Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Fălticeni – noiembrie 2020

sediu-nou-arhiepiscopia-sucevei-foto-cristian-turculet_2

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

Cercul pastoral nr. 1

Pe data de 25 noiembrie 2020, cercul pastoral numărul 1 s-a reunit într-o ședință de lucru, la Parohia „Sf. Mercurie și Ecaterina” comuna Rădășeni, oraș Fălticeni, începând cu ora 07:30, unde s-a săvârșit Sfânta Liturghie la care au participat toți preoții afiliați acestui cerc.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Rotar Georgian a susținut tema :,, PREOTUL ŞI PAROHIA ASTĂZI”, după care au urmat discuții pe baza ei, la care au luat cuvântul toți cei prezenți. ,, În lume, Biserica e chemată să-şi împlinească misiunea, adică să mântuiască omul şi lumea. Acesta este rolul său esenţial şi către această împlinire trebuie să-şi îndrepte  atenţia în primul rând preotul şi cei ce-i stau în preajmă.”.

Tot în cadrul dezbaterilor, s-a vorbit despre probleme de ordin pastoral, social-filantropic din viața parohiilor.

Cercul pastoral nr. 2

Preoții din cercul pastoral nr. 2 s-au întâlnit pe data de 09 octombrie 2020, la Parohia „Sfântuil Apostol Andrei” din satul Rotunda, comuna Liteni.

Cu această ocazie a  fost oficiată slujba Paraclisului Sf. Nectarie, urmată de o meditație susținută de părintele Ursuleasa Mihai, intitulată „Toaca și clopotul în Cultul Ortodox”. ,, Toaca însemna la început mijlocul cel mai simplu și mai usor de a chema pe creștini la sfintele slujbe, îndeplinind acest rol atunci cand clopotele nu existau încă în cultul creștin. În ritm de toacă și-au potrivit creștinii pașii în primele secole, astfel încât și în  Biserica Ortodoxă Română  s-a păstrat acest instrument străvechi, cu bogată semnificație spirituală”.

 

Cercul pastoral nr. 3

Pe data de 05.11.2020 cercul pastoral numărul 3 s-a întâlnit la Parohia ,, Ștefan cel Mare și Sfânt”, Biserica Albă, Baia.

Lucrările cercului pastoral au început cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, după care părintele paroh Iftime Viorel a susținut lucrarea ,, Invocarea Sfântului Duh în  Tainele Bisericii”. ,, În tradiţia liturgică ortodoxă orice rugăciune, orice Taină, orice laudă bisericească sau slujbă începe cu invocarea Sfântului Duh, care nu este o simplă lucrare de ritual, ci se refera la însuşi natura şi scopul cultului creştin. Întreg cultul creştin ortodox reprezinta tradiţia vie a Bisericii, adică viaţa ei religioasă în necontenită trăire şi mişcare sub călăuzirea Sfântului Duh. În spiritualitatea ortodoxă, vocaţia şi misiunea Bisericii de a sfinţi şi mântui se identifică prin însăși rugăciunea ei continuă.

Cercul pastoral nr. 4

Pe data de 08.11.2020 cercul pastoral numărul 4 s-a întâlnit la Parohia ,, Sfântul Nicolae”, Moișa.

Începând cu ora 17:00 a fost săvârșită slujba Vecerniei Mari în cinstea Sf. Ierarh Nectarie, după care a fost susținută tema ,,Despre  superstitii si  false credinte”. „Ignoranța și necunoașterea care decurge din aceasta este mediul propice de raspandire a falsului misticism”, a concluzionat părintele Ciofu Daniel, care a susținut referatul.

Cercul pastoral nr. 5

Pe data de 07.11.2020 cercul pastoral numărul 5 s-a întâlnit la Parohia ,, Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, Hârtop.

Întânirea a fost precedată de săvârșirea slujbei Vecerniei Mari, urmând ca părintele Costan Ilie să susțină tema ,,Provocări actuale în familie și în viața tinerilor – moduri de rezolvare”. ,, Familia preotului face parte din contextul parohiei (având rolul de model, vector), dar și al societății, în general. Ea este și rezultanta altor două familii, fiecare cu achizițiile, influențele pozitive sau negative imprimate în cele două persoane care și-au unit destinele pentru această înaltă slujire”.

Cercul pastoral nr. 6

Pe data de 23.11.2020 cercul pastoral numărul 6 s-a întâlnit la Parohia ,, Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, Băișești.

Întânirea a fost precedată de săvârșirea slujbei Vecerniei Mari, urmând ca părintele Stavovei Constantin să susțină tema ,, Educaţia adulților prin Sfintele Taine ca slujbe didactice”. ,, Tainele au un profund caracter simbolic. În teologie, simbolul conduce la o realitate mai presus de înțelegere pentru că realitatea există înainte și independent de existența simbolului. De exemplu: Botezul este naștere din nou și încreștinare, Maslul înseamnă ungere spre vindecare, Spovedania este purificare în scopul eliberării de patimi. Pâinea și vinul devin Trupul și Sângele lui Hristos, Cununia este iubire dăruită necondiționat, prin care cei doi, soț și soție, devin una, Hirotonia este slujire, misiune și dăruire”.

Cercul pastoral nr. 7

Pe data de 29.11.2020 cercul pastoral numărul 7 s-a întâlnit la Parohia ,, Sfântul Apostol Andrei”, sat Basarabi, comuna Preutești.

Întânirea a fost precedată de săvârșirea slujbei Vecerniei Mari în cinstea Sfântului Apostol Andrei, urmând ca părintele Vrabie Iustin să susțină tema ,,Viaţa umană-dar al lui Dumnezeu şi mediu al dobândirii mântuirii”. Din prezentarea părintelui s-a accentuat faptul că: ,,Valoarea vieţii umane a fost afirmată mai întâi de Dumnezeu prin actul creaţiei, căci toate celelalte făpturi au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar trupul omului a fost creat prin lucrarea mainilor Sale, iar sufletul provine din suflarea de viaţă a lui Dumnezeu: ,,a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac.2,7) ,,şi astfel Dumnezeu a sădit în noi darul vieții. Celui pe care l-a creat după chipul Său, adică persoană-fiinţă capabilă de dialog liber şi conştient cu alte persoane, i-a pus la dispoziţie şi un mediu de existenţă cu condiţii care asigurau omului o calitate a vieţii superioară, demnă de valoarea pe care o avea.”

Cercul pastoral nr. 8

Pe data de 12.11.2020 cercul pastoral numărul 8 s-a întâlnit la Parohia ,, Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, satul Boura, comuna Forăști.

Întânirea a fost precedată de săvârșirea slujbei Vecerniei Mari, urmând ca părintele Mihăilă Iulian să susțină tema ,, Rugăciunea isihastă în teologia Sfântului Paisie de la Neamț”. Părintele Iulian a subliniat faptul că: ,, Rugăciunea inimii este raportată la isihasm, în sensul în care isihia reprezintă condiţia  esenţială pentru a ajunge la nivelul cel mai înalt al rugăciunii: contemplarea. Este cunoscut faptul că prima formă a monahismului creştin a fost cea eremitică, constând în retragerea în linişte, cu intenţia de practicare a rugăciunii, a curăţirii de patimi şi a dobândirii virtuţilor. În această direcţie, isihia, ca şi condiţie a creşterii duhovniceşti, era începutul şi coordonata constantă a vieţuirii monahale, de unde rezultă în mod necesar concluzia că monahismul a fost dintotdeauna şi continuă să fie isihast prin sine însuşi”.