Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – martie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

În data de 14.03.2022, la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe”, a Parohiei Sadova I, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1,  „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie. Întâlnirea a fost una deosebită deoarece în mijlocul preoților care fac parte din cercul pastoral zonal, a poposit Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apoi, după rânduiala de rugăciune, părintele coslujitor la parohia gazdă, preotul Ionescu Ionuț, a susținut referatul intitulat „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, lucrare structurată în patru sub-capitole.

Din cuprinsul referatului cităm următoarele: „Rânduiala Sfintei Liturghii este, pentru cine o urmăreşte cu luare aminte, o adevărată şcoală de învăţătură creştină, o bogată comoară de învăţăminte, la îndemână şi pe înţelesul tuturor. Într-însa creştinul găseşte învăţătura de credinţă a Bisericii  sub forma cântărilor şi a rugăciunilor din care e alcătuită rânduiala Sfintei Liturghii. Găsim apoi Sfânta Scriptură, în citirile din Apostol şi din Sfânta Evanghelie, în nenumăratele versete şi cuvinte din Biblie presărate din belşug în rugăciunile şi cântările din Liturghie, precum şi în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi din Cazanii sau în predică, rostită de preot, atât de importantă pentru viața creștinului”. „Rolul rugăciunilor creștinului din timpul Sfintei Liturghii sunt într-adevăr mult mai puternice și mai plăcute lui Dumnezeu. Participarea laolaltă cu ceilalți credincioși, în fața Soborului de Sfinți și îngeri, conduce la o comuniune mai strânsă cu Creatorul nostru și al întregii lumi”.

După susținerea referatului, Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin l-a felicitat pe părintele Ionescu pentru lucrarea pregătită și s-a adresat preoților prezenți cu rugămintea de a-și exprima propriile opinii referitoare la subiectul întâlnirii. Astfel, în continuare, o parte din preoții prezenți au luat cuvântul, aducând în discuție mai multe subiecte de natură liturgică, îndeosebi despre aspecte legate de tipic și uniformizare liturgică. În cadrul discuțiilor, s-a făcut referire la anumite practici liturgice prezente în zonă în trecut și care, cu tact, s-au înlăturat. Alte subiecte abordate  De asemenea, s-a amintit despre necesitatea catehizării liturgice pentru ca enoriașii să înțeleagă frumusețea Sfintei Liturghii și importanța participării la viața Bisericii.

La toate întrebările și subiectele aduse în discuție, Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin a răspuns și a adus completări foarte bine argumentate și formulate, preoții prezenți având parte de o întâlnire de suflet, un dialog duhovnicesc dar în egală măsură și academic.

În cadrul întâlnirii au luat cuvântul și coordonatorul cercului pastoral, preot doctor Macar Ilie dar și părintele protopop, preot Goraș Aurel, care a oferit concluziile ședinței.

Întâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

În data de 17.03.2022, începând cu ora 17, la Parohia „Sf. Ier. Nicolae” din orașul Broșteni, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței, coordonat de părintele Ungurean Radu, preot paroh la Parohia Crucea.

Cu acest prilej s-a săvârșit slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, în prezența a numeroși credincioși.

După rânduiala de rugăciune, părintele Dolgu Nicolae, a dat citire referatului pregătit pentru acest moment, intitulat „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați”, din care notăm următoarele idei: Rugăciunea îndreptată înspre Dumnezeu este la fel ca o conversație dintre un copil și tatăl lui. Este absolut normal și natural ca un copil să îi ceară unui tată anumite lucruri de care are nevoie sau să îi comunice anumite dureri și frământări pe care le are. Ea este principalul mod prin care un creștin își exprimă sau comunică sentimentele, dorințele și nevoile către Dumnezeu.

Sfânta Scriptură precizează faptul că nu trebuie să ne îngrijorăm de niciun lucru, ci indiferent de situația în care ne-am afla, să aducem înaintea lui Dumnezeu orice fel de îngrijorare și să-l rugăm să ne ajute: “Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri” (Filipeni 4:6). Orice lucru? DA! Asta este una dintre frumusețile rugăciunii: putem să-i spunem lui Dumnezeu absolut orice”. Întâi este rugăciunea cu cuvântul, rugăciunea gurii, apoi vine rugăciunea minţii, când cele ce le rostim cu gura le înţelegem şi cu mintea, rugăciunea minţii putând fi detaşată de rugăciunea gurii, fiind mai înaintată decât rugăciunea gurii, rămâne la nivelul gândului, dar la nivelul gândului prin cuvinte, pentru că rugăciunea este prin cuvinte, chiar când nu spunem cuvinte cu gura, spunem cuvinte cu gândul, tot cuvintele pe care le-am putea spune şi cu cuvântul vorbit. Şi există o rugăciune a inimii care este rugăciunea deplină, rugăciunea simţirii, rugăciunea în care nu se roagă numai gura, nu se roagă numai mintea, ci se roagă şi inima, adică omul întreg se roagă, la idei adăugand şi simţirea.

Aceasta este, de fapt, rugăciunea inimii când inima se roagă împreună cu mintea, când între inimă şi minte se face o legătură în aşa fel încât omul întreg se roagă, adăugând la idei, sentimente. Există şi o rugăciune a simţirii, o rugăciune în care se taie cuvântul de pe buze, o rugăciune a inimii care este o îndreptare a sufletului către Dumnezeu, o rugăciune fără cuvinte, dar la această rugăciune ajung puţini. Rugăciunea intră mai adânc decât intră cuvântul vorbit, intră mai adânc în suflet decât intră gândurile obişnuite”.

La final, coordonatorul cercului zonal, părintele Ungurean Radu, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut dar și pe credincioși pentru prezența lor în biserică, la rugăciune în comun. Totodată, a îndemnat credincioșii prezenți să se roage lui Dumnezeu pentru primirea binecuvântărilor cerești dar și pentru cele de trebuință vieții pământești.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în data de 24.03.2022, începând cu ora 17, la biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel” a Parohiei Gemenea, comuna Stulpicani.  Manifestarea a început cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, în prezența a numeroși credincioși din localitate.

După rânduiala de rugăciune, coordonatorul cercului pastoral zonal, părintele Ianovici Gheorghe, de la Parohia Frasin, a rostit un cuvânt de învățătură despre pocăință, prin care omul își curățește sufletul. De asemenea, a vorbit despre smerenia Maicii Domnului, care datorită acestei virtuți și a curăției vieții sale, a fost învrednicită de Dumnezeu să primească Buna Vestire a Arhanghelului Gavriil, despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Totodată, a făcut o introducere pentru a doua parte a evenimentului, subliniind faptul că Biserica nu poate exista fără rugăciune. Ca urmare a faptului că anul 2022 a fost declarat de către Sfântul Sinod drept an omagial al rugăciunii, referatele susținute în cadrul cercurilor pastorale vor aborda tocmai acest subiect.

Astfel, gazda întâlnirii, părintele paroh Ordinschi Iulian, a susținut în continuare referatul intitulat „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioși”, din care notăm: „Rugăciunea are trei trepte: treapta întâi este rugăciunea orală, citită, adică rugăciunea trupului; treapta a doua este rugăciunea cugetării, adică a minții; iar treapta a treia este rugăciunea simțirii, adică a inimii. După lucrare, rugăciunea se împarte în trei feluri : de laudă, de mulțumire și de cerere”. Părintele Cleopa, sintetizând învățătura Sfinților Părinți despre rugăciune, precizează că această sfântă lucrare are nouă trepte, asemănându-se unei scări pe care omul urcă la Dumnezeu.

Referitor la parcurgerea treptelor rugăciunii de către preot și enoriașii din parohie, în referat s-a precizat faptul că „preotul este în parohia sa slujitorul lui Dumnezeu, este un organ al Duhului Sfânt pentru sfințirea și conducerea credincioșilor pec alea mântuirii. Datorită acestei misiuni de origine divină, primită de la Biserică prin episcop și întărită canonic de acesta, preotul este, în parohia pe care o păstorește, un învățător al credincioșilor săi, un povățuitor sau conducător sufletesc și totodată sfințitor al lor”. Ca învățător al credincioșilor, are datoria de a-i povățui pe calea rugăciunii. Rugându-se împreună cu ei, pentru ei și învățăndu-i ca, la rândul lor, să se roage pentru dândul.

La final, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele Ordinschi Iulian pentru referatul susținut și a mulțumit tuturor preoților care au format soborul liturgic. Adresându-se credincioșilor, a vorbit despre Maica Domnului ca Maică a rugăciunii și mijlocitoare pentru toți cei care i se adresează prin rugăciune.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

Cercul Pastoral Nr. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

În data de 22.03.2022, la parohia „Nașterea Maicii Domnului”, din Vatra Dornei, a avut loc întâlnirea cercului pastoral-misionar „Mărturisitorii dreptei credințe”, coordonat de către preot doctor Valică Mihai.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după care preotul paroh, Vârlan Constantin, a urat bun venit preoților prezenți. A urmat susținerea referatului intitulat „Rugăciunea în Filocalie”, pregătit de către părintele Ștefănel Valentin, preot co-slujitor la parohia amintită. Din referat notăm următoarele: „Cunoscând semnificația și valoarea rugăciunii, Părinții duhovnicești ai Răsăritului vorbesc despre această maică a tuturor virtuților sau despre raiul rugăciunii, în cuvinte și exprimări de o frumusețe duhovnicească deosebită. Nimic nu echivalează, în plan duhovnicesc, cu lucrarea rugăciunii. Cuviosul Isaia Pustnicul spune că rugăciunea este lumina sufletului. Ea înlătură toate piedicile, netezește cărarea virtuții și o face ușoară celui ce caută. Rugăciunea umple sufletul de darurile duhovnicești; cu cât se întipărește mai mult în inima omului, cu atât o umple mai mult pe aceasta de harul dumnezeiesc.

            Rugăciunea face din oameni biserici ale lui Dumnezeu. Mintea eliberată de patimi devine, în starea de rugăciune, „altar al lui Dumnezeu în curăție”. Omul însuși își descoperă prin rugăciune  trăsăturile spirituale ale chipului lui Dumnezeu, sădite în adâncul ființei sale, căci, potrivit lui Evagrie Monahul, „rugăciunea este lucrarea demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și curată a ei” și, în același timp, cea care dă sens vocației sale de preot al lumii. Ilie Ecdicul spune că „rugăciunea este cheia Împărăției Cerurilor. Cel ce o are pe aceasta cum trebuie, vede bunătățile rânduite pe seama prietenilor săi. Dar cel ce nu are îndrăznire în aceea, nu vede decât cele de aici”. De aceea, Sfântul Isaac Sirul spune că acela care a ajuns la rugăciunea curată si neîmprăștiată, a ajuns la vârful tuturor virtuților și a devenit locașul Duhului Sfânt. Harul Duhului Sfânt îi împodobește și înmiresmează viața, care devine o rugăciune continuă, oferită lui Dumnezeu pentru sine, pentru semeni și pentru lume, iar slujirea sa jertfelnică – o adevărată rugăciune – este o liturghie tainică, interioară.

Părinții filocalici fac mai întâi, o distincție între rugăciunea materială sau în care se cere ajutorul pentru dobândirea unor bunuri materiale, necesare vieții de zi cu zi și cea spirituală sau duhovnicească, înțelegând prin aceasta, la modul general, orice formă superioară de rugăciune, ce vizează dobândirea nu a bunurilor trecătoare, necesare vieții acesteia, ci a bunurilor spirituale, ce ajută la dobândirea vieții veșnice, prin unirea și împărtășirea de Dumnezeu. Cea dintâi este cea mai de jos treaptă a rugăciunii; ea nu este nici măcar rugăciune, în sensul deplin al cuvântului, ci mai mult o cerere de ajutor. Ea constă în citirea sau recitarea de texte, în efectuarea de închinăciuni și metanii și este considerată de scriitorii duhovnicești o pregătire necesară pentru rugăciune arătându-i treptele și valoarea în desăvârșire.

Evagrie Ponticul, punând rugăciunea în legătură cu treptele vieții spirituale, arată că pe fiecare din aceste trepte, rugătorului îi este specific un fel de rugăciune. Pe fiecare treaptă, acesta trebuie să invoce ajutorul divin pentru dobândirea virtuții necesare lui. De aceea, Evagrie ne recomandă: „Roagă-te mai întâi să te curătești de patimi; al doilea, să te izbăvești de neștiință și uitare, al treilea de toată ispita și părăsirea”. Ilie Ecdicul compară aceste trei trepte cu părțile locașului sfânt. Cel împrăștiat la rugăciune stă în afara catapetesmei, în curtea templului. Cel ce a ajuns la rugăciunea de un gând pătrunde în locașul sfânt. În sfânta sfintelor, însă, nu intră decât cel ce a dobândit pacea gândurilor. Acesta contemplă cele dimprejurul ființei divine, lucruri ce întrec orice cugetare natural”.

La final, preoții prezenți și-au exprimat opiniile în legătură cu tema expusă, iar părintele doctor Mihai Valică a felicitat pe părintele referent pentru calitatea referatului prezentat. Totodată, a făcut o prezentare a învățăturii despre rugăciunea neîncetată, ca hrană a sufletului, în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur și a vorbit despre rugăciunea adevărată în opera Sfântului Simeon Noul Teolog, autor patristic „mai actual decât oricând, acum când s-a împlinit un mileniu de la trecerea sa la Domnul”.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

În data de 28.03.2022, în noua biserică de la Poiana Ștampei, s-a desfășurat întâlnirea lunară a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, gazde fiind cei doi preoți ai comunității: părintele Cormoș Sorin Ilie, preot paroh al Parohiei Poiana Ștampei I și părintele Jbanca Dragomir Constantin, preot paroh al Parohiei Poiana Ștampei II.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Slujbei Aghiezmei și a Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

După săvârșirea  rânduielilor liturgice, coordonatorul cercului pastoral zonal, preot doctor Rusu Ilie, s-a adresat credincioșilor prezenți în număr mare în sfânta biserică, punându-le la suflet sfaturi duhovnicești pentru asumarea Crucii, ca act de imitare a Mântuitorului Iisus Hristos.

Totodată, a făcut o prezentare a cercului pastoral, ca activitate de revigorare a vieții pastoral-misionare, de împreună sfătuire și slujire a preoților.

Referatul întâlnirii, intitulat „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați”, a fost pregătit și susținut de către părintele Jbanca Dragomir Constantin, preot paroh al Parohiei Poiana Ștampei II. Din cuprinsul referatului, inspirat din învățătura Părintelui Cleopa despre rugăciune, notăm următoarele: „scara rugăciunii în urcuşul ei nu are sfârşit. Rugăciunea, în creşterea ei, nu are margine, pentru că ea se uneşte cu Dumnezeu. Şi precum Dumnezeu, fiind nemărginit în sfinţenie prin înălţimea însuşirilor Sale, nu are sfârşit în bunătate şi în sfinţenie, aşa şi rugăciunea, în creşterea ei duhovnicească, se înalţă şi margine nu are! Când ne rugăm cu limba, cu gura şi cu buzele, suntem în treapta cea mai de jos a rugăciunii. Trebuie să trecem cu rugăciunea noastră de la limbă şi de la gură, la minte, pentru că sufletul nostru are două părţi domnitoare, cum arată Sfântul Ioan Damaschin în „Dogmatica”: mintea şi inima.  Când ne rugăm cu gura, ne aflăm la începutul rugăciunii. Iar, dacă zic o rugăciune cu gura şi, dacă o înţeleg şi cu mintea, ea atunci nu se mai cheamă rugăciunea gurii, ci trece în altă treaptă, şi anume la rugăciunea minţii.

Iar, dacă această rugăciune, care o zic cu gura şi o înţeleg cu mintea, o duc până la simţirea inimii – ea a devenit atunci rugăciunea inimii, altă treaptă mai înaltă”.

În continuare, părintele misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, a vorbit credincioșilor despre faptul că anul 2022 a fost declarat de Sfântul Sinod drept an omagial al rugăciunii. În cuvântul său de învățătură a amintit faptul că rugăciunea este hrana sufletului și cheia care deschide Poarta Raiului.

La final, părintele Cormoș Sorin Ilie, a mulțumit preoților, autorităților locale și credincioșilor adunați într-un număr foarte mare, care prin prezență și împreună rugăciune, au făcut din întâlnirea cercului pastoral o reală sărbătoare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

Parohia Păltiniș, comuna Panaci, a fost gazda întâlnirii din luna martie, anul 2022, a preoților care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ap. Andrei”, coordonat de către părintele Petrovici Ovidiu.

Evenimentul a avut lor în după-amiaza zilei de 02.03.2022, în biserica „Sf. Cuv. Parascheva, din satul Glodu și a debutat cu săvârșirea unei slujbe de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra părintelui paroh, preot Roman Ionel, a familiei sale și a păstoriților la care s-au adăugat și alte rugăciuni prin care s-a cerut ajutor de la Dumnezeu pentru îndepărtarea bolilor și îndepărtarea primejdiilor.

 În continuare, gazda întâlnirii, părintele Roman Ionel, a susținut referatul intitulat „Rugăciunea, mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii”, din care notăm următoarele: „Cine iubește pe Dumnezeu, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dacă rugăciunea noastră este plăcută Domnului, Duhul lui Dumnezeu dă mărturie de aceasta în suflet. desigur, adevărata rugăciune nu vine dintr-odată. Nu e lucru simplu să menținem inspirația fiind înconjurați de apele înghețate ale lumii care nu se roagă. Hristos aruncă Focul dumnezeiesc pe pământ, și noi ne rugăm Lui ca El să aprindă inimile noastre astfel ca să nu fim biruiți, ca nici un nor negru să nu stingă flacăra strălucitoare. Dintre toate apropierile de Dumnezeu, rugăciunea este cea mai bună și nu în ultimă instanță, este singurul mijloc autentic în acest scop. La început ne rugăm pentru noi înșine; dar atunci când Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt ne dă înțelegere, rugăciunea noastră dobândește proporții cosmice”.

În continuare, preoții prezenți au luat cuvântul, vorbind despre rugăciune ca vocație și chemare prioritară a preoților.

După dezbateri și luări de cuvânt, părintele Petrovici Ovidiu, a prezentat concluziile întâlnirii și a mulțumit preoților prezenți pentru implicare în discuții.

La final, părintele Șuiu Alexandru Iulian, preot misionar protopopesc, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut și a mulțumit celor prezenți pentru luările de cuvânt și împărtășirea din experiența pastorală proprie.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

Marți după-amiază, în data de 21.03.2022, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor  Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru, parohul Parohiei Vatra Moldoviței.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu, în biserica „Sf. Ier. Nicolae”, a Parohiei Vama II, începând cu ora 17.

Săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște a fost urmată de rostirea unui ziditor cuvânt de învățătură, de către părintele protopop, Goraș Aurel, care a vorbit despre Taina Sfântului Maslu, în care cerem lui Dumnezeu ajutor și vindecare de boli și suferințe, trupești și sufletești.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia părintele Moroșan Dumitru, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii”. În cuprinsul lucrării s-a referit, mai întâi, la sintagma har dumnezeiesc, ca lucrare prin care Duhul Sfânt ne unește cu Hristos și lucrează în noi, împreună cu noi, la mântuirea noastră. „Mângâindu-i pe Sfinții Apostoli, Domnul spune că pentru ei este mai bine ca El să se suie la Cer, căci odată suit la va trimite în locul Său pe Mângâietorul – Duhul Sfânt. S-a pogărât Duhul Sfânt și rămâne în Biserică, săvârșind lucrarea lui Hristos în foecare credincios. Fiecare creștin este părtaș al Duhului, cel ce nu are Duhul Sfânt nu este al lui Hristos”. „Scopul vieții este umplerea de Duhul Sfânt. Această umplere se poate face fie la începutul vieții, fie aproape de ultima clipă a ei. Pentru om este mai ușor dacă această umplere cu Duh Sfânt se face treptat, d ela tinerețe. Cum obținem aceasta? Ne spune Părintele Sofian Boghiu: Desprinzându-te de instinctele animalice, desființând din vocabularul tău doi termini dușmani ai Împărăției Cerești:„ al meu” și „eu”, prin post. În vasul golit de animalitate să chemi, prin rugăciune, pe Prietenul Duh Sfânt. Cum te desprinzi de „al meu”? Dând lui Dumnezeu tot ce stăpânești și așteptând de la Dumnezeu totul. Cum te desprinzi de „eu”? Iubind pe Dumnezeu din toată puterea și pe oameni ca pe tine însuți, înlocuind prin aceste iubiri iubirea de tine însuți. De tine se va îngriji Dumnezeu, tu fiind ocupat cu grija de ceilalți”. „Rugăciunea este mijlocul cel mai simplu și mai efficient de dobândire a Duhului Sfânt, putând fi folosit de fiecare dintre noi în orice timp și loc”.

Expunerea a fost urmată de intervenția tuturor participanților, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii. Pentru rugăciune, ca pentru orice virtute, se cere stăruință. Rezultatele nu vin automat, Mântuitorul Însuși s-a rugat cu lacrimi de sânge.

La final, părintele protopop l-a felicitat pe părintele paroh pentru referatul pregătit și susținut cu seriozitate, ceea ce a însemnat o bună introducere a părintelui în cercul pastoral dar și în Protoieria Câmpulung Moldovenesc. Referindu-se la tematica întâlnirii, a precizat faptul că noțiunile sunt profunde, iar limbajul teologic unul delicat. Noi riscăm să teoretizăm, dar Sfinții Părinți ai Bisericii au trăit, au experimentat rugăciunea, au parcurs treptele rugăciunii în viața lor. Se întâmplă de multe ori faptul că nu ne rugăm, ci doar ne facem obligația profesională la slujbe. Până la rugăciune este cale lungă. Uneori nu avem timp, alergăm prea mult și suntem antrenați în cele administrativ-gospodărești, sufocați de hârtii și griji exterioare.

Totuși, ascultând și primind învățăturile Sfinților, care au fost oameni ai rugăciunii, nădăjduim să învățăm și noi a ne ruga, pentru ca Duhul Sfânt să sălășluiască și în sufletele noastre.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ierarh Spiridon”

În data de 23.03.2022, începând cu ora 13, la biserica din satul Bobeica, a Parohiei Izvoarele Sucevei II, a avut loc întâlnirea lunară a preoților din cadrul cercului pastoral aflat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon, și coordonat de părintele Horga Alexandru.

Cu acest prilej, soborul de preoți a săvârșit Taina Sfântului Maslu, după care, părintele coordonator a adresat un scurt cuvânt de învățătură, despre faptul că anul 2022 a fost declarat an omagial al rugăciunii. Totodată, a precizat faptul că părintele care îi păstorește va expune un material despre virtutea rugăciunii în învățătura Sfinților Părinți ai Bisericii, care au fost oameni ai rugăciunii și ne învață și pe noi, cei de astăzi, să ne rugăm.

În continuare, părintele paroh Mechno Tiberiu Mihăiță, a dat citire referatului intitulat „Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii”, din care cităm: „Pornind de la cele ce ne învață Domnul nostru Iisus Hristos, rugăciunea creștinului trebuie să fie plină de încredere, perseverență, împlinită de sinceritate lăuntrică. Această rugăciune este puternică, deoarece avem credința în cuvântul lui Hristos: Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea (Mc. 11, 24)”. În ceea ce privește Părinții filocalici, pentru aceștia, rugăciunea este: „maică a filozofiei” și „lumina sufletului”. „Harul rugăciunii unește mintea cu Dumnezeu”, iar „rugăciunea neîntreruptă stă în a avea mintea lipită de Dumnezeu cu evlavie multă și cu dor, și a atârna pururi cu nădejdea de El și a te încrede în El în toate, orice ai face și orice ți s-ar întâmpla”; „Rugăciunea este, după însușiirile ei, însoțirea și unirea omului cu Dumnezeu”.

În a doua parte a referatului, a amintit despre felurile rugăciunii, așa cum ne descoperă cântarea liturgică adresată lui Dumnezeu: Pre tine te lăudăm, pre Tine te binecuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru.

La final, după miruirea credincioșilor, preoții din cercul pastoral au luat cuvântul cu referire la tematica întâlnirii iar preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele Mechno Tiberiu Mihăiță pentru referatul susținut și modul de prezentare a temei și a mulțumit preoților participanți pentru prezență și implicarea în discuții.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

A consemnat arhid. Norocel Bogdan, Misionar Protopopesc