Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – septembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 21.09.2021, la Parohia cu hramul ,,Înălțarea Sfintei Cruci”din Suceava, păstorită de către Părintele Ciornovalic Mihai, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, coordonat de Părintele Onesim Cezar.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Clipa Sorin, a ținut cuvântul tematic către credincioși, intitulat ,,De ce suntem creștini?”, după care a urmat meditația cu titlul „Slujba în sobor și așezarea fiecărui slujitor în cadrul ei. Considerații liturgice”, susținută de către Părintele Ciornovalic Mihai de la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Suceava.

A fost prezent un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Argatu Gavril; Pr. Ciornovalic Mihai; Pr. Dragoș Buta; Pr. Argatu Ștefan; Pr. Gavrilei Eduard; Pr. Straton Bogdan; Pr. Pașcu Ștefan; Pr. Clipa Sorin; Pr. Mihoc Dimitrie.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine. Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă. Ci, când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care vor şedea împreună cu tine.” (Lc. 14, 8-10)

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Înainte de slujirea cu un ierarh, e bine ca slujitorii să urmărească slujbe săvârșite de Înaltpreasfinția Sa sau de Preasfinția Sa, pentru a ști ce au de făcut pentru că fiecare ierarh are stilul său, ritmul său, și unele mici preferințe pe care, dacă vei sluji în sobor, este bine să le știi.
 2. Tipicul și rânduiala nu trebuie privite cu indiferență. Preotul nu are voie să modifice nimic din rânduială, pentru că i se pare lui că e mai ușor sau mai interesant să facă în alt fel. Fiecare gest și fiecare cuvânt are sensul și semnificația lui.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR.  2

În data de 23.09.2021, la Parohia cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din Securiceni, păstorită de către Părintele Onea Valentin, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Bujorean Ioan, a ținut cuvântul tematic către credincioși despre ,,De ce suntem creștini?” după care a urmat meditația cu titlul: „Slujba în sobor și așezarea fiecărui slujitor în cadrul ei. Considerații liturgice”, susținută de către Părintele Paroh Onea Valentin de la Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului” din Securiceni.

A fost prezent un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Romega Ionel; Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Mihoc Nicolae; Pr. Marișca Gheorghe; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Bărghier Adrian; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Șalvar Dan-Leonte.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Slujba în sobor, care este o practică foarte veche, păstrată mai ales în Biserica Ortodoxă și dispărută aproape cu desăvârșire în Biserica Romano-Catolică, se săvârșește astăzi tot mai mult la catedrale chiriarhale, la mănăstiri, la biserici de oraș cu mai mulți slujitori, la hramuri și sfințiri de biserici, la conferințele preoțești, la cursurile de definitivare cu preoții, la întâlniri și revederi aniversare ale absolvenților de teologie, la instalări de preoți sau hirotoniri de episcopi, preoți sau diaconi, la vizite pastorale făcute de ierarhi în parohii, la slujbe misionare și în alte împrejurări. Slujbele în sobor sunt mai greu de săvârșit, având o rânduială mai complicată, dar și efectul lor este mai mare decât al celor săvârșite de un singur preot.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Este necesar să se cunoască mai întâi cum se stabilește protosul sau întâietatea în slujbă, adică cine este sau are dreptul să conducă o slujbă cu mai mulți preoți, căci în cazul slujbei cu arhiereu, el are dreptul să dispună asupra ordinii slujitorilor și a slujbei.
 2. Vechimea în preoție este cea mai importantă și mai vrednică de luat în seamă în cadrul slujbelor săvârșite în sobor.
 3. În cadrul slujbei în sobor, numărul preoților slujitori trebuie să fie fără soț, adică cel puțin trei, apoi cinci, șapte, nouă, și așa mai departe. În această privință numărul poate fi nelimitat, în funcție de capacitatea altarului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 22.09.2021, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vornicenii Mari, păstorită de către Părintele Paroh Țercovnic Adam, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Hulpoi Mircea, a ținut cuvântul tematic către credincioși despre ,,De ce suntem creștini?” după care a urmat meditația cu titlul: Slujba în sobor și așezarea fiecărui slujitor în cadrul ei. Considerații liturgice”, susținută de către Părintele Paroh Țercovnic Adam de la Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vornicenii Mari.

A fost prezent un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Bardan Tiberiu;  Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Bogdan Ioan Dumitriu; Pr. Pleșea  Ciprian; Pr. Fodor Cornel; Pr. Galeș Leonte.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Când slujeşte arhiereul, el este de drept primul dintre slujitori, adică protosul (proestosul) sau prezidentul soborului de liturghisitori. El are dreptul de a dispune atât asupra ordinei preoţilor coliturghisitori, cât şi asupra acelor amănunte din rânduiala slujbei, pe care Tipicul sau tradiţia le lasă la voia celui mai mare. Iar când slujesc numai preoţi (cu sau fără diaconi), cel dintâi lucru care trebuie stabilit este protia sau întâietatea în slujbă […]. Protosul, de regula este locțiitorul arhiereului el va conduce slujba îndeplinind  ceea ce ar fi trebuit să facă acesta, exceptând doar cele ce țin de treapta arhieriei.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preoţii slujitori, sunt datori să asculte de protos şi să fie încontinuu cu ochii la protos, rugându-se toţi împreună cu el şi slăvind pe Dumnezeu cu o gură şi cu o inimă, ca un singur om.
 2. Nu se îngăduie mișcarea prin Sfântul Altar sau schimbarea locului, se impune seriozitate și sobrietate, pentru că Hristos, dimpreună Sfinții Îngeri, stă în chip nevăzut în Sfântul Altar în mijlocul soborului de preoți.
 3. Calitatea relaţiilor şi a comunicării dintre soborul de preoţi este răspunzătoare de calitatea relaţiilor şi a comunicării dintre credincioşi, deoarece preoţii sunt oameni care contagiază oameni, generatori ai unor transformări sufleteşti.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

CERCUL PASTORAL NR. 4

Membrii cercului pastoral nr. 4, așezat sub ocrotitorul,, Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, s-au întâlnit liturgic în slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, din data de 17.09.2021, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților la Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei”, din Păltinoasa 1, cinstindu-și ocrotitorul.

Președintele cercului pastoral nr. 4, Părintele Aldea Florin, a ținut un cuvânt duhovnicesc și de învățătură sfântă după care le-a prezentat credincioșilor prezenți detalii din viața ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail” ca exemple de bună practică demne de urmat.

A fost prezent un număr de 11 preoți.

După slujbă, toți credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie au avut bucuria de a se închina icoanei ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, acolo unde se găsește și o mică părticică din Sfintele Sale Moaște.

„Episcopul Dionisie Erhan (n. 1868 — d. 1943), Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului (1918-1932), Episcop al Ismailului (1932-1940), Episcop al Argeșului (1940-1941), Răzăș din Bardarul Lăpușnei, Luminatu-s-a singur prin învățătura cărții și fost-a cuvios călugăr din pruncie. Stareț aici (mănăstirea Suruceni) îndelungă vreme (1908-1934), Viteaz în Legea creștină Strămoșească, Neșovăielnic în dragostea de Neam. Cald sprijinitor al tinerilor spre lumina cărții. Pilda de păstor duhovnicesc – cu grai frumos, cu râvnă sfântă… până la moarte. Dormi în pace iubite părinte, frate și unchi.”

Moaștele ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail” se află în biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei”, din mănăstirea Suruceni, Raionul Ialoveni, Republica Moldova.

După finalul slujbei, Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, a mulțumit tuturor preoților care au participat și s-au rugat ocrotitorului cercului pastoral ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail.”

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 27.09.2021, la Parohia cu hramul ,,Sf. Ier. Nicolae” din Pârteștii de Jos I, păstorită de către Părintele Ciornei Dănuț, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

Am săvârșit slujba Tainei Sfântului Maslu la biserica ,,Sf. Ier. Nicolae, apoi Părintele Purice Gheorghiță a ținut cuvântul tematic către credincioși despre ,,De ce suntem creștini? după care a urmat meditația cu titlul: „Slujba în sobor și așezarea fiecărui slujitor în cadrul ei. Considerații liturgice”, susținută de către Părintele Ciornei Dănuț de  la Parohia ,,Sf. Ier. Nicolae” din Pârtești de Jos 1.

A fost prezent un număr de 17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea; Pr. Purice Constantin-Gheorghiță; Pr. Florea Bogdan; Pr. Lazăr Răzvan; Pr. Juravle Cristian; Pr. Velniciuc Gheorghe; Pr. Andrieș Cătălin; Pr. Ciornei Dănuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„La slujba în sobor de preoţi fără diaconi, Proscomidia o face în întregime un singur preot şi anume preotul de rând sau preotul cel mai nou în hirotonie, deci ultimul din stânga protosului. El se va închina singur pentru Liturghie şi se va îmbrăca în toate veşmintele, după rânduiala ştiută, din cursul Utreniei […]. Ceilalţi preoţi se închină toţi odată, la mănăstiri şi catedrale de obicei în timpul Laudelor, iar la soboarele pentru slujbe ocazionale se închină şi se îmbracă cu sfintele veşminte pe măsură ce vin în biserică. După ce îşi spală mâinile, iau loc în jurul Sfintei Mese”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Protosul soborului va fi preotul cel mai vechi în hirotonie, iar ceilalţi preoţi se vor aşeza în jurul lui în ordinea descrescătoare a vechimii în hirotonia de preot.
 2. Protosul are mare răspundere şi însemnătate la slujbele oficiate în sobor, căci de el depinde, în mare parte, buna reuşită, corectitudinea și frumuseţea unor astfel de slujbe.
 3. Adoptarea unei atitudini, în tot timpul slujbei, de perfectă cuviinţă, ordine, disciplină şi armonie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat: Pr. Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Maloș Constantin