Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna septembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 23.09.2021, la Parohia ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din orașul Suceava, păstorită de către părintele Curic Ionuț-Daniel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aşezat sub patronajul „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfinților Arhangheli, urmată de susținerea prelegerii cu tema „ Pastorația urbană” de către P.C. Pr. Curic Ionuț-Daniel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

,,O problemă acută a Bisericii Ortodoxe astăzi este, fără îndoială, supradimensionarea parohiilor din orașele mari, unde preotul nu are posibilitatea să intre în contact cu toți enoriașii săi, mulți credincioși neștiind care este preotul preotul paroh care trebuie să aiba grijă de mântuirea sufletelor lor. Componența pestriță care intră în structura parohiei creează fără îndoială mari probleme de adaptare din partea preotului. Existența acestui conglomerat de populație, cu diferite  formații intelectuale și cu meserii variate necesită o atenție deosebită din partea preotului de a face accesibil tuturor Cuvântul lui Dumnezeu.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Dezvoltarea și cultivarea conștiinței de enoriaș, adică a responsabilității că facem parte din Biserica lui Hristos, că ne împărtășim de darurile care se revarsă prin Sfintele Taine, Sfânta Liturghie și ierurgii, că suntem mădulare vii ale obștii creștine sau ale unei parohii, care trebuie să devină pentru fiecare o adevărată familie caldă, primitoare și binefăcatoare;
 2. Reactivarea consiliului și a comitetului parohial; Membrii consiliului și ai comitetului parohial să fie mesageri ai Bisericii;
 3. Reorganizarea parohiilor din mediul urban și sporirea numărului de preoți pentru a putea face față solicitărilor credincioșilor. Reorganizarea parohiilor oferă preotului posibilitatea cunoașterii îndeaproape a credincioșilor aparținând comunității respective.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Curic Ionuț-Daniel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 27.09.2021, la Parohia ,,Sfântul Andrei” din orașul Suceava, păstorită de către părintele Duțuc Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar II, aşezat sub patronajul „Sfântul Apostol Andrei ”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Mișcarea LGBT și Ideologia de gen – Puncte de pornire în înțelegere”, de către P.C. Pr. Iacoban Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Cercetătorii istoriei religiilor au stabilit că activitatea sexuală a persoanelor de același sex a fost răspândită în multe locuri și aproape pe tot parcursul istoriei omenirii. Se cuvine sublinierea că există unele înțelesuri greșite cu privire la sensul termenului homosexualitate.Termenul derivă din grecescul „homos” care înseamnă „același”, iar nu din latinescul „homo” ce înseamnă „om”, cum în chip eronat înțeleg mulți. Așadar, termenul în sine de homosexualitate însemnează acțiunea de a întreține relații intime, nepermise de Dumnezeu, între cei de același sex, indiferent că aceștia sunt bărbați sau femei. Poziția Bisericii Ortodoxe față de aceste comportamente deviante este că nu pot avea nici o compatibilitate cu morala creștină deoarece denaturează grosolan scopul și funcțiunea firească a organelor trupești, nu au nici o valoare procreatoare și se constituie într-un fel de parodie a unirii într-un singur trup.” (J. Breck, Darul sacru al vieții-tratat de bioetică,trad. de dr. Irineu Pop Bistriţeanu, Patmos, Cluj-Napoca, 2003, 128)”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Poziția Bisericii față de homosexualitate, prin glasul ei cel mai autorizat, Sfântul Sinod, precum și prin apelul Asociației Studenților Creștini Ortodocși, al Frăției Ortodoxe, al Ligii Tineretului Ortodox, este fără echivoc, în a afirma că homosexualitatea este un păcat împotriva firii umane, un viciu și un pericol social;
 2.  Valorificarea, prin predici sau cateheze, importanței Tainei Cununiei, a familiei creștine și a relației normale dintre un bărbat și  o femeie;
 3. Biserica respinge iubirea necurată, pentru a proteja și promova iubirea sfântă, așa cum este dorită de Dumnezeu, Creatorul omului; respinge tirania patimilor egoiste și fără rod de viață, pentru a proteja libertatea de a trăi în virtute; respinge ceea ce este împotriva firii, pentru a apăra firea umană în demnitatea ei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Duțuc Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 21.09.2021, la parohia Ipotești I, comuna Ipotești, păstorită de către părintele Bobu Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aşezat sub patronajul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sectarismul în Bucovina. Metode de contracarare a fenomenului sectar” de către P.C.Pr. Munteanu Gabriel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Biserica Ortodoxă este o instituție misionară, care se propune lumii într-un mod corect, nobil, bazat pe principiile evanghelice ale respectului și libertății, cu o lucrare misionară onestă, fundamentată biblic și patristic, cu o tradiție istorică neîntreruptă, din perioada apostolică, până în prezent. Pe de altă parte, pornind de la constatarea  empirică a faptului că reprezentanții unora dintre noile mișcări religioase, plecând de la modul greșit de a vedea țara noastră ca terra deserta, se raportează la ortodocșii români printr-o falsă misiune ce se dovedește a a fi un prozelitism incisiv, abuziv și lipsit de respect, aplicat în diverse moduri în scopul convertirii lor la noi culte și grupări religoase, s-a dorit cunoașterea mai aprofundată și descrierea metodelor și mijloacelor de prozelitism identificate, efectelor acestui fenomen la nivel individual și comunitar, precum și a unor modalități de prevenire și combatere a acestuia.ˮ

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Intensificarea activităților misionare, a activității preotului în parohie; preotul să dea dovadă de mult tact pastoral, cu misiune înflăcărată, cu zel și mai ales trăire în Hristos;
 2. Intensificarea cultului divin, predica sistematizată, întărirea conștiinței de enoriași și păstrători ai unor tezaure artistice și culturale de veacuri;
 3. Exploatarea și valorificarea metodelor lor de activitate; Alocare de fonduri în cadrul parohiilor pentru organizarea de excursii, tabere etc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Bobu Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL  PASTORAL NR. 4

În data de 28.09.2021, la Parohia Dumbrăveni II, Comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Agapi Ionuț, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Importanța Sfintei Scripturi în viața morală și socială a tinerilor” de către P.C. Pr. Agapi Ionuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Sfânta Scriptură rămâne stâlpul central al transformării și restaurării omului, iar aceasta nu presupune doar adeziune la adevărurile de credință, ci și o educare a acestuia încă de la vârste fragede în vederea înțelegerii lor. Putem afirma cu tărie că Biblia este o necesitate în actul de educație al omului creștin, prin aceea că oferă normele morale de transformare reală a personalității umane în acord cu principiile de funcționare ale unei societăți sănătoase. Personalitatea tânărului în continuă formare are nevoie de o contrapondere în ceea ce privește mesajul societății contemporane, dar și în ceea ce privește calitatea modelelor pe care aceasta le mai poate oferi. În acest sens, Biblia oferă modele pozitive atemporale, care nu își pierd  valoarea, deoarce sunt reprezentări ale chipului modern suprem – Hristos.ˮ

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Familia, Biserica și Școala reprezintă fundamentul care se impune ca o condiție sine qua non în educația copilului;
 2. Tânărul trebuie privit ca parte structurală a comunității, dar si parte structurală a Bisericii. Conștientizarea tinerilor ca parte importantă a marii familii din Biserică;
 3. Atragerea și reintegrarea tinerilor în viața Bisericii, implicarea lor în activitățile parohiale, organizarea de excursii, seri catehetice, evenimente religioase etc..

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Agapi Ionuț pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERC PASTORAL NR. 5

În data de 30.09.2021, la Parohia Dealu, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Cîrlan Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar V, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Formarea preotului astăzi” de către P.C. Pr. Cîrlan Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Formarea permanentă a preotului are în vedere o reînnoire continuă a vieții sale în jurul centrului vital – Hristos. În El, preotul este chemat să-și găsească identitatea și să afle adevărul cu privire la viața sa. În El își găsește sensul și împlinirea fiecare moment al istoriei noastre personale. Formarea preotului este un proces îndelungat, o școală la care învățăm să regândim și să reformulăm experiența noastră umană, creștină, spirituală, educativă și  pastorală. Formarea permanentă este un dar al lui Dumnezeu, Educatorul și Formatorul sufletelor noastre, care în fiecare zi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vrea să ne apropie de chipul Fiului său, de modelul Hristos, Preotul veșnic.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Legătura intimă sufletească dintre preot și credincioșii săi este o condiție fundamentală a oricărei bune pastorații. Preotul să aibă și să păstreze raporturi sufletești ideale cu toți credincioșii săi;
 2. Familia preotului – model de trăire pentru credincioși și mediul în care preotul își petrece cea mai mare parte din viață;
 3. Viața preotului trebuie să fie împletită cu viața Bisericii, încununată prin slujirea cu devotament, implicare și dragoste față de Dumnezeu și față de poporul său.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Cîrlan Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 09.09.2021, la Parohia Cajvana I , păstorită de către părintele Davidoaia Iulian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VI, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Semnificația și importanța slujbei de înmormmântare și a a parastaselor”de către P.C. Pr.  Davidoaia Iulian Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica Ortodoxă ne învață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Sfânta Scriptură arată că atunci când ,,omul merge la lăcașul său de veci”, trupul trebuie ,,să se întoarca în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat”(Eclesiastul 12, 5-7). Bogat sau sărac, rege sau rob, înțelept ori analfabet, toți părăsim această viață într-o zi și ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu care ne va judeca, rânduindu-ne răsplata cuvenită. Dar legătura celor morți cu cei vii nu încetează, ci ea se menține prin rugăciune neîncetată pe care Biserica o face pentru sufletele răposaților, păstrând comuniunea de iubire și nădăjduind în învierea tuturor la sfârșitul veacurilor.”

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Uniformizarea slujbelor de înmormântare și a rânduielii parastaselor;
 2. Slujbele sinucigașilor și a celor incinerați – să fie respectate întocmai canoanele Bisericii;
 3. Muzica la înmormântare rămâne la aprecierea chiriarhilor, spre a o rezolva de la caz la caz, acolo unde este acest obicei introdus, cu condiția să nu prejudicieze solemnitatea și atmosfera de evlavia slujbei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Davidoaia Iulian Vasile pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 13.09.2021, la Parohia Fântânele, păstorită de către părintele Serediuc Cătălin-Eugen, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VII, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Sfârșit creștinesc versus eutanasie” de către P.C. Pr. Serediuc Cătălin-Eugen.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Se vorbește despre moartea de un fenomen natural și  înțelegem ca stingerea vieții și descompunerea trupului prin întoarcerea lui în mormânt. Unii înțeleg moartea  ca întoacerea întru neființă. Citim deseori în ziare : ,,Dl. (D-na) X a trecut în neființă”. Acest lucru denotă lipsă de cultură religioasă. Pentru credincioși, moartea ca stingere a vieții, ca încetare a existenței sau ca trecere în neființă nu există, căci, prin despărțirea sufletului de trup, viața omului nu se stinge, ci continuă pe un alt plan care nu este supus existenței noastre de ființe alcătuite din trup material și suflet.ˮ

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Acceptarea legalizării eutanasiei este un act împotriva lui Dumnezeu și a poruncii ,,Să nu ucizi”;
 2. Acceptarea și purtarea fiecăruia dintre oameni a crucii sale în așteptarea ,,sfârșitului creștinesc, fără durere, neînfruntat, în pace…”.
 3. Întărirea și învățarea credincioșilor, prin predici și cateheze, despre importanța vieții pământești și a morții ca o călătorie, respectiv trecere spre viața veșnică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Serediuc Cătălin-Eugen pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc, Nicşan Valentin