Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Fălticeni – septembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 27.09.2021, la parohia „Învierea Domnului” – Fălticeni, păstorită de către părintele Ionuț-Robert Suditu, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 1, așezat sub patronajul Sfântului Ambrozie al Milanului, coordonat de Părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea Acatistului Învierii Domnului a urmat meditația cu titlul: „Slujba în sobor și rolul fiecăruia în cadrul acesteia”, care a fost susținută de către părintele Claudiu Hariuc de la parohia „Învierea Domnului”- Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Cuvântul <<sobor>> după Dicționarul explicativ al limbii române definește o întrunire a unui grup de persoane, precum și o slujbă religioasa oficiată de un număr mai mare de clerici. Prin <<sobor>> se mai înțelege și slujba de ,,după prăznuire”, adica a doua zi după un praznic împărătesc. La catedralele episcopale, în mănăstiri, la bisericile cu mai mulți slujitori permanenţi, în zilele de sărbătoare, precum si la ocazii importante din viața bisericească, cum ar fi: sfințirea unei biserici, hirotonie, hram, Sfânta Liturghie se săvârşeşte, de obicei, în sobor, adică participă mai mulți slujitori în același timp, în jurul aceluiași sfânt altar.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rolul și atribuțiile protosului în slujba cu sobor;
 2. Diferite aspect privind evitarea inovațiilor și uniformizarea rânduielilor;
 3. Cunoașterea rânduielilor corecte ale Sfintei Biserici;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 21.09.2021 la parohia ,,Sfântul Ilie”- Vercicani, păstorită de către părintele Vasile Pintilie din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 2 , așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Acatistului Sfântului Ilie a urmat meditația cu titlul: „Împlinirea și formarea preotului azi”, care a fost susținută de către părintele Vasile Pintilie de la parohia ,,Sfântul Ilie”- Vercicani.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Viitorul preot, care se pregătește pentru pastorația lumii secularizate, trebuie să readucă la viață sacrul, într-o societate puternic afectată de laicizare și secularizare. Omul zilelor noastre suferă de o tragică dezorientare și este lipsit de nădejdea și siguranța zilei de mâine.  În țările dezvoltate economic, ortodoxia este privită drept o religie tradiționalistă, neadaptată la realitatea tehnologizării și a nevoilor zilnice ale oamenilor. Acum, Biserica este chemată să schimbe această imagine. Tinerii care se pregătesc pentru slujirea Sfintelor Altare sunt misionari prin mărturisirea Cuvântului și a iubirii lui Hristos: <<Cel ce va Mărturisi pentru Mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri; iar cel ce se va lepăda de Mine în fața oamenilor, de acela Mă voi lepăda și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri.>> (Matei 10, 32-33)”

 

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preotul predică atât cu cuvântul, cât și cu fapta;
 2. Despre cuvântul Sf. Ap. Pavel, care s-a făcut „tuturor toate” ca în orice chip să îi mântuiasca; acest cuvânt îl putem atribui tuturor preoților, dar mai ales celor tineri;
 3. Preoții cu experiență pot fi un bun exemplu de pastorație pentru tinerii preoți.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 09.09.2021, la parohia „Sfântul Nicolae”- Cotu Băii, păstorită de către părintele Constantin Ciubotaru, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr.III, așezat sub patronajul – Sfantul Voievod Ștefan cel Mare, coordonat de Părintele Tudor Andrioaia.

După săvârșirea Tainei Sfantului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Filantropia creştină – activitate esenţială în viaţa Bisericii”, care a fost susținută de către: părintele Constantin Ciubotaru de la parohia: „Sfântul Nicolae”- Cotu Băii.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Pentru religia creştină, al cărei principiu esenţial este iubirea, practicarea filantropiei sau asistenţei sociale este o urmare şi o îndatorire firească. Dumnezeu este „iubitor de oameni”, iar omul este chemat să imite „filantropia” lui Dumnezeu. Iisus a fost modelul acestei filantropii, pogorât la starea de exemplu personal, viu, concret, practic, al iubirii faţă de om. Împreună cu iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni, iubirea oamenilor între ei duce la realizarea Împărăţiei lui Dumnezeu, care este dragoste. Astfel, asistenţa socială presupune şi asistenţă spirituală.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Misiunea preoților de a urma „filantropia” lui Dumnezeu;
 2. Asistența socială nu exclude sub nici o formă asistența spirituală;
 3. Manifestarea iubirii față de aproapele; activitățile filantropice nu se fac doar în anumite perioade a anului ci constant;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 4

În data de 23.09.2021 la parohia ,,Buna Vestire”- Bărăști, păstorită de către părintele Ionel Meleștean din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 4 , așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Acatistului Bunei Vestiri a urmat meditația cu titlul: „Preoții tineri învățând de la preoții bătrâni”, care a fost susținută de către părintele Ionel Meleștean de la parohia ,,Buna Vestire”- Bărăști.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Pornind de la chipul Arhiereului și Pedagogului desăvârșit – Mântuitorului Hristos şi de la cel al preotului ilustrat în Sfânta Scriptură, preotul tânăr cunoaște misiunea pe care o are de împlinit față de cei pe care îi păstorește. Dar faptul că lucrarea sa pastorală implică mai multe aspecte și lucruri neprevăzute ce apar în viața unei comunități, el are nevoie și de anumite sfaturi sau îndemnuri de la un preot mai în vârstă, care a acumulat experiență duhovnicească și care cunoaște pe baza trăirilor personale și activității sale, ce semnifică cu adevărat ocârmuirea sufletelor pe calea mântuirii.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preotul tânăr trebuie să țină cont de sfaturile și povețele primite de la preoții cu experiență;
 2. Un preot cu vârsta înaintată îl poate ajuta pe noul preot al bisericii la introducerea sa în parohia încredințată spre păstorire;
 3. „Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună”;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 13.09.2021, la parohia „Sf. Nicolae”- Hreațca, păstorită de către părintele Liviu Vasile Mihăilă din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 5 , așezat sub patronajul Sfintei Cuvioase Parascheva, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Vecerniei unită cu Litia, a urmat tratarea temei pregătite de părintele paroh, unde ne-a prezentat un acatist compus de sfinția sa.

Din cuprinsul prezentării acatistului cităm următoarele aspecte:

Am scris acest acatist închinat Domnului nostru Iisus Hristos, numit „Toate cele de folos”, având nădejdea că va fi cu adevărat de folos tuturor creştinilor care vor să cunoască învăţătura Mântuitorului şi să dobândească mântuirea. Din experienţa mea de preot paroh de peste 20 ani, am constatat că mulţi dintre credincioşi nu citesc Noul Testament şi din acest motiv ne îndepărtăm, fără să ne dăm seama, de ceea ce vrea Mântuitorul de la noi. De aceea am luat hotărârea să cer ajutorul Sfântului Ierarh Nicolae, care este ocrotitorul parohiei noastre, şi am mers în pelerinaj la Mira Lichiei unde am alcătuit, în cea mai mare parte, acest acatist care îndeamnă pe toţi creştinii să cunoască învăţătura Noului Testament, dar să se şi roage în acelaşi timp. Însuşindu-ne cuvintele Mântuitorului că „mai fericit este a da decât a lua” (Fapte 20,35), dar şi cele ale lui Ion Creangă că „n-ar fi rău să fie bine” pentru toţi creştin-ortodocşii români, dăruim acest acatist însoţit şi de îndemnul de a rosti în fiecare zi şi rugăciunea „inimii” pentru poporul român: „Doamne Iisuse Hristoase şi Sfântă Fecioară Maria, binecuvântaţi poporul român!”, pentru că un bun creştin este şi un bun român, iar un bun român trebuie să fie şi un bun creştin.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 28.09.2021, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Văleni Stânișoara, păstorită de către părintele Ioan Florea, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de Părintele Petru Corduneanu.

După săvârșirea acatistului „Acoperământul Maicii Domnului” a urmat meditația cu titlul: „Clopotul și toaca în cultul ortodox – istoric și semnificație” care a fost susținută de către părintele Vasile Țigănescu de la „Adormirea Maicii Domnului” – Văleni Stânișoara.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Clopotele sunt parte integrantă a cultului creștin, încă din cele mai vechi timpuri. Alături de toaca de lemn, cu diversele ei forme, în cultul creștin se mai întrebuințează, ca instrument de înștiințare a începutului slujbelor sau de marcare a unor momente importante din cadrul lor, și clopotele. Clopotele bisericii dau timpului o măsură liturgică, umplâdu-l de rost. Tragerea clopotelor face pe om să iasă din rânduiala cotidiană, într-o realitate mai presus de aceea care cade sub simțuri.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Clopotul și toaca sunt două instrumente care îl ajută pe creștinul ortodox să intre într-o stare de rugăciune;
 2. Despre ceasurile la care se trag clopotele și se toacă;
 3. Clopotul, toaca și cum se folosesc acestea în Săptămâna Luminată;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 14.09.2021, la parohia „Sfânta Treime”- Preutești, păstorită de către părintele Morosanu Mihai Marius din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 7, așezat sub patronajul Sf. Nectarie de la Eghina, coordonat de Părintele Maftei Dănuț.

După săvârșirea Taine Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Vizitele Pastorale cu prilejul Sfintelor sărbători de iarnă – prilej de cunoaștere a credincioșilor”, care a fost susținută de către părintele Moroșanu Mihai Marius de la parohia „Sfânta Treime”- Preutești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Misiunea duhovnicească a preotului în parohie nu se limitează la oficierea slujbelor religioase și la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, ci ea cuprinde o activitate mult mai complexă și mai diversă care vizează toate aspectele vieții creștinești, ca posibilități contextuale de îndreptare și de mântuire a omului. Între acestea, vizitele pastorale cu ocazia marilor sărbători de iarnă constituie un cadru și un mijloc pastoral indispensabil, de care depinde reușita și maximizarea activității misionare a preotului în parohie.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Vizitele pastorale sunt necesare și în restul anului nu doar în perioada sărbătorilor;
 2. Importanța și rolul legăturii preotului cu membrii parohiei;
 3. Este nevoie de multă înțelepciune, tact pastoral, îndelungă răbdare și jertfire de sine din partea preotului pentru ca parohia să fie cât mai unită.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.                   

 

CERCUL PASTORAL NR. 8

În data de 16.09.2021, la parohia „Sfinții Trei Ierarhi” – Țolești, păstorită de către părintele Damian Vasile, din Protopopiatul Fălticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Martiniuc.

După săvârșirea slujbei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul:  Cuvântul Revelat – Temei al comuniunii și relației noastre cu Dumnezeu, care a fost susținută de către părintele Damian Vasile de la parohia „Sfinții Trei Ierarhi” – Țolești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: 

Prin natura Sa umană, Cuvântul adună întreaga lume în mod deplin în Sine.  Deci Persoana Cuvântului explică unirea tuturor în același trup, Trupul Său având acelaşi Tată. Astfel, oamenii având între ei o unire prin comunitatea de ființă, aceasta întemeiază și o directă sau maximă relație interpersonală a lui Dumnezeu cu omul, prin faptul că e susținut nu numai de comunitatea naturii umane între El şi noi oamenii, ci de o anumită comunicare sau comuniune reciprocă a firii Sale omeneşti cu cea Dumnezeiască. Prin urmare relaţiile celorlalți oameni cu acest semen al nostru nu sunt relații trăite în afară de Dumnezeu, ci relații cu Dumnezeu însuși.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. „La început a fost Cuvântul” – și Dumnezeu era Cuvântul”;
 2. Despre revelația naturală în raport cu revelația supranaturală;
 3. Minunile pe care Dumnezeu le face cu noi zi de zi.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat:  Arhid. Misionar Protopopesc, Cristian-Valentin Diaconu.