă proclamarea Evangheliei în lume, Evanghelia mântuirii, a Împărăţiei lui Dumnezeu, care reprezintă în acelaşi timp şi viaţa cea nouă adusă lumii prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Cel dintâi care vesteşte împărăţia lui Dumnezeu este Mântuitorul Hristos, trimisul Tatălui. După Mântuitorul Hristos, cei care propoveduiesc Evanghelia, cei care primesc această putere la Cincizecime – de a predica Evanghelia şi a instaura biserici – sunt Apostolii, iar după ei episcopii şi preoţii – ierarhia sacramentală a Bisericii. După Înviere, Mântuitorul Hristos îi mandatează pe Apostoli cu misiunea de a propovedui Evanghelia la toate popoarele (Matei, 28, 19-20). Întotdeauna, în misiunea ei, Biserica a proclamat aceeaşi învăţătură a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos (Galateni 1, 6-12), care se va înveşmânta în diferite contexte culturale, etnice. Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a fost întotdeauna conservatoare şi fidelă tradiţiilor religioase şi practicilor ei de cult provenite de la Mântuitorul prin Apostoli şi ulterior îmbogăţite şi adaptate de Sfinţii Părinţi spre statornica lor îndeplinire, în vederea împlinirii nevoilor religios-morale ale obştii credincioşilor şi a promovării respectului faţă de toţi cei aflaţi în dificultate, trupească şi spirituală. Lucrul acesta se afirmă în mod special în anul 2023, an în care Biserica prin slujitorii ei a voit să se implice în mod deosebit ajutorării vârstinicilor. ”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral, părintelui Alexandru Lungu pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 2
„Sfântul Mitropolit Dosoftei”

 

În data de 25.04.2023 la Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului”- Poienari, păstorită de către părintele Ioan Cristea din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Dosoftei”, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Pastoraţia în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigraţie, ideologii imorale, pervertirea credinţei” susținută de către părintele Ioan Cristea.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Statisticile sunt cu adevărat îngrijorătoare pentru comuniatea și țara nostră, însă problemele nu se opresc aici, deoarece trendul demografic ne indică o accentuare a tuturor celor punctate mai sus. Pentru a înțelege clar situația în care ne aflăm nu numai noi, ci întraga Europă, statisticile arată că în anul 2050, populația musulmană a Europei va fi egală cu cea creștină, iar începând cu anul 2070, aceștia vor fi majoritari, migrația acestor familii tinere care sunt obișnuite să aibă cel puțin trei copii vor avea un cuvânt foarte greu de spus și cu siguranță această situație ne va afecta, poate mai puțin pe noi, dar cu siguranță pe copii noștri.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 3
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 28.04.2023, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –Baia, păstorită de către părintele Iustin Rusu, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfantului Voievod Ștefan cel Mare”, coordonat de Părintele Tudor Andrioaia.

După săvârșirea Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea bisericii”, care a fost susținută de către părintele Iustin Rusu de la Parohia „Sfântul Ierarh Alexandru” –Sasca Mică.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru cântarea în comun din primele veacuri creștine avem dovezi certe, așa cum ne încredințează Sfântul Ioan Gură de Aur: <<din vechime toți se adunau și cântau dulce împreună; aceasta facem și noi: femei, bărbați, bătrâni și tineri, se deosebesc prin vârstă, nu însă după felul cântării, căci spiritul cântării armonizând vocea fiecăruia, rezultă din toate o melodie>>. Așa, cum am exemplificat tradiția muzicală în Biserică este atestată de Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament și de Sfinții Părinți. Muzica liturgică presupune legătura relației dintre Dumnezeu-om, Dumnezeu-lume. În Noul Testament, Dumnezeu ne vorbește direct prin Fiul Său: pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată; Fiul, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. Hristos ni s-a născut în glas de iubire. La Învierea Domnului, mironosițele și ucenicii nu pot să-l cunoască pe Mântuitorul după Chipul Său, ochii lor fiind ținuți să nu-l cunoască. Maria Magdalena îl va recunoaște atunci când va fi strigată pe nume; iar la Botezul Domnului și la Schimbarea la Față, Dumnezeu-Tatăl nu ni se arată, El se aude: Și iată glasul din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit”.

Dezvoltarea tipicului Sfintei Liturghii, prin adăugarea succesivă a unor imne, rituri și ceremonii a determinat creșterea rolului cântărețului acela de a avea un statut de dirijor dar și solist. Astfel, rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii vor fi citite de către preot în taină, iar ecteniile și rugăciunea finală a amvonului, vor rămâne să fie rostite mai departe cu glas tare, pentru cântarea credincioșilor. Sfinții Părinți ai Bisericii au fost în același timp și părinți ai muzicii, fiind compozitori ai imnelor și cântărilor din Biserică. Aceștia au fost Sfântul Ignatie Teoforul, episcop al Antiohiei, Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Clement Alexandrinul, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan Damaschinul ș.a.

La noi, începuturile cântului coral religios până la apariția muzicii noastre corale culte de tip european, ca și la popoarele din Balcani și Răsăritul Europei, nu a fost altă muzică decât cea populară și cea bisericească de origine bizantină, care la sfârșitul secolului al XVIII-lea, se mai adaugă și un început de muzică cultă laică, fiind compusă de unii boieri, cu influență de muzică populară, cântare de strană și muzică orientală”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 4
„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca”

 

În data de 25.04.2023  la Parohia ,,Pogorârea Sf. Duh”- Bogdănești, păstorită de către părintele Marcel Ursuțu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca”, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Acatistului Învierii Domnului, a urmat meditația cu titlul: „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”, care a fost susținută de către părintele Marcel Ursuțu de la Parohia „Pogorârea Sf. Duh”- Bogdănești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sf. Vasile cel Mare zice: <<Mama este chemată să crească copiii cu dogmele evlaviei mai mult decât cu lapte, iar tatăl trebuie să se îngrijească de copii, să fie cuminți și cuviincioși. Am păstrat în minte aceeași învățătură pe care am primit-o de la bunica mea Macrina. Această credință n-am modificat-o nici mai târziu, când m-am maturizat, ci doar am adâncit-o, dar tot pe linia pe care mi-a transmis-o încă de la început. Ca și sămânța care din mică se face mare prin creștere, dar în ființa ei rămâne aceeași și soiul nu se schimbă, dar prin dezvoltare ea se desăvârșește, tot așa înțelept ca și învățătura mea despre Dumnezeu s-a adâncit și s-a desăvârșit pe măsură ce am crescut, încât cea de azi a luat locul celei de atunci, dar în fond e aceeași>>”.

Sf. Grigorie Teologul zice despre mama sa, Sf. Nona: <<M-a crescut cu Sf. Scriptură și m-a adus jertfă vie bisericii, precum odinioară Avraam pe Isaac. M-a adus pe lume cu rugăciune și m-a căpătuit cu bună cucernicie!>>.

Sf. Ioan Gură de Aur spune: <<Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi și a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă îți iubești copilul, arat-o prin educația ce i-o dai. De altfel, ai și răsplată. Crește un atlet pentru Hristos! Învață-ți copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume! De aici vine dărâmarea întregii lumi, de la faptul că nu ne îngrijim de copiii noștri: de averile lor ne îngrijim, dar sufletul lor îl trecem cu vederea>>”.

Să nu uităm că la nivelul familiei lărgite, bunicii joacă un rol foarte important în educația tinerei generații. În raport cu părinții, bunicii reprezintă a treia cale, de obicei de refugiu, mult mai disponibilă și generoasă”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

  1. Să-i cinstim pe bunici, împlinind cuvântul Sf. Arsenie cel Mare care spune: „Odihește-l pe părintele tău!”. E ceva care trebuie să vină din educație, e ceva ce dobândim pentru că vrem să îl dobândim, fie că ne e frică de Dumnezeu că ne va întreba, fie că ne civilizăm în creștinătate și atunci învățăm să fim altruiști și aplicăm acest exercițiu avându-i ca beneficiari pe înaintași.
  2. O societate umană care nu e în stare să se întoarcă respectuos către bunici dovedește că e doar o civilizație naturală, o civiliazație bazată pe instincte naturale, că ea e repetentă sau corigentă la școala pe care a început să o facă cu oamenii, începând de la Moise, cu 14 secole înainte de Hristos.;
  3. Bunicul odihnește nepotul. Supranatural, prin educație spirituală, prin educație duhovnicească, fie că este la nivelul poruncii, fie că este la nivelul imitării Mântuitorului Iisus Hristos, noi trebuie să odihnim pe oricine este în jurul nostru.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 5
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 

În data de 27.04.2023  la  Parohia „Sf. Arhangheli”- Hârtop, păstorită de către părintele Mihai Todireanu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Acatistului Învierii Domnului a urmat tratarea temei: Redescoperirea adâncului teologic al imnografiei susținută de către părintele Ilie Costan de la Parohia „Sf. Arhangheli”- Hârtop.

Din cuprinsul lucrării cităm următoarele aspecte:

„Toate cântările bisericești cuprinse în cărțile de cult ale Bisericii noastre au fost alcătuite sub inspirația Duhului Sfânt de către imnografi aleși anume de Însuși Dumnezeu, pentru ca omul prin aceste cântări să poată înțelege textul scripturistic. De aceea se spune că muzica bisericească este “Evanghelia cântată”.

Viziunea „sulului” ca motiv al inspirației (la Sf. Roman Melodul) este prezentată şi în sinaxarul Sfântului Ioan Damaschin, cu diferența că nu Melodul o vede în vis pe Maica Domnului, ci egumenul Mănăstirii Sfântul Sava, iar mai apoi în sinaxarul scris de Sfântul Ioan Cucuzel, în care bucata de hârtie a fost înlocuită cu o monedă de aur pe care Născătoarea de Dumnezeu o aşază în mâna Melodului.

Pentru Dogmatică, imnografia este considerată un izvor în cadrul tradiției bisericești, pentru conținutul propriu-zis teologic sau dogmatic al imnelor (o clasă de cântări liturgice se și numesc „dogmatice”, tocmai pentru mesajul lor teologic bine stabilit).  Aceste stihiri-dogmatice le găsim la vecerniile zilei de sâmbătă, la fiecare din cele 8 glasuri. Ele cuprind învățături cu privire la Maica Domnului- pururea fecioria (prefigurări din Vechiul Testament-rugul nears -glasul al II-lea, trecerea prin Marea Roșie -glasul al V-lea), Întruparea, cele două Nașteri ale Mântuitorului (din Tatăl și din Fecioara), cele două firi –dumnezeiască și omenească.  Luăm ca exemplu, dogmatica glasului 8 <<Împăratul cerurilor pentru iubirea de oameni pe pământ S-a arătat, şi cu oamenii a petrecut. Că din Fecioara curată trup luând, şi dintr-însa ieşind cu luarea, un Fiu este îndoit în fire, dar nu în fețe. Pentru aceasta, pe Acesta desăvârșit Dumnezeu, și om desăvârșit cu adevărat propovăduindu-L, mărturisim pe Hristos Dumnezeul nostru, pe Carele roagă-L Maică nenuntită, să se miluiască sufletele noastre>>”. 

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 6
„Acoperământul Maicii Domnului”

 

În data de 21.04.2023, la Parohia „Sfinții Voievozi”- Brăiești, păstorită de către părintele Vasile Loghin, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului.

După săvârșirea Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei” care a fost susținută de către părintele Vasile Loghin de la Parohia „Sfinții Voievozi”- Brăiești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Muzica este superioară cuvântului vorbit. Cuvântul îmbrăcat în cântare poate vindeca rănile sufletului, poate stoarce lacrimi de bucurie sau de pocăinţă, poate transforma pornirile rele ale oamenilor, poate aduce dragoste între semeni.  Mai mult decât atât, cântarea pune aripi cuvântului pentru a-l înălţa la cer.

Creștinii din primele veacuri, urmând Mântuitorului Iisus Hristos și predaniei Sfinților Apostoli, au practicat în cultul divin psalmodierea, adică cântarea vechilor Psalmi biblici de unde s-a păstrat până azi numele de muzică psaltică. Întreg cultul liturgic ortodox este preserăt de numeroase versete din Psalmi .

Ulterior creștinii au venit cu propria lor compoziție imnografică inspirată din viața Fiului lui Dumnezeu Întrupat, Răstignit, Înviat și Înălțat la cer. Așadar la psalmodirea veche s-au adăugat imnurile creștine, primele fiind creații nou-testamentare biblice: „Mărește suflete al meu pe Domnul…” al Fecioarei Maria ca urmare a Bunei-Vestiri; „Acum liberează pe robul tău Stăpâne…” al bătrănului și Dreptului Simeon; sau Imnul lui Zaharia preotul, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Apostol Pavel este cel ce anticipează „imnurile și cântările duhovnicești” (Efeseni 5,19) care aveau să răsune în biserici, preamărind pe Dumnezeu Cel în Treime închinat.

Cântarea la unison a fost prima cântare folosită în Biserica primară iar textele erau simple, accesibile ca formă și clare în exprimare, urmând formele de slujire și ritualul Vechiului Testament. Imnografia se dezvoltă abia din secolul al IV-lea, datorită înmulţirii sărbătorilor, dar şi din cauza ereziilor. Începând cu secolul al IV-lea, imnul bisericesc a ajuns să-şi definească o imagine proprie şi consacrare liturgică.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat diferite aspect din care reținem:

  1. Viața creștină se trăiește în toate aspectele ei într-un ritm liturgic. Tot ceea ce se întâmplă în lăcașul Bisericii, întreaga rânduială liturgică, trebuie privită ca reactualizare a iconomiei mântuirii neamului omenesc spre dimensiunea Împărăției.
  2. Imnografia, redă în modeul cel mai direct mentalitatea si ethosul spiritualității orotodoxe, adică viața lăuntrică a rugăciunii personale și cultul divin public, ceea ce o face reprezentativă pentru Ortodoxie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ierarh Nectarie”

 

În data de 04.04.2023, la Parohia „Cuvioasa Paraschiva”- Dolheștii Mari, păstorită de către părintele Iustin Vrabie, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 7, așezat sub patronajul „Sfântului Nectarie de la Eghina”, coordonat de părintele numit mai sus.

După săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, a urmat meditația cu titlul: „Preotul contemporan în faţa problemelor personale: familie, locuinţă, boală, bătrâneţe, pensionare”, care a fost susținută de către părintele Iustin Vrabie de la Parohia „Cuvioasa Paraschiva”- Dolheștii Mari.

Din cele prezentate menționăm câteva informații:

„Preoții ortodocși se confruntă adesea cu o tensiune între valorile tradiționale și necesitatea de a se adapta la schimbările sociale și culturale. Într-o lume în continuă evoluție, preoții trebuie să găsească un echilibru între respectarea învățăturilor și tradițiilor bisericii și abordarea problemelor contemporane. Acest lucru poate fi dificil, deoarece păstrarea valorilor tradiționale poate creea uneori discrepanțe cu perspectivele și nevoile moderne.

O altă provocare importantă pentru preoții ortodocși este secularizarea și scăderea implicării religioase în viața cotidiană a oamenilor. Într-o societate tot mai secularizată, mulți oameni își îndepărtează treptat credința religioasă și nu mai consideră biserica și preoții ca fiind o autoritate spirituală importantă. Acest lucru poate duce la o scădere a numărului de credincioși și poate pune presiune asupra preoților de a găsi modalități de a atrage și implica oamenii în viața bisericii.

Preoții ortodocși trebuie să fie pregătiți să abordeze și să răspundă la problemele sociale actuale. Acestea includ sărăcia, inegalitatea, discriminarea, conflictele sociale și multe altele. Preoții trebuie să ofere nu doar consiliere spirituală, ci și să se implice în acțiuni de ajutorare a celor aflați în nevoie. Aceasta implică un efort de adaptare la nevoile comunității și de a oferi soluții concrete într-un context social în continuă schimbare.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru prezentarea temei cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Cristian-Valentin Diaconu