Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Fălticeni – iunie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR.1

În data de 15.06.2021, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Lămășeni – Fălticeni, păstorită de către părintele Daniel Cojocaru, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 1, așezat sub patronajul Sfântului Ambrozie al Milanului, coordonat de Părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea slujbei acatistului a urmat meditația cu titlul:

 Sărbătorile religioase și sărbătorile patriotice între trăire și formalism, care a fost susținută de către părintele Daniel Cojocaru de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Grădini – Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sărbătorile sunt zile anumite din cursul anului bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unora dintre sfinţi. Ele se deosebesc de celelalte zile prin aceea că noi, creştinii, încetăm ocupaţiile obişnuite şi mergem la biserică pentru a lua parte la slujba dumnezeiască.

Sărbătorile sunt orânduite pentru ca să dăm odihnă trupului şi totodată să ne îngrijim în chip deosebit de cele ale sufletului (Deut.16, 8; Fapte 20, 7)”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Despre patriotism ca manifestare a iubirii față de cei care s-au jertfit;
 2. Relația dintre sărbătorile religioase și sărbătorile naționale;
 3. Odihna trupului și grija față de suflet în zilele de sărbătoare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 17.06.2021 la parohia ,,Sfinții Apostoli”- Valea Poienii, păstorită de către părintele Florin Pintea din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 2 , așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea slujbei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Preotul şi familia sa în activitatea pastoral-misionară”, care a fost susținută de către părintele Florin Pintea de la parohia ,,Sfinții Apostoli”- Valea Poienii.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Activitatea preotului trebuie să se bazeze pe iubirea dăruită tuturor celor încredințați spre mântuire, așa cu Hristos a iubit pe toți și S-a jertfit pentru lume. Slujirea preoțească presupune pasiune, iubire, devotement, râvnă, pentru că numai acestea îi dau putere preotului în lupta sa pentru sufletele oamenilor și pricepere în căutarea căii ce conduce la limanul mântuirii. Chipul preotului este foarte important în vederea mântuirii credincioșilor și are un rol temeinic în activitatea sa pastoral-misionară, cu ajutorul căreia se străduiește să conducă turma pe care a primit-o, dar și să caute oile cele pierdute ce trebuie aduse pe calea mântuirii.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Iubirea ca temelie a activității preoțești;
 2. Mântuirea credincioșilor în raport cu chipul preotului;
 3. Preotul și predica vie a propriilor fapte.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 08.05.2021, la parohia „Sfântul Alexandru”-Sasca Mică, păstorită de către Părintele Daniel Balan, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. III, așezat sub patronajul – Sfantul Voievod Ștefan cel Mare, coordonat de Părintele Gabriel Ciofu.

După săvârșirea Tainei Sfantului Maslu a urmat meditația cu titlul:

„Despre netemeinicia așa zisei plăți a vămilor văzduhului”, care a fost susținută de către: Părintele Daniel Balan de la parohia: „Sfântul Alexandru” – Sasca Mică.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Păcatele nu se plătesc, ci se şterg sau se expiază prin mărturisirea sinceră a lor în fata preotului duhovnic. Sfânta  Scriptură , dar mai ales unii Sfinți Părinti, precum Efrem Sirul, Macarie  Egipteanul, Ioan Gură de Aur, Chiril al Alexandriei, vorbesc despre anumite piedici pe care diavolul va încerca să le pună sufletului după moarte, în timp ce acesta merge sprejudecata particulară  pe care o va face Hristos.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Despre milostenie;
 2. Despre condițiile mântuirii personale;
 3. Importanța pomenirii celor adormiți ca dovadă vie a iubirii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare

CERCUL PASTORAL NR. 4

În data de 29.06.2021 la parohia „Sfinții Apostoli”- Jahalea, păstorită de către părintele Stelian Grădinariu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 4 , așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Semnificația și importanța slujbei de înmormântare și a parastaselor”, care a fost susținută de către părintele Stelian Grădinariu de la parohia ,,Sfinții Apostoli”- Jahalea.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica Ortodoxa ne învață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Sfârșitul vieții pământești și trecerea la cele veșnice a unuia dintre cei dragi este pentru toți oamenii un prilej de întristare și durere. În această împrejurare Biserica aduce, prin rugăciunile ei, o rază de mângăiere celor rămași în viață. Pentru cei răposați, Biserica a rânduit slujbe religioase, panihida, slujba înmormântării și cea a parastasului, care se fac la diferite termene stabilite de Tradiția bisericească

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Manifestarea iubirii față de cei ce au adormit întru nădejdea învierii;
 2. Uniformizara a tuturor rânduielilor legate de cultul celor adormiți;
 3. Slujba înmormântării, izvor de învățături dogmatice.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 21.06.2021 la parohia „Sfânta Treime”- Rotopănești, păstorită de către părintele Mihai-Sandu Valentin din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 5 , așezat sub patronajul Sfintei Cuvioase Parascheva, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea slujbei Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii și Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Formarea și implicarea preoților astăzi”, care a fost susținută de către părintele Mihai-Sandu Valentin de la parohia ,,Sfânta Treime”- Rotopănești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotii sunt primii responsabili de această „nouă evanghelizare” a celui de-al treilea Mileniu. Totuși, pentru a-și putea realiza misiunea, au nevoie să nutrească în ei înșiși o viață care să fie reflectarea pură a identității lor și să trăiască o unire de iubire cu Iisus Hristos, Păstor al Bisericii sale, hrănindu-și spiritualitatea și slujirea printr-o formare permanentă

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Reverenda, o predică fără de cuvinte;
 2. Familia preotului, exemplu pentru enoriași;
 3. Râvna în slujirea preoțească; evitarea rutinei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6

       În data de 03.06.2021, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Găinești, păstorită de către Părintele Vasile Lupu, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de Părintele Petru Corduneanu.

După săvârșirea slujbei parastasului a urmat meditația cu titlul: „Semnificația slujbei înmormântării și a parastasului”, care a fost susținută de către părintele Vasile Lupu de la parohia Găinești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica Ortodoxă ne învață că moartea este despărțirea sufletului de trup și trecerea la viața veșnică în Împărăția Lui Dumnezeu. Toți părăsim această viață într-o zi și ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu care ne va judeca, rânduindu-ne răsplata cuvenită. Dar, legătura celor morți cu cei vii nu încetează, ci ea se menține prin rugăciunea neîncetată pe care Biserica o face pentru sufletele răposaților, păstrând comuniunea de iubire și nădăjduind în învierea tuturor la sfârșitul veacurilor. Cultul fată de cei adormiți se fundamentează pe de o parte pe grija celor rămași în această lume față de trupul celui adormit, iar pe de altă parte pe adevărul că sufletul celui adormit continuă să existe într-o altă lume.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Pomenirea celor adormiți, dovadă a iubirii;
 2. Importanța celor 40 de Sfinte Liturghii;
 3. Rânduiala înmormântării în raport cu rânduiala panihidei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.                

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 19.06.2021, la parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Leucușești, păstorită de către părintele Ciprian Petrescu din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 7, așezat sub patronajul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, coordonat de Părintele Maftei Dănuț.

După săvârșirea Vecerniei unită cu Litia a urmat meditația cu titlul:

Sfârșit creștinesc versus eutanasie”, care a fost susținută de către părintele Mitică Alexandrache de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Valea Bourei.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Credința despre nemurirea sufletului este strâns legată de credința existenței raiului și a iadului mai exact, de eshatologie. Ideile și credința iudeilor și a Vechiului Testament despre nemurire și viața viitoare o arată si cărțile necanonice. Aceste scrieri arată că ideile de nemurire și eshatologie au preocupat pe iudei . Putem spune că această concepție a evoluat. Astfel, Înțelepciunea lui Solomon vorbește lămurit despre existența și nemurirea sufletului. „…în răutatea lui, omul poate să ucidă, dar el nu poate să aducă înapoi duhul care a plecat, și nici să scoată sufletul pe care moartea l-a primit.” (Solomon 16, 14)”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Dumnezeu este cel care decide momentul trecerii la cele veșnice;
 2. Eutanasia este împotriva moralei creștine;
 3. Refuzul tratamentului este sau nu o variantă a sinuciderii ?

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 8

       În data de 21.06.2021, la parohia „Sfântul Nicolae” – Ioneasa, păstorită de către părintele Claudiu Coman, din Protopopiatul Fălticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Martiniuc.

După săvârșirea slujbei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: 

Primindu-L în casă pe Dumnezeu: actualitatea revelației de la Mamvri în pastorația actuală, care a fost susținută de către Părintele Claudiu Coman de la parohia „Sfântul Nicolae” – Ioneasa.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru a descoperi calea spre mântuire, noi, credincioșii, avem nevoie de o mai bună cunoaștere a lui Dumnezeu și a lumii. De aceea, lumea are un scop bun, corespunzător iubirii lui Dumnezeu, nu unul întâmplător. Și, din moment ce scopul lumii și al creației nu este întâmplător, atunci când ne rugăm, așa cum afirmă gînditorul rus Feodotov, credincioșii se întorc la propria natură spirituală, pentru că își au obârșia în puterea Duhului Sfânt.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Despre ospitalitatea creștinilor că imitare a ospitalității Patriarhului Avraam;
 2. Ce reprezintă revelația de la Mamvri în contextul actual postmodern;
 3. Dialogul cu Dumnezeu și despre Dumnezeu în familie: o provocare teologică și pastorală.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 A consemnat:  Diac. Mis. Prot. Cristian-Valentin Diaconu.