Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Rădăuți – noiembrie 2020

sediu-nou-arhiepiscopia-sucevei-foto-cristian-turculet_2

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

RAPORT privind ședința de lucru a Cercului Pastoral Nr. 1

La ședințele Cercurilor Pastorale care s-au desfășurat în luna noiembrie au fost invitați să participe și profesorii de Religie din fiecare parohie.  Astfel, în ședința nr. 2 din data de 09 noiembrie 2020, preoții din Cercul Pastoral nr. 1, zona Rădăuți, alături de câțiva profesori, s-au întâlnit la Parohia Sf. Cuv. Parascheva din Rădăuți pentru a discuta despre „Repere în formarea religioasă a tinerilor”. Programul întâlnirii a început la ora 16:00 cu oficierea Acatistului Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul.

Meditația a fost susținută de către Pr. Gavra Ciprian, slujitor la Biserica Sf. Dumitru din Rădăuți. Sfinția Sa a creionat câteva repere cu privire la educația religioasă și formarea tinerei generații, afirmând, printre altele, faptul că în domeniul educației Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ dealungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea și îmbogățirea educației si a culturii naționale. Școala românească a luat ființă în tinda bisericii și a contribuit să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. În subcapitolul intitulat „Repere pentru trup și suflet”, părintele Gavra a precizat câteva modele de trăire pentru tineri dar și pentru oameni în general, pornind de la Iisus Hristos – Modelul Suprem de urmat – și continuând cu Sfinții Părinți mai cunoscuți ai Bisericii, citându-l și pe Plutarh, marele scriitor și moralist de origine greacă (+127 d. Hr.), dar nu a uitat să amintească și rolul decisiv pe care îl au părinții în educația copiilor. „Părintele este partenerul cheie în educația copiilor, iar rolul lui nu este doar acela de a-i face toate placerile, de a-i face temele și de a i le corecta, ci şi de a-i ghida și de a le crea un climat favorabil, astfel încât aceștia să se dezvolte încet și armonios. Sfântul Ioan Gură de Aur menţiona în opera Despre creşterea copiilor că răul nu poate fi îndepartat din lume deoarece niciun om nu are grijă de copii. Un copil nu are nevoie de valori materiale, ci de un bun pedagog, care îl poate forma şi educa. Acelaşi sfânt îi ruga pe creştini ca, înainte de toate celelalte, să le ofere copiilor o bună educaţie. Dacă îţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai”.

Pe marginea subiectului au luat cuvântul preoții: Molea Ilie – misionar protopopesc, Mateiciuc Ioan Florin, Calancea Iustin, Prelipcean Nelu-Angel, Anițulesei Gheorghe, Vega Ioan Cătălin, Sfîrnaciuc Ilie, Calancea Gheorghe – protopop interimar, Mironescu George – diacon misionar protopopesc.

Din rândul profesorilor care predau Religia în școală, prezenți la Cerc, doamna Bîndiul Vera – metodist ISJ, a subliniat educația moral-religioasă pe care o desfășoară cadrul didactic în mijlocul tinerilor, evidențiind partea îmbinării teoriei cu practica: „Imităm ceea ce implică învățăturile religioase. Programa școlară permite acest lucru. La fiecare temă abordată sau predată se pornește de la un sentiment, de la o problemă de viață sau de la un comportament și se tinde spre înfăptuirea lucrurilor bune prin diferite activități care să-i atragă și pe copii – vizitarea bătrânilor de la Cămine sau Azile, ajutorarea copiilor defavorizați, înscrierea la corul școlii, excursii, etc.”. Doamna profesor și-a exprimat gândul de a transmite colegilor dascăli mesajul ca fiecare să ia legătura cu un Părinte slujitor din oraș și să-l invite să participe la anumite activități, în cursul orei de Religie.

În cadrul dezbaterilor au fost stabilite câteva repere de bună practică pastorală și misionară: elevii să cunoască preoții din oraș prin intermediul școlii; derularea unor activități extrașcolare coordonate de către preoți; comunicarea eficientă cu elevii și tinerii pe diferite rețele de socializare.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat și următoarele aspecte: rolul părinților în formarea religios-morală a tinerilor; organizarea de conferințe cu părinții elevilor.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre aprobare și realizare următoarele aspecte: dinamizarea educației religioase a tinerilor; colaborare cu profesorii de Religie; activitatea cercurilor pastorale să fie transferată în mediul on-line.

La final, Părintele Paroh Prelipcean Nelu-Angel a oferit celor prezenți o icoană cu Sfântul Nectarie din Eghina – sfântul sărbătorit în ziua respectivă.

 

RAPORT privind ședința de lucru a Cercului Pastoral Nr. 2

Marți, 10 noiembrie 2020, preoții din Cercul Pastoral nr. 2, zona Arbore – Milișăuți, s-au întâlnit la Parohia Sf. Gheorghe din Arbore. Lucrările cercului pastoral-misionar au debutat cu oficierea Acatistului Sf. M. Mc. Gheorghe, apoi Pr. Molea Octavian, parohul bisericii sus-menționate a susținut prelegerea cu tema „Repere în formarea religioasă a tinerilor”.

„Formarea atitudinilor și învățarea valorilor religioase este un demers complicat și de durată, ce trebuie a fi activat și actualizat în fiecare zi. Pe tot parcursul vieții avem nevoie de modele pozitive care să ne inspire, care să ne ajute să ne trasăm un drum frumos în viață pentru a fi lumina ce împrăștie întunericul indiferenței, egoismului, răutăților ce domnesc în lumea în care trăim, să fim oameni plini de iubire pentru Dumnezeu și semeni. În planul central al existenței noastre este important cu toții, și tineri și vârstnici, să avem drept reper în viață pe Domnul iubirii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, stâlp și temelie a întregului edificiu moral al viețuirii creștinești pentru întreaga omenire. În formarea religioasă a tinerilor, un rol important îl are biserica prin slujitorii ei. Fie că vorbim de persoana arhiereului, a preotului, a dascălului bisericesc sau chiar despre ținuta morală a unui consilier sau a unui simplu enoriaș, tinerii se pot simți reprezentați în grijile, încercările și necunoscutul ce presupune viața de zi cu zi, urmând exemplul sau sfatul celui care pentru ei devine astfel un reper important în gesturile și acțiunile personale”, a remarcat Pr. Ocavian Molea.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi profesorilor de Religie din parohii. În discuțiile pe marginea subiectului, au luat cuvântul preoții: Calancea Gheorghe – Protopop interimar, Molea Ilie – misionar protopopesc, Marici Mihai – profesor de Religie, Cîrdei Nicolae, Bereholschi Cătălin – profesor de Religie, Cobziuc Mihai, Bucșă Ștefan, Ungureanu Marius Nicușor, Martiniuc Mugurel, Chifan Alexandru,  Lupăștean-Barfă Bogdan, Ilaș Silvestru, Platon Adrian – profesor de Religie, Mironescu George – misionar protopopesc, Ilincăi Eugen Ioan – profesor de Religie, Halip Florin, Buzilă Ovidiu.

În cadrul dezbaterilor au fost stabilite câteva repere de bună practică pe care le sintetizăm:

 1. Misiunea preotului cu privire la formarea religioasă a tinerilor;
 2. Colaborare între profesorii de Religie și preoții de la parohii;
 3. Împărtășirea copiilor.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat și următoarele aspecte:

 1. Migrația tinerilor;
 2. Rugăciunea particulară a copiilor.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre aprobare următoarele aspecte:

 1. Colaborare eficientă și statornică a preotului cu profesorul de Religie;
 2. Distribuirea de cărți în rândul tinerilor.

În încheiere, Părintele Bogdan Lupăștean-Barfă, responsabil de lucrările cercului, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT privind ședința de lucru a Cercului Pastoral Nr. 3

Întrunirea preoţilor din Cercul Pastoral Nr. 3, zona Siret – Zamostea, a fost un prilej de bucurie, de sporire a comuniunii şi de intensificare a colaborării între preoţi și profesorii de Religie, manifestarea încadrându-se în rândul evenimentelor dedicate „Anului omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români”.

Prima ședință a cercului a avut loc luni, 16 noiembrie 2020, la Parohia Acoperământul Maicii Domnului din Bălcăuți și a debutat cu oficierea Tainei Sfântului Maslu. Cercul Pastoral Nr. 3, zona Siret-Zamostea, are următoarea componență: Pr. Haiduc Dorel – Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” Zamostea, Pr. Ostaficiuc Vasile –Parohia „Sf. Dumitru” Nicani, Pr. Mazilu Constantin – Parohia „Sf. Arhangheli” Ciomârtan, Pr. Diaconu Vasile – Parohia „Sf. Nicolae” Bălinești, Pr. Apetrii Dumitru – Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” Botoșenița Mică-Tacu, Pr. Puiuleţ Dorin – Parohia „Sf. Arhangheli” Băncești, Pr. Tomaziu Vespasian – Parohia „Sf. Nicolae” Grămești I, Pr. Tcaciuc Tiberiu Traian – Parohia „Sf. Apostoli” Grămești II, Pr. Rusu Ciprian – Parohia „Sf. Nicolae” Pădureni, Pr. Siritean Vasile – Parohia „Sf. Onufrie” Mănăstioara, Pr. Merlă Daniel-Vasile – Parohia „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” Siret, Pr. Merlă Vasile – Parohia „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” Siret, Pr. Hapenciuc Lucian – Parohia „Sf. Treime” Siret, Pr. Colban Ioan – Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” Siret, Pr. Pânzaru Gheorghe-Cristinel – Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Vășcăuți, Pr. Filimon Gheorghe – Parohia „Sf. Dumitru” Baineț, Pr. Petraşuc Daniel – Parohia „Sf. Dumitru” Negostina, Pr. Cucu Cosmin – Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” Bălcăuți, Pr. Cîrstean Ioan Petru – Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Gropeni, Pr. Diacon Dumitru – Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Botoșenița Mare, Pr. Maxim Cătălin – Parohia „Sf. Vasile” Șerbăuți, Pr. Apetroae Ionuţ – Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Calafindești, Pr. Cucu Ciprian – Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Calafindești, Pr. Daneliuc Cristian Ionut – Parohia „Sf. Arhangheli”- Grănicești, Pr. Simerea Gheorghe – Parohia „Sf. Arhangheli”- Grănicești.

Tema întrunirii – „Pastorația și educarea tinerei generații” – a fost dedicată anului omagial iar referențiar a fost preotul Cucu Cosmin, parohul bisericii din Bălcăuți. Tema reprezintă o preocupare nu doar teologică, ci şi socială, psihologică, medicală şi filosofică. „Astfel, preotul este chemat să fie:

 • părinte (pentru fiii duhovnicești și aici includem și pe fiii fiilor),
 • psiholog (pentru cei care vin la el ca la psiholog și povestesc diverse întâmplări, rolul său fiind de a redirecționa spre adevărata rană – păcatul – , pentru a mișca în penitent pocăința, iar rănile din crizele familiei nu sunt de ignorat),
 • medic (de a pansa rănile fiului duhovnicesc și a prescrie tratamentul cel mai potrivit) și
 • filosof (în sensul de a stăpâni arta cuvintelor, așa cum a făcut-o Sf. Ap. Pavel în Areopag, ca să-l poată câștiga pe omul lumii de azi, de a se face tuturor toate, după îndemnul paulin, mai ales astăzi când lumea „nouă” a „omului nou” este conectată și cuprinsă de o „sete nebună” de a se lăsa sedusă de mirajul lumii virtuale)”, a precizat părintele Cosmin Cucu.

După prezentare, s-au purtat discuții pe marginea temei susținute iar preoții Colban Ioan, Hapenciuc Ioan, Merlă Vasile, Apetroae Ionuț, Puiuleț Dorin, Maxim Cătălin, Filimon Gheorghe și Calancea Gheorghe – protopop interimar, au luat cuvântul. În continuare, părintele misionar protopopesc Ilie Molea a propus dezbaterii o serie de probleme administrative, fiind identificate și modalități privitoare la intensificarea activităților social-filantropice și misionar-pastorale la nivelul parohiilor și școlilor.

La Cerc au fost prezenți și următorii profesori de Religie: Burlică Alina-Elena – Școala Gimnazială Petru Mușat, Siret, Diacon Carmen – Școala Gimnazială Calafindești, Galan George – Școala Gimnazială Șerbăuți, Smighelschi Sergiu – Școala Gimnazială Grămești.

În cadrul dezbaterilor au fost stabilite câteva repere de bună practică pe care le precizăm: catehizarea tinerilor; rolul mirenilor în catehizarea copiilor; modele de urmat pentru tineri.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat și următoarele aspecte:

 1. Pregătirea temeinică a preotului cu privire la catehizarea tinerilor;
 2. Indiferența unor tineri din școli față de mesajul preotului sau a profesorului de Religie;
 3. Tactul pedagogic în formarea tinerei generații.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 • Procurarea unor Biblii sau Mica Biblie pentru elevi;
 • Implicarea tinerilor în viața liturgică;
 • Alcătuirea unor tabere pentru tineri la nivelul Arhiepiscopiei.

Spre finalul ședinței, a fost ales coordonatorul de cerc – Pr. Cucu Cosmin, Parohia Bălcăuți.

 

RAPORT privind ședința de lucru a Cercului Pastoral Nr. 4

Preoții de la parohiile cuprinse în Cercul Pastoral nr. 4, zona Frătăuți – Dornești – Sucevița, Protopopiatul Rădăuți, s-au întrunit la finalul săptămânii trecute la biserica Parohiei Sf. M. Mc. Dimitrie, Horodnic de Sus. Întrunirea pastoral-misionară a debutat cu oficierea Acatistului Sfântului Apostol Andrei și fost dedicată „Anului omagial al pastorației părinților și copiilor”. Meditația întâlnirii s-a numit „Cu ce probleme se confruntă și ce așteptări au de la noi copiii noștri astăzi? Ce răspunsuri primesc ei de la Biserică și Școală?” și a fost susținută, pe baza unor mărturii ale adolescenților, culese din cartea „Hristos în căutarea tânărului și tânărul în căutarea lui Hristos”, (apărută la Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2016), de către Părintele Pitic Alexandru, parohul bisericii sus-numite.

Sintetizăm câteva idei principale din acestă temă:

 1. Ce vor tinerii de astăzi? În primul rând, își doresc o Biserică autentică, care să strălucească prin valoarea și exemplul personal al slujitorilor ei, prin competență și responsabilitate.
 2. Cu ce probleme se confruntă copiii noștri și care sunt trăirile lor? „Avem nevoie de iubire și de oameni minunați în jur”, (Adelina-Anișoara Neghină, 15 ani, clasa a IX-a)
 3. De ce tinerii au uitat de Dumnezeu? „Problema tinerilor de astăzi este aceea că s-au pierdut și se pierd pe zi ce trece, se înrăiesc, devin duri, indiferenți față de cei din jurul lor. De ce așa? Am uitat să ne ascultăm și să ne înțelegem. De ce ne lăsăm pradă întunericului?”, (Cosmina-Laura Ambrose, clasa a X-a).
 4. „Unde ești copilărie, cu lumina ta, cu tot? Sunt o copilă de 12 ani și țin strâns cu dinții de copilărie. Copiii primesc telefoane de ultimă generație, tablete, jocuri sofisticate, dar sunt lipsiți de dragostea părintească. Eu cred că prezența fizică a părinților lângă copii suplinește orice bun material. Simt asta și nimeni și nimic nu mă poate convinge că nu e așa, căci nimeni și nimic nu se poate pune în balanță cu un «Noapte bună!» și o mângâiere oferită de părinți seara, la culcare”, (Maria Modiga, Galați).
 5. Problemele pe care le ridică tinerii în fața preoților și profesorilor de Religie trebuie discutate cu tinerii înșiși. Cea mai bună cale de a afla ce li se întâmplă tinerilor și care sunt problemele cu care se confruntă ei e să-i încurajăm să se exprime. Desigur, este nevoie de timp și răbdare pentru a afla ce au pe suflet, dar rezultatul va fi pe măsura răbdării și ostenelilor.

În discuțiile pe marginea subiectului au luat cuvântul preoții: Maloș Ionel Constantin – protopop, Fedoreanu Tiberiu, Vatamaniuc Grigore, Căpitan Cristian, Leuștean Vasilică Nicanor, Petrea Liviu, Capră Ioan,  Prelipcean Petru, Botezat Daniel, Andronic Iosif, Ciobanu Ionuț, Molea Traian, Molea Ilie – misionar protopopesc, iar din rândul profesorilor de Religie, menționăm pe cei prezenți: Pr. Bădeliță Vasile – Școala Gimnazială Specială „Sfântul Stelian”, Rădăuți, Pr. Capră Ioan – Școala Gimnazială Frătăuții Vechi, Molea Laura – Școala Gimnazială Dimitrie Vatamaniuc, Sucevița, Blasciuc Gaftona – Școala Gimnazială Burla, Cîrdei Vasile – Școala Gimnazială Voitinel.

În cadrul dezbaterilor au fost stabilite câteva repere de bună practică privitoare la intensificarea activităților educative și sociale, dintre care amintim: toate problemele tinerilor de astăzi se rezolvă cu iubire; program de Spovedanie pentru tineri; să-i ajutăm și să-i înțelegem pe tineri; copiii de astăzi sunt „o mină de aur”, trebuie să știm să-i apreciem; să le explicăm Sf. Liturghie tinerilor, etc.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat și următoarele aspecte:

 1. Autoritatea părinților asupra educației tinerilor;
 2. Cum să intensificăm rugăciunea?;
 3. Tinerii sunt mai mult decât trup, au suflet, au duh;
 4. „Problema” bătrânilor;
 5. Educația religioasă din familie;
 6. Pastorația familiilor cu copii cu disabilități;
 7. Rolul preoților și a profesorilor de Religie în formarea tinerei generații;
 8. Implicarea preotului în consilierea familiilor numeroase.

În partea a doua a întâlnirii au fost propuse o serie de norme cu caracter educativ și misionar: catehizarea atentă a tinerilor; tehnologia și beneficiile ei; preotul să găsească timp pentru cateheză; tinerii să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu; activități recreative, excursii, tabere, jocuri; să-i pomenim pe copii în rugăciuni, etc.

În încheierea ședinței, Pr. Protopop Maloș Ionel Constantin a adresat un cuvânt de mulțumire profesorilor de Religie prezenți, menționând faptul că aceștia sunt „misionari ai Bisericii pentru copiii noștri” și a propus ca la următoarele cercuri pastorale să se ia în discuție un program de săvârșire a Sfintei Liturghii în fiecare zi, pentru tineri.

 

RAPORT privind ședința de lucru a Cercului Pastoral Nr. 5

Întrunirea preoților s-a desfășurat luni, 23 noiembrie 2020, orele 14:00, la Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Hurjuieni și a debutat cu oficierea Acatistului Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea și a Slujbei Parastasului pentru Părintele Petru Lupăștean-Barfă, fost protopop de Rădăuți, (care ar fi împlinit 61 de ani, fiind născut pe 23 noiembrie 1959).  În continuare părintele Moroșan Ioan de la Biserica Sf. Arhangheli – Gălănești a susținut referatul cu tema „Repere psihologice în duhovnicia prenatală”. În prelegerea sa, părintele Ioan a evidențiat formarea spirituală a tinerilor, încă  înainte de a se naște și orientarea lor spre însușirea valorilor prin intermediul familiei, bisericii și şcolii. „Familia apare ca loc în care se desfășoară primul examen al capacității sociale a fiecăruia din membrii săi. Părinții și copiii primesc în egală măsură sfa­turi apostolice, diferențiate potrivit vârstei fiecăruia (1 Ioan 2, 12-14): copiii tre­buie să învețe ascultarea de părinți pentru a dobandi cele făgăduite, iar părinții trebuie să-și privească fiii ca persoane chemate la desăvârșire și nu ca obiecte, educându-i „în învățătura și certarea Domnului” (Efeseni 6, 1-4; 1 Corinteni 3, 20-21). Bătrânii, păstrându-și mintea, credința și cuviința, trebuie să „învețe de bine”, pentru a-i conduce pe tineri la înțelepciune și cumpătare. Un rol deosebit de important în formarea copilului îl are mama care își poate educa pruncul oferindu-i, în primul rând, dragostea ei – vitamină de creștere, izvor de fericire veșnică”.

În partea a doua a discuțiilor s-au propus metode pastorale de dinamizare a misiunii Biserici în rândul tinerilor, cu ajutorul preoților și al profesorilor de Religie. În acest context, au luat cuvântul preoții: Ursulean Dumitru, Tamașag Victor, Irina Mircia, Mihalescu Florin, Adrian Nechifor, Molea Ilie.

Profesorii de Religie prezenți la cerc, au fost: Pr. Negrea Bogdan Vasile – Școala Gimnazială Mitropolit Iacob Putneanul Putna, Diac. Mironescu George – Școala Gimnazială Nr. 2, Laura-Vicovu de Sus, Bodîrlău Gheorghe-Cristinel – Școala Gimnazială Bivolărie, Vicovu de Sus, Roșca Teodora – Școala Gimnazială Nr. 2, Vicovu de Jos, Ursachi Rodica – Școala Gimnazială Ioan Vicoveanu, Vicovu de Jos.

În cadrul dezbaterilor au fost stabilite câteva repere pastorale, dintre care amintim:

 1. Caracterul eclezial al familiei creștine.
 2. Copilul trebuie învățat să citească din cărți;
 3. Organizarea unor pelerinaje și excursii pentru copii.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat și următoarele aspecte: prezența copiilor în biserică; violența infantilă; anturajul copiilor; psihanaliza și psihologia infantilă.

Înainte de finalul întâlnirii, s-au adus în discuție și următoarele aspecte:

 1. Părinții să nu transforme „raiul copilăriei” în iad.
 2. „Fără iubire nimic nu are sens”.
 3. Rezultatele educației de calitate și educației necorespunzătoare.

În încheiere, părintele Florin Mihalescu, responsabil de lucrările cercului, a mulțumit preoţilor și profesorilor prezenţi pentru participare, totodată și „gazdei” – părintelui Ursulean Dumitru.

 

 

Au consemnat Misionarii Protopopești,

 1. Molea Ilie
 2. Diac. Mironescu George