Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung desfășurate în luna aprilie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna aprilie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

În ajunul Praznicului Izvorului Tămăduirii, joi, 20 aprilie 2023, în biserica cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, a Parohiei Izvorul Alb, Câmpulung Moldovenesc, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie.

Programul a debutat cu un cuvânt introductiv al preotului paroh, Chiriluță Bogdan Florin, care a precizat faptul că tema întâlnirii pastorale are în vedere un subiect specific anului omagial în curs, respectiv „Corurile parohiale și importanța lor misionară”. Pentru ca întâlnirea să nu se rezume doar la prezentarea unui referat, în consultare cu părintele coordonator al cercului pastoral, a invitat un specialist în domeniu, pe tânărul și foarte talentatul compozitor și dirijor, Alexandru Semeniuc, care să vorbească din perspectiva absolventului de Teologie, dar și de Conservator. Totodată, părintele Chiriluță a făcut o scurtă prezentare invitatului, precizând că Alexandru Semeniuc, absolvent al Seminarului Teologic din Suceava, al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași dar și student la Universitatea de Muzică „George Enescu” din Iași, a câștigat Premiul I pentru compoziție la secțiunea de lucrări religioase armonice/polifonice, din cadrul celei de-a XIV-a ediții a festivalului – concurs național „Lăudați pe Domnul”, desfășurat în luna octombrie 2022, concurs organizat de Patriarhia Română. De-a lungul timpului a câștigat și multe alte premii, la concursuri naționale și internaționale, fiind apreciat pentru talentul de compositor, dar și pentru performanțele dirijorale și de solist. În prezent este dirijor al coralei „Universitas” din Iași dar și dirijor secund al coralei „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

În continuare, domnul Alexandru Semeniuc a prezentat un material științific despre muzica bisericească din România – un excurs istoric, în care a tratat 4 aspecte generale: Muzica psaltică, Muzica omofonă, Muzica corală și Priceasna. În ceea ce privește muzica de tradiție psaltică, a făcut o prezentare a notației specifice și a unor autori mai importanți, apoi s-a amintit despre fenomenul uniformizării, ca a doua reformă în muzica bisericească românească. Avantajele uniformizării sunt accesibilitatea crescută și participarea activă prin cântare a unui număr cât mai mare de credincioși. În ceea ce privește dezavantajele, acestea se referă la o simplificare extremă (a muzicii psaltice) și o apropiere de muzica laică. Muzica corală în Biserică, a cappella – exclusiv vocală, fără intervenția instrumentelor, apare în spațiul românesc în secolul al XIX-lea, din dorința de „raliere la dezvoltarea culturală europeană”. Ultimul punct expus a avut în vedere priceasna, Etimologic, cuvântul (din limba rusă) se referă la melodia ce se cântă în momentul împărtășirii. Melodia este de inspirație folclorică, mai veche sau creație mai nouă. Pricesnele au un anumit rol misionar sau catehetic, însă nu în totdeauna respectă specificul bisericesc în ceea ce privește învățătura de credință. De aceea, în final, autorul a lansat 4 teme de gândire sau reflecție: „1. Deosebirea majoră dintre priceasna din biserică și priceasna din mass-media – rol și scop diferit; 2. Cântare religioasă sau instrument de marketing? 3. Oricine poate scrie textul sau melodia unei pricesne? 4. Cine poate interpreta pricesne în bisercă?”.

Domnul Alexandru Semeniuc a venit însoțit de membrii ai Filarmonicii Române din Iași, care au încântat pe cei prezenți prin executarea mai multor partituri corale, cu rolul de exemplificare concretă a celor explicate de către domnul compozitor și dirijor în materialul său.

După referat, părintele paroh i-a mulțumit domnului Alexandru Semeniuc, în nume personal dar și în numele preoților prezenți, pentru expunerea prezentată cu profesionalism, dar și colaboratorilor săi, care au venit din Iași, pentru a înfrumuseța întâlnirea cercului pastoral, urmând a oferi și răspunsurile la Sfânta Liturghie în ziua următoare, la hramul bisericii gazdă.

În numele preoților din cercul pastoral zonal, a vorbit părintele coordonator, preot doctor Macar Ilie, care a apreciat modalitatea inedită de organizare a prezentei întâlniri a cercului pastoral, cu o expunere bine venite, pe o temă esențială a misiunii bisericii: muzica liturgică.

A luat cuvântul și părintele Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, care l-a felicitate pe domnul Alexandru Semeniuc pentru misiunea deosebită pe care o desfășoară în folosul Bisericii și al credincioșilor, prin activitatea muzicală. De asemenea, l-a felicitat pentru conferința susținută, alcătuită cu rigurozitate academică. Un cuvânt de apreciere a adresat și părintelui paroh, pentru surpriza oferită membrilor cercului pastoral prin organizarea unui eveniment de înaltă ținută, spre folosul și câștigul tuturor.

Evenimentul a continuat cu săvârșirea Vecerniei și Acatistului Praznicului Izvorul Tămăduirii. Din soborul de slujitori au făcut parte și Arhimandritul Justinian Cârstoiu, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și Protosinghelul Gabriel Gaman, starețul Mănăstirii Râșca.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Justinian Cârstoiu a rostit un cuvânt de învățătură despre semnificația Praznicului Izvorul Tămăduirii și despre prefigurările vechi-testamentare ale Maicii Domnului.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

În seara zilei de vineri, a săptămânii a șasea a Postului Mare, 7 aprilie 2023, la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” a Parohiei Cotârgași, oraș Broșteni, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței., cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, preot paroh la Parohia Crucea.

Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei Pavecerniței unită cu Litia la care au slujit preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, părintele paroh, Sava Sergiu Vasile și arhidiaconul misionar Norocel Bogdan.

În continuare, adăugându-se și soborul de preoți din cadrul cercului pastoral zonal, s-a săvârșit slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu.

După rânduiala de rugăciune, preotul paroh, în calitate de gazdă, a rostit un cuvânt introductiv, în care a precizat că, în consultare cu președintele de cerc pastoral și cu preotul misionar, s-a hotărât ca referatul întâlnirii să fie pregătit și susținut de către cântărețul bisericesc al parohiei, întrucât anul 2023 este declarat în cadrul Patriarhiei Române drept anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. Totodată, a informat că tânărul cântăreț bisericesc al Parohiei Cotârgași, Kirileanu Radu, este absolvent al Seminarului Teologic de la Suceava, al Facultății și al cursurilor de Master de la Cluj-Napoca, iar în prezent este înscris la cursurile de doctorat, anul I, tot în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Referatul pregătit se intitulează „Relația dintre preot și cântăreț și efectele acesteia în parohie”, din care cităm: „Pentru a putea vorbi despre o lucrare pastorală eficientă a preotului, pe lângă pregătirea teologică deosebită, râvna și dăruirea pentru a-și îndeplini cât mai bine slujirea preoțească, trebuie să fie înconjurat de un personal al bisericii activ și dedicat slujirii preotului și misiunii lui Dumnezeu. Funcția de cântăreț, cantor sau dascăl, care alături de preoți, diaconi și ceilalți membri ai personalului auxiliar al bisericilor, au un rol esențial în buna desfășurare a rânduielilor prescrise de canoane și consolidate de Tradiție. In cadrul serviciului religios, cântărețul bisericesc asigură răspunsurile stranei, cântând sau citind acele pasaje din slujbele bisericești rânduite după tipic și rânduială”.

„Relația pe care preotul și cântărețul trebuie să o aibă, este una de cordialitate, de împreună slujire a lui Hristos și a Bisericii. În acest caz, în cadrul diverselor servicii religioase, cântărețul trebuie să ofere preotului prilejul ca acesta să poată interveni în problemele sau nevoile cu care credincioșii se confruntă”.

A luat apoi cuvântul părintele coordonator, Ungurean Radu, care a apreciat modul inedit în care s-a desfășurat prezenta întâlnire a cercului pastoral zonal, la care cântărețul bisericesc a susținut referatul. A precizat că majoritatea preoților au fost, mai întâi, implicați la strana bisericii parohiale, iar acest lucru a fost o experiență necesară și utilă în devenirea ulterioară. Strana formează tinerii de mici, acolo se învață rânduiala slujbelor și cântările specifice. A amintit mai multe aspecte din propria copilărie și de apropierea de strană, mai ales după ce a fost sfătuit să vină de dimineață la biserică, încă de la începutul Utreniei. A mai precizat și faptul că, după cum matematica, fizica sau alte discipline, trec prin profesor către elevi, la fel și frumusețea slujbelor și a cântărilor, trec prin trăirea, vocea și talantul preotului și a cântărețului din parohie.

Cântărețul este un colaborator foarte important al preotului în misiunea pastorală, mai ales atunci când înțelege să-l susțină. Un cântăreț bun, credincios și ascultător, este deosebit în parohie, un cântăreț care nu caută să se afirme pe sine, cu vocea sa, ci să cânte pentru Dumnezeu, iar în cântare să primeze textul, mesajul sfânt care se transmite prin cântările bisericești, nu atât muzicalitatea. 

În prezent este o criză de cântăreți la biserici și este o mare binecuvântare acolo unde sunt. Astfel, l-a felicitat pe tânărul Kirileanu Radu, cel care este cântăreț angajat și i-a urat mult succes în continuare în studiile teologice pe care le urmează.

La final, părintele paroh, Sava Sergiu Vasile, a mulțumit în nume personal dar și în numele parohiei, tuturor  preoților prezenți la întâlnirea cercului pastoral dar și la toate slujbele săvârșite în timpul Postului Mare, pentru că parohiile din zonă au frumosul obicei de a săvârși Taina Sfântului Maslu de obște, iar preoții din cercul pastoral slujesc de fiecare dată împreună. Totodată, l-a felicitat pe cântăreț pentru referatul pregătit și pentru frumoasa colaborare și a mulțumit credincioșilor pentru că au răspuns invitației  de a fi împreună în biserică și a se ruga lui Dumnezeu pentru toate cele de trebuință.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în data de 21 aprilie 2023, de praznicul Izvorului Tămăduirii, începând cu ora 14, la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Parohiei Molid, comuna Vama. In prima parte a evenimentului, s-a săvârșit slujba Acatistului Sfintei Învieri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A urmat un recital de cântări psaltice, specifice perioadei liturgice a Învierii, in interpretarea unui enoriaș, care a venit însoțit de doi dintre copiii săi, și ei talentați, care au bătut și toaca.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, Cainar Dumitru, a susținut referatul intitulat „Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea Bisericii”. După o primă secțiune introductivă, cu prezentarea unor informații care descriu viața liturgică din primele veacuri ale Bisericii, atunci când credincioșii participau mult mai activ la oferirea răspunsurilor liturgice, s-a menționat dezvoltarea imnografiei, care a favorizat dezvoltarea rolului cântărețului bisericesc și a unui grup restrâns, pregătit să execute cântările bisericești. „Începând din secolul al V-lea și până în secolul al XIV-lea, rânduiala simplă și ușor de urmărit de urmărit a liturghiei creștine din epoca uniformității liturgice (primele trei secole creștine) se dezvoltă și se complică din ce în ce mai mult prin adăugarea succesivă a unor noi piese, imne și rituri sau ceremonii. Pătrunderea progresivă a imnelor noi, de inspirație creștină, în rânduiala Liturghiei, imne care nu mai puteau fi executate în chip ideal de totalitatea credincioșilor prezenți, a tăcut necesară extinderea atribuțiilor cântărețului, stranei sau corului, în dauna poporului. Deși Liturghierul continuă să pună răspunsurile liturgice pe seama poporului, în fapt ele devin apanajul uneori exclusiv al cântărețului, care cântă în numele și în locul credincioșilor. Iată cum poporul rămâne astfel străin și pasiv chiar față de partea externă și secundară a serviciului liturgic, pe care o formează imnele sau răspunsurile stranei.

Legile psihologiei demonstrează că în orice împrejurare e preferabil să fii activ, să ai un rol de îndeplinit, decât să fii indiferent, dezinteresat și inactiv. Slujbele noastre tocmai de aceea par lungi și obositoare pentru credincioși, pentru că aceștia asistă la ele în chip pasiv. Prin urmare, atitudinea credincioșilor nu trebuie să fie de pasivitate, ci de participare integrală, atât cu trupul cât și cu sufletul. Cu sufletul însoțindu-l pe preot — adică mulțumind, rugându-se sau slăvind pe Dumnezeu — iar cu trupul imitând pe preot, adică urmărind cu ochii desfășurarea slujbei, asociindu-se cu buzele la cântarea și rugăciunile liturgice și adaptându-și ținuta exterioară a trupului după caracterul momentelor respective: stând drept sau îngenunchiind, făcând semnul Sfintei Cruci ș.a.m.d.

Cel mai recomandabil este ca cele două modalități de cântare — omofonă și coral armonică — să alterneze în cadrul aceleiași Sfinte Liturghii: imnele cu caracter mai tainic, ca Heruvicul și Chinonicul, să fie executate de corul propriu-zis, iar cele mai lirice, ca Antifoanele, Sfinte Dumnezeule și Tatăl nostru, să fie cântate în comun de toți credincioșii”.

După susținerea referatului, preoții din cercul pastoral au luat cuvântul pe marginea temei audiate. Din cuprinsul dezbaterilor, sintetizăm următoarele idei: un cor bun aduce enoriașii la biserică, lumea dorește să participe la slujbe dar să asculte și o cântare frumoasă; în diaspora, cei care vin la biserică sunt mai implicați, inclusiv prin prezența la cor, iar acest aspect este dat și de faptul că, fiind în minoritate între ceilalți, simt nevoia să se adune la biserică. Este esențial să fie invitați și formați coriști noi, iar corurile parohiale existente să se înnoiască. Părinții au adus în discuție și acele situații în care coristele mai în vârstă resping tinerii și copiii care ar dori să vină la cor, iar acest lucru este unul grav și dăunător. Cu tact dar și cu fermitate, acest lucru trebuie îndreptat și îndepărtat pentru că afectează atât prezentul cât și viitorul parohiei.

La final, părintele coordonator l-a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut, în care a surprins ceea ce era necesar pentru tematica propusă. Ca o concluzie a întâlnirii a precizat că, în parohie, corul aduce un ajutor deosebit în lucrarea preotului. Corul este format din persoane diferite, din familii și zone diferite ale parohiei, de vârste diferite, dar și de profesii sau stări sociale diferite. Prin cântarea împreună în corul bisericesc, se produce o lucrare de uniformizare și completare, care duce la sudarea parohiei ca și comunitate, deci are un rol misionar deosebit. De asemenea, muzica este o stare care atrage sufletește iar un cor bun aduce oamenii la biserică, favorizând o stare de rugăciune și reculegere.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii  Domnului, „Îngerul a strigat”, specific perioadei.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe și coordonat de părintele doctor docent Valică Mihai, de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei, s-a desfășurat marți, 25 aprilie 2023, la Parohia Sf. Ioachim și Ana”, Roșu, Vatra Dornei.  Ședința a fost precedată de oficierea slujbei Acatistului Sfintei Învieri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

După săvârșirea slujbei, a urmat expunerea referatului cu titlul: „Relația dintre preot și cântăreț în parohie”, care a fost susținut de către părintele paroh, Latiș Doru Petrică. Din cuprinsul referatului cităm următoarele: „Cantorul, cântărețul sau psaltul au apărut pentru a-i instrui și a-i conduce în cântare pe ceilalţi credincioşi, el fiind de fapt solistul și dirijorul.

În anul 343 la sinodul local din Laodiceea, s-a hotărât să nu mai cânte oricine în biserică după bunul plac, ci cu bună rânduială: „Afară de cântăreţii canonici, care se urcă pe amvon şi cântă din carte, altora nu li se permite să cânte în biserică.”, iar în secolul al VIII-lea, când Sfântul Ioan Damaschin a sistematizat cele opt glasuri, rolul cântăreţilor a sporit, prezenţa lor profesionistă fiind necesară la toate serviciile divine. Datorită rolului ce îl îndeplineşte în biserică, cântăreţul de strană trebuie să aibă o conduită exemplară”.

După prezentare, coordonatorul cercului zonal, părintele doctor docent Valică Mihai, l-a felicitat pe părintele paroh pentru referatul pregătit, cu un conținut bogat. În ceea ce privește relația dintre preot și cântăreț, buna înțelegere este foarte important. Dacă nu este pace și apar tensiuni, se alungă harul Sfântului Duh. Relația care există între slujitorii bisericii, se transmite și în atmosfera parohiei, ca o consecință. Este foarte important ca fiecare cântăreț să-și știe locul său. Cântăreții fac parte din clerul inferior al Bisericii, dar nu sunt inferiorii noștri, ci colaboratorii noștri. Trebuie ajutați și înțeleși, pentru că și ei au familie și cheltuieli.

În continuare, a invitat preoții prezenți să ia cuvântul pe marginea subiectului tratat în referat. Astfel, în cadrul discuțiilor preoților membri, s-au făcut expuneri de situații întâlnite de-a lungul anilor în pastorație, amintindu-se de lucruri pozitive în ceea ce privește slujirea și  implicarea cu multă jertfelnicie și dragoste față de Sfânta Biserică, dar și situații negative, ale unor cântăreți care nu și-au înțeles pe deplin locul și rostul în această ascultare bisericească.

În cântarea bisericească trebuie multă implicare sufletească și conștiința faptului că pentru Dumnezeu se cântă în Biserică, așadar este o jertfă deosebită. De aceea se cuvine să fie o cântare și rostire cât mai inteligibile, să fie înțelese de cei care participă, să nu se sacrifice textul de dragul melodiei.

Concluziile întâlnirii au fost formulate de către preotul misionar, Șuiu Alexandru Iulian, care a precizat că oamenii din afara Bisericii dar și credincioșii implicați în viața liturgică a parohiilor, privesc spre slujitorii bisericești și așteaptă un comportament și atitudini creștinești în fiecare situație. De aceea cântăreții trebuie povățuiți să se comporte cât mai bine atât în biserică, la slujbe, la serviciile religioase din afara bisericii, dar și în viața de zi cu zi, pentru că sunt percepuți ca oameni ai bisericii și nu se pot comporta oricum.

La final, preotul paroh a mulțumit tuturor pentru prezență și implicare în discuții. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Îngerul a strigat”, specific acestei perioade liturgice.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

Joi, 27 aprilie 2023, Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Iacobeni, a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

După intonarea troparului „Hristos a înviat”, specific perioadei liturgice, părintele coslujitor la parohia gazdă, preotul Paicu Ilie, cel mai nou membru al cercului pastoral zonal, a susținut referatul intitulat „Relația dintre preot și cântărețul bisericesc și efectele acesteia în parohie”, din care cităm: „În comunitățile din care facem parte, se provoacă atât cu voie, cât și fără de voie, situații diverse. Unele sunt simple și ușor de gestionat, iar altele ajung să determine tulburarea generală a întregii parohii, din care facem parte. Totul ține de negociere și comunicare, de simțul foarte fin numit tact pastoral. Pastorația, referindu-ne la modul propriu de acțiune al fiecărui preot în parte, în situații tensionate, se reflectă direct în relația dintre el și cântărețul bisericesc. În funcție de contextul fiecărei parohii, cântărețul poate să fie relaxat, să vină cu drag la Sfânta Biserică pentru a-I aduce doxologie vie Preasfintei Treimi și tuturor puterilor cerești, sau poate să stea stresat, mereu cu un gol în stomac, pentru că se poate aștepta oricând la apostrofări drastice. Bineînțeles că, observând îndeaproape pe parcursul anilor de studiu mai multe tipuri de preoți, de la cei lacși la cei rigoriști, am conștientizat că o simplă privire poate schimba atitudinea dascălului, deoarece ar trebui ca aceștia doi să se înțeleagă din priviri în majoritatea cazurilor. Dar acesta este modul ideal de relaționare, când conlucrează preotul și cântărețul, pentru a se apropia de ceea ce înseamnă o slujbă ortodoxă autentică. Tonul și inflexiunile vocii cântărețului pot transmite atât rugăciunea, cât și nesiguranța pentru ceea ce urmează din punct de vedere tipiconal. Momentul stânjenitor și uneori necesar totodată, este atunci când preotul iese din Sf. Altar, iar strana instinctiv se oprește, pentru că nu a respectat rânduiala.

Nu spune nimeni că preotul trebuie să fie indiferent față de performanțele stranei, complăcându-se cu ceea ce are, doar că în relația dintre acesta și strană se învață cu adevărat ceea ce înseamnă iertarea. Iertarea reciprocă, dintre preot și cântăreț, de fiecare dată când apar greșeli în timpul slujbelor, este esențială. Este momentul în care se aplică pogorământul în proporție mai mare decât acrivia”.

„Diferența de vârstă dintre preot și dascăl determină raporturile dintre cei doi, cât și mediul din care provin și educația pe care o posedă. Dacă dascălul este cu mult mai mic decât preotul, colaborarea va fi adesea una roditoare, pentru că se va respecta principiul ierarhic, însă nu va avea experiența de care dă dovadă unul în etate. Dacă dascălul este mai în vârstă decât preotul, acest principiu poate fi foarte ușor încălcat de raportarea cu superioritate a primului, în cazul căruia primează experiența. Cele mai frecvente nereguli în relația dintre preot și cântăreț pot fi cauzate de încălcarea principiului ierarhic, a ascultării, de disproporționalitatea remunerației, de neajunsurile enoriașilor care pot influența prin clevetirea lor. Adevărul este că oamenii bisericii, atât clerul cât și mirenii, trebuie să fie sinceri și lipsiți de orice fățărnicie sau gânduri pizmașe, pentru ca atmosfera eclezială să fie una bine plăcută lui Dumnezeu. Disensiunile trebuie rezolvate în cel mai scurt timp de către preot, pentru a nu se amplifica”.

După referat, a luat cuvântul coordonatorul cercului pastoral, preot doctor Rusu Ilie, care l-a felicitat pe părintele Paicu Ilie pentru referatul pregătit, urându-i bun venit în cadrul cercului pastoral și în slujba enoriașilor Parohiei Iacobeni. În continuare, a invitat preoții să ia cuvântul plecând de la tema audiată. Astfel, preotul misionar protopopesc a apreciat lucrarea prezentată, felicitând pe autor pentru faptul că a consultat o bibliografie bogată, mai ales despre pastorație. În ceea ce privește cântărețul bisericesc, acesta trebuie învățat să înțeleagă și să-și asume faptul că este slujitor al bisericii, nu doar în timpul slujbelor, ci și în afara lor, în societate, în viața de zi cu zi. Se cere de la toți cei care slujesc în biserică și se bucură de drepturile și beneficiile slujirii la Sfântul Altar, să aibă un comportament creștinesc pilduitor. Altfel se produce sminteală și se afectează lucrarea pastorală.

În continuare, au luat cuvântul majoritatea preoților prezenți, aducând în discuție situații întâlnite în propria pastorație.   

La final, părintele paroh, preot doctor Argatu Iustin Mihail, l-a felicitat pe păritele coslujitor pentru referatul susținut, pregătit cu multă seriozitate. De asemenea, a mulțumit tuturor preoților pentru prezență. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Îngerul a strigat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub ocrotirea cerească a Sfântului Apostol Andrei, coordonat de către părintele Petrovici Ovidiu, a avut loc în data de 24 aprilie 2023, în biserica nouă a Parohiei Șaru Dornei, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași.

Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfintei Învieri.

În continuare, părintele coslujitor la parohia gazdă, preot Antone Gheorghe, a dat citire referatului pregătit pentru acest prilej, intitulat „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”, din care cităm: „Când spui bunici mintea îți fuge către o lume plină de farmec, un univers plin cu povești și obiceiuri care de care mai frumoase. Când spui bunicite referi cu precădere la inestimabilul tezaur de tradiții, credință și sfântă mărturisire”.

Imaginea bunicii l-a inspirat pe poetul Nicolae Labiș să alcătuiască astfel de versuri:

„O sfântă din icoane cu fața zâmbitoare,

Cu ochii de cărbune, cu părul ca de nea,

De-o bunătate rară, cu inima deschisă,

Curată ca și crinul. Așa-i bunica mea”.

În cadrul referatului s-a făcut amintire și de bunicii Mântuitorului, Sfinții Ioachim și Ana. Chiar dacă istoric nu i-a întâlnit, „Hristos nu și-a uitat nicicând bunicii. Dovada? Cinstirea de care se bucură ei în viața Bisericii. Nu există nicio slujbă din rânduiala Bisericii Ortodoxe în care ei să nu fie pomeniți. La finalul oricărei slujbe, preotul, rostind apolisul, zice: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu rugăciunile Sfântului (pomenit în ziua respectivă), pentru rugăciunile sfinților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască… Este dovada de netăgăduit că Domnul își cinstește bunicii, îndemnându-ne și pe noi să nu ni-i uităm”.

„Bunicii au un rol unic, care le-a fost încredințat de Dumnezeu (Deuteronom 4, 9), de a modela dezvoltarea spirituală a copiilor întru-un mod în care nimeni altcineva, în afară de părinții lor, nu au privilegiul să o facă. De fapt, atunci când părinții sunt dezinteresați de viața religioasă, bunicii pot devein cei mai importanți mentori spirituali. Una dintre sarcinile cele mai importante ale bunicilor este aceea de a transmite valorile și tradițiile conservate de-a lungul generațiilor”.

După susținerea referatului a lua cuvântul preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, care a apreciat materialul prezentat, ca fiind unul practice, redactat într-o manieră foarte captivantă, ce ne-a făcut pe toți să ne gândim la proprii bunici. Legătura cu bunicii și raportarea la ceea ce au ei de transmis sunt aspecte esențiale ale vieții. Bunicii au trecut prin greutăți, dar pe toate le-au depășit având credință în Dumnezeu. De la ei am învățat multe și mai ales au încercat să ne facă să conștientizăm cât de important este să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite și pentru vremurile bune pe care le trăim, în comparație cu alte generații care, înaintea noastră, s-au confruntat cu multe greutăți și lipsuri.

Concluziile evenimentului au fost oferite de către părintele coordonator al cercului pastoral zonal, preot Petrovici Ovidiu, care a adresat felicitări pentru susținerea unei prelegeri trăite, cu o expunere din experiență. De asemenea, l-a felicitat pe părintele Antone Gheorghe pentru jertfelnicia și implicarea dovedite în ctitoria noii biserici parohiale și a invitat pe toți preoții prezenți să-i cânte părintelui un călduros „La mulți ani”.

Intâlnirea cercului pastoral s-a încheiat printr-un cuvânt de mulțumire al părintelui paroh, Antone Emanuel Ștefan și intonarea imnului „Îngerul a strigat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

Duminică după-amiază, în data de 30 aprilie 2023, membri cercului pastoral „Sfântul Cuvios Vasile de la Moldovița”, s-au întâlnit la biserica „Înălțarea Domnului”, a Parohiei Vama I. Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea Acatistului Sfântului Ierarh Nectarie și a Tainei Sfântului Maslu de obște, începând cu ora 17, sub protia părintelui Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

După săvârșirea Sfintei Taine, părintele protopop a adresat credincioșilor prezenți în număr mare, un cuvânt de învățătură.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia părintele coslujitor la parohia gazdă, preot Nichitean Petru Daniel, a susținut referatul intitulat „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică”, din care cităm: „Viața persoanelor în vârsta ajută să se facă lumină pe scara valorilor umane; ne ajută să vedem continuitatea generațiilor și dovedește în mod minunat interdependența poporului lui Dumnezeu. De fapt Biserica este locul în care diferitele generații sunt chemate să împărtășească planul de iubire al lui Dumnezeu printr-un raport de schimb reciproc de daruri cu care fiecare este îmbogățit prin harul Duhului Sfânt. Un schimb în care persoanele în vârstă poartă valori religioase și morale care reprezintă un bogat patrimoniu spiritual pentru viața comunităților creștine, a familiilor și a lumii.

Practica religioasă ocupă un loc important în viața persoanelor în vârstă. Vârsta a treia pare să favorizeze o deschidere specială spre aceasta. Drept confirmare ne sunt, printre altele, asidua și trăita lor participare la viața liturgică (slujbele bisericești); întoarcerile neașteptate ale multor bătrâni care se apropie de Biserică după lungi ani de îndepărtare; spațiul important rezervat rugăciunii, care reprezintă o contribuție prețioasă la capitalul spiritual de rugăciuni și jertfe din care Biserica scoate din belșug și care trebuie reevaluat în sânul comunităților bisericești și în familii.

Bătrânii din biserică ar trebui să ne bucure, pentru că sunt suflete de oameni salvate, sau cel puțin pe calea mântuirii, pe calea îndreptării sufletelor.

In concluzie, bătranii noștri sunt cei care prin credința, respectul si dăruirea lor fața de Biserică și preot păstrează cu adevărat spiritualitatea și tradiția locurilor in care s-au născut”.

După prezentarea referatului, au urmat luări de cuvânt ale preoților membri ai cercului pastoral zonal, care au făcut referire la situații pastorale întâlnite de-a lungul timpului. Astfel, atitudinea vârstnicilor variază în funcție de fiecare persoană în parte, iar acest lucru este influențat de raportarea la credință din timpul vieții. Totuși, sunt și situații în care, oameni indiferenți religios în timpul vieții, spre sfârșit au cerut prezența preotului în casa lor și și-au manifestat dorința de spovedanie și împărtășire cu Sfintele Taine.

Concluziile întâlnirii au fost formulate de părintele protopop, Goraș Aurel, cel care a apreciat referatul părintelui Nichitean, care a propus mai multe teme de reflecție. Totodată a precizat faptul că sunt multe de făcut în ceea ce privește grija pe care Biserica prin slujitorii săi dar și comunitățile parohiale în ansamblu, trebuie să le arate față de persoanele vârstnice și bolnave, care se confruntă cu singurătatea și alte probleme care afectează și starea sufletească. 

La final, părintele paroh, preot Gavra Vasile Laurențiu, în calitate de gazdă, a mulțumit preoților prezenți, în frunte cu părintele protopop, care prin slujba săvârșită au bucurat și binecuvântat enoriașii adunați în această zi în biserică.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Îngerul a strigat”, dedicat Maicii Domnului.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

În ziua de marți, 25 aprilie 2023, începând cu ora 14, a avut loc o nouă întâlnire a cercului pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, la Parohia „Sf. Nicolae”, Moldova Sulița. Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, prăznuit în duminica precedentă. După rânduiala de rugăciune, părintele paroh Corlațan Ștefan, a susținut referatul cu titlul „Pastorația vârstnicilor – dificultăți și oportunități”, din care cităm următoarele: „Din nefericire, în prezent, sunt foarte mulți bătrâni care trăiesc în multă însingurare, în izolare de comunitate, simțindu-se cumva inutili acesteia sau, mai mult, traumatizați de propria îmbătrânire, ajung chiar la deznădejde.

De aceea, Biserica este chemată să gândească noi forme și metode pastorale actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile și asteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie lucrat și la creșterea și educarea tinerilor spre a nu marginaliza persoanele vârstnice, a nu le abandona și izola în cenfre de asistență socială, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți. Mai precis, bătrânii au nevoie de o mângâiere și de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a bătrânilor.

Din punct de vedere pastoral, bătrânețea — ca și celelalte etape ale vieții — ăși are particularitățile, avantajele și dezavantajele ei.

Trebuie să recunoaștem că bisericile, în special cele de la sate, sunt frecventate mai mult de către cei în vârstă (vorbim aici de cei cuprinși între 60 de ani și mai în vârstă) și toată activitatea Bisericii în general se sprijină pe aceștia.

În familiile cu bătrâni, vizitele pastorale ale preotului vor fi mai dese. Fiecare credincios, dar în special cei bătrâni trebuie să fie pregătiți să primească senin, liniștit și fără nicio teamă sfârșitul vieții acesteia și trecerea prin moarte către viața cea veșnică. Această pregătire o face preotul prin mărturisirea și împărtășirea lor cât mai deasă cu Sfintele Taine. Majoritatea bătrânilor sunt pregătiți pentru acest lucru, stau în permanență cu rugăciunea în minte și privesc icoanele necontenit, însă, majoritatea sunt cuprinși de un fel de panică, o adevărată groază a necunoscutului, a uitării, a bolilor incurabile.

Dintre enoriașii care au trăit și în vreurile trecute și nu sunt foarte apropiați de Biserică, în fața morții lucrurile se schimbă și, de multe ori, ultima întâlnire cu preotullui, ultima cateheză și Cuminecare pot schimba redical, spre bine, sufletul celui care crede.

Indiferent dacă au fost sau nu buni creștini, indiferent dacă au avut păcate mari, indiferent dacă au iubit mai mult plăcerile vieții decât virtuțile, credincioșii în vârstă pot primi binecuvântarea lui Dumnezeu, iar preotul trebuie să aibă dragoste și răbdare față de toți.

După referat, au luat cuvântul majoritatea preoților, care au apreciat referatul susținut de către părintele paroh. Pornind de la tematica audiată, dezbaterea a avut în vedere situații concrete din experiența pastorală a fiecăruia, despre amintirea unor bătrâni deosebiți, care se spovedeau și împărtășeau des, fiind pilde de viețuire creștinească, dar și situații negative și dificultăți în cazul unor persoane care în timpul vieții au stat departe de biserică și nici pe patul de suferință sau înainte de moarte nu și-au schimbat atitudinea.

La final, preotul paroh a mulțumit preoților prezenți pentru slujirea împreună și pentru participarea la cercul pastoral.  

Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Îngerul a strigat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan