Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – decembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna decembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc

 

În data de 16. 12. 2021, începând cu ora 16:00, preoții din cercul pastoral „Sfântul Mitropolit Dosoftei”, coordonat de preot doctor Macar Ilie, s-au întâlnit în a doua ședință în format on-line.

Cu acest prilej,  părintele Grosu Gabriel, preot paroh la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel”, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a prezentat referatul intitulat „Sărbătorile religioase și patriotice între trăire și formalism”, din care cităm următoarele:

„Sărbătorile au un rol comemorativ sau aniversar. Sunt destinate să păstreze în conştiinţa generaţiilor de credincioşi amintirea momentelor memorabile şi a persoanelor sfinte din istoria mântuirii, vrednice de aducere – aminte şi de cinstire. Dar sărbătorile nu ne amintesc doar de evenimente din trecut, ci sunt unele care au în vedere viitorul, cum ar fi Duminica Înfricoşatei Judecăţi”.

„Sărbătorile au şi un rol latreutic, adică sunt momente când se exprimă sentimentele de adoraţie şi de veneraţie faţă de Dumnezeu şi faţă de sfinţi. Evocarea vieţilor sfinţilor este de folos creştinilor şi pentru faptul că ei sunt modele şi imbolduri spre virtute, spre desăvârşirea în viaţa religios – morală. Din această perspectivă, sărbătorile au un rol pedagogic, instructiv şi educativ; ele reprezintă o şcoală a vieţii creştine”.

„Creştinul care ţine cu adevărat la acest nume, mai sfânt decât oricare alt nume pe pământ (pentru că vine de la numele lui „Hristos”, pe filiera limbii latine: „Crestus”), se va strădui să fie mereu „cu biserica”, mereu integrat liturgic în sânul poporului drept-credincios. Făcând aşa, se va bucura deplin de frumuseţea sărbătorilor, conştient de valoarea identităţii sale de creştin şi a darurilor sfinte primite. De aceea, nu întâmplător, academicianul creştin Simion Mehedinţi, cel mai de seamă geograf şi etnolog al nostru, întreabă retoric: poţi fi om deplin, fără să fii creştin?  Şi, tot el, conchide, în aceeaşi notă genială: un popor, ca şi orice om în parte, atâta preţuieşte cât a înţeles din Evanghelie şi cât poate să urmeze învăţăturii lui Iisus”.

După prezentarea lucrării, au urmat luări de cuvânt, cea mi consistentă fiind  a coordonatorului de cerc pastoral, preot doctor Macar Ilie, care a vorbit despre sărbătoarea Crăciunului și despre colinde ca expresii ale mărturisirii credinței la nivel popular. Acestea trebuie cultivate, mai ales cele cu miezul creștin profund, de inspirație evanghelică. Colindele și obiceiul colindatului trebuie valorificate misionar, mai ales acum când lumea se confruntă cu secularizarea și cu exagerarea aspectelor comerciale.

La final, părintele Șuiu Alexandru-Iulian, preot misionar protopopesc, a felicitat pe părintele Grosu Gabriel pentru referatul susținut și a mulțumit tuturor participanților pentru faptul că s-au implicat în discuții.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ședință de lucru, în format on-line, în data de 13. 12. 2021 – ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei – începând cu ora 18. Cercul pastoral zonal este cordonat de către părintele Ianovici Gheorghe, de la Parohia Frasin, iar tema prezentei întâlniri a fost susținută de către părintele Ghețu Aurelian Gabriel, preot paroh al Parohiei „Înălțarea Domnului”, Stulpicani I.

In prima parte a întâlnirii, părintele a prezentat referatul pregătit cu acest prilej, intitulat „Vizitele pastorale cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă – prilej de cunoaștere a credincioșilor ”, din care notăm următoarele:

„În Vechiul Testament se amintește de anumiți oameni care se bucurau atunci când primeau în casele lor binecuvântarea Domnului adusă de oameni aleși de Dumnezeu și de obiecte socotite sfinte. Rugăciunea de sfințire a casei celei noi, din Molitfelnic, ne amintește de: binecuvântarea casei lui Laban cu intrarea lui Iacob, cea a lui Putifar cu venirea lui Iosif și casa lui Abiadar prin aducerea în ea a Chivotului Legii.

În Noul Testament, Mântuitorul Hristos binecuvintează prin venirea sa: casa lui Zaheu, a lui Iair sau a lui Lazăr”. Preoții continuă această practică de sfințire și binecuvântare, prin venirea lor în casele credincioșilor. Cele mai importante vizite sunt cele prilejuite de Sărbătorile Crăciunului și Bobotezei. „Aceste vizite au un profund caracter duhovnicesc, întrucât se sfințesc casele credincioșilor și se binecuvintează bucatele, animalele din gospodărie, fântânile, practic toată gospodăria. De asemenea este și un bun prilej de socializare cu credincioșii, preotul interesându-se de toate bucuriile, nevoile și neacazurile lor, urmînd să se implice afectiv în viața lor”.

„Preotul, fiind un liant între mădularele parohiei, poate uni posibilitățile de ajutorare ale unora cu nevoile de sprijin ale altora. Ca preot, prin aceste vizite pastorale, ai ocazia să le vezi pe toate, și dacă faci lucrul acesta cu dragoste, nu îți rămâne nicio ușă închisă, ci ești așteptat ca o mare sărbătoare pentru că merge preotul acolo, ducând cuvântul Lui Dumnezeu, iar Dumnezeu merge o dată cu el și lasă pace casei aceleia. Vizita pastorală este un semn de mare prețuire pe care preotul o arată comunității, de aceea e bine ca preotul să țină o legătură strânsă cu credincioșii. Prin această vizită pastorală preotul are un bun prilej de a intra în legătură nemijlocită cu familiile enoriaşilor.

Obiceiurile acestea minunate fac parte din tezaurul sufletesc al poporului român, alături de colinde şi celelalte tradiţii legate de Naşterea şi Botezul Domnului, ele au adus alinare și bucurie sufletească chiar și în cele mai vitrege timpuri. Primirea în casele și sufletele noastre a Celui ce se naşte „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” aduce o bucurie enormă exprimată prin cântările bisericești și colindele rămase din moși-strămoși.

Toate sărbătorile noastre creștinești nu sunt doar o aducere aminte de evenimentele petrecute cândva. Ele sunt trăiri reale ce se actualizează de fiecare dată, iar cântările bisericeşti şi colindele relatează marele eveniment la timpul prezent: „Fecioara, astăzi, pe Cel mai presus de fire naşte…”, „Astăzi S-a născut Hristos…”, „Hristos se naşte, slăviţi-L!”. Deci, noi cei ce vieţuim într-un moment anume al istoriei, primim, în fiecare an, la Crăciun, Întruparea Dumnezeului Care se face om şi Care rămâne în acelaşi timp Dumnezeu. Deoarece nu este o repetiție a sărbătorii ci o actualizare a ei. Preotul însă, nu merge numai să vestească această mare bucurie; ochiul lui de apostol trebuie să urmărească în chip deosebit viața duhovnicească din parohie.

A doua parte a întâlnirii a constat în discuții despre tema abordată și expuneri din experiențele pastorale propri.

La final, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, l-a felicitat pe părintele Aurelian pentru referatul susținut și a mulțumit tuturor pentru participare și implicare în discuții.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

În data de 15. 12. 2021, de la ora 16:00, preoții din cadrul cercului pastoral „Mărturisitorii dreptei credințe” – Vatra Dornei, cerc coordonat de către preot doctor Valică Mihai, slujitor la catedrala „Sfânta Treime” din Vatra Dornei, au luat parte la întâlnirea on-line organizată de către părintele Norocel Bogdan, arhidiacon misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

„Pentru ca Apostolii să poată stărui în rugăciune și propovăduire, dar și văduvele din comunitatea creștină să primească îngrijirea potrivită, au fost aleși șapte bărbați, pentru care Apostolii s-au rugat, punându-și mâinile peste ei, adică hirotonindu-i. Au fost aleși pentru a sluji, pentru a îndeplini o slujire. Noțiunea de slujire este redată în limba greacă a Noului Testament prin substantivul ή διακονἱα, iar termenul slujitor prin substantivul ὁ διακονοϛ, de aici denumirea acestei trepte din ierarhia bisericească, de diaconie, instituită prin hirotonie, apărută în Biserică de la început”. „ Rolul lor era slujirea la mese, iar slujirea aceasta în perioada apostolică, „era strâns legată de ospețele comune ale creștinilor numite agape, mese ale dragostei, care aveau loc oarecum în cadrul liturgic, urmând îndată după împărtășirea credincioșilor.

În orice caz, această slujire avea caracter religios, neputând fi îndeplinită de simplii credincioși. Altfel ar rămâne de neînțeles nu numai hirotonia celor șapte, dar și spusele Apostolilor că, în lipsa altor slujitori la mese, lucrarea aceasta ar trebui săvârșită de ei”, după cum preciza Patriarhul Justin Moisescu, într-un studiu despre Ierarhia bisericească în epoca apostolică.

Dar rolul primilor diaconi nu se limita la slujirea la mese; unii au avut, „de la bun început, și o slujire de predicare, dacă e să judecăm după ceea ce ne spun Faptele Apostolilor despre Ștefan (Fapte 6, 8 – 7, 54) și despre Filip (Fapte 8, 5-12; 21, 8), iar unii, ca Agav, au fost proroci (Fapte 11, 28)”.

Informații valoroase despre slujirea diaconilor în Biserică sunt redate în epistolele Sfântului Ignatie Teoforul, în prima Apologie a Sfântului Ignatie Teoforul dar și într-o serie de canoane bisericești, referințe pe care diaconul misionar le-a amintit în referatul său.

În prezent, rolul diaconului în Biserică este unul preponderent liturgic. Totuși, „se încearcă recuperarea practicii apostolice de implicare a diaconilor în activitatea filantropică, fapt poate mai evident în diaspora, dar și în cadrul Patriarhiei Române. Amintesc drept exemplu obiceiul anual de a încredința diaconilor grija față de pelerinii care sosesc la București, pentru a se închina Sfintelor Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov.

În ultimul an, dacă ne gândim la Arhiepiscopia noastră, a Sucevei și Rădăuților, îi putem vedea pe diaconii din Eparhie implicați în activități filantropice, în colaborare cu unele Sectoare sau cu asistenții sociali din cadrul fiecărei Protoierii, dar și în activități cu tinerii și copiii din parohii. Desigur, nevoile și așteptările sunt mari în această privință și, nădăjduim, cele care s-au realizat până acum să fie un început bun, care să continue, spre binele Bisericii și slava lui Dumnezeu”.

După referat, coordonatorul cercului pastoral zonal, preot doctor Valică Mihai, a vorbit despre Mântuitorul Hristos ca Diacon, adică slujitor, așa cum reiese din relatarea Evanghelistului Ioan, capitolul 13. Deasemenea, a citat din Fericitul Augustin, (PL 36, col. 331): „îngerii nu sunt nimic, dacă nu te văd; un diacon trebuie să aibă ochii îngerului”. Slujirea unui diacon nu se rezumă la cea liturgică, ci mereu să observe, ca îngerii din cer, pentru a observa pe cei care sunt lipsiți și a le veni în ajutor în mod concret, prin acțiunile filantropice ale Bisericii. A aborbat în expunerea sa și slujirea diaconițelor în Biserica veche, care ajutau la botezul femeilor și vizitau femeile creștine la casele lor, sau la casele păgânilor, pentru aceste slujiri episcopii au rânduit femei din comunitățile creștine. În prezent și monahiile au binecuvântare de a intra în sfântul altar pentru a se îngriji de curățenie, dar nu săvârșesc slujbe liturgice. Doar în mediul protestant s-a îngăduit acest lucru, fapt neîntâlnit în Biserica apostolică și patristică.

Au urmat și alte luări de cuvânt, despre subiectul întâlnirii.

La final, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele pentru referatul susținut și modul de prezentare a temei și a mulțumit preoților participanți pentru prezență și implicarea în discuții.

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

            În data de 08. 12. 2021, începând cu ora 14, preoții din cercul pastoral aflat sub ocrotirea cerească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de părintele doctor Rusu Ilie, parohul Parohiei Ciocănești, au participat la întâlnirea lunară, în format on-line, organizată de către părintele Șuiu Alexandru-Iulian, misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

Materialul pregătit de către părintele misionar pentru această întâlnire s-a intitulat „Analiză, sinteză și raport de activitate pastoral – misionară la nivel zonal”, în care a realizat o prezentare a slujirii misionare și pastorale în general, prin prezentarea noțiunii de misiune creștină și expunând câteva idei despre slujirea preotului, creionând, totodată, în a doua parte a referatului și o sinteză a lucrărilor susținute până în prezent în cadrul cercului pastoral zonal.

Astfel, „misiunea creştină îşi are temeiul său adânc şi punctul de plecare în însăşi comuniunea veşnică a Sfintei Treimi, în mişcarea iubirii Tatălui către Fiul în Duhul Sfânt şi către întreaga lume. Misiunea este participare la trimiterea Fiului (In. 20, 21-23) şi a Duhului Sfânt (In. 14, 26) în lume, Care revelează viaţa de comuniune a lui Dumnezeu pentru a ne face părtaşi la ea.

Trimiterea Fiului şi a Duhului Sfânt pentru mântuirea şi desăvârşirea   lumii   întregi   se   permanentizează   în   trimiterea Apostolilor (In. 20, 21-23; Mt. 28, 18-20) şi a Bisericii apostolice. De aceea, misiunea face parte din însuşi planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii”.

Misiunea se continuă în Biserică prin slujirea preoțească, iar lucrarea preotului „străbate cerul întrucât Dumnezeu întăreşte în ceruri, ceea ce săvârşeşte preotul jos pe pământ. Preoţia a fost considerată de Părinţii Bisericiica artă prin care sunt modelate sufletele oamenilor pentru a fi conduse spre mântuire. În acest sens, Sfântul Grigorie de Nazianz afirmă: Preoţia, arta de a conduce pe om –fiinţa cea mai complexă şi cea mai felurită în gând şi în faptă –este arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor. Preoţia este condiţia existenţei Bisericii, stâlpul şi puterea ei. Preoţia este o misiune sacră, o slujirea a oamenilor pentru Dumnezeu, o slujire cerută şi instituită de El, o participare la însăşi lucrarea lui Dumnezeu pentru slujirea şi mântuirea  oamenilor”. 

De la debutul întâlnirii cercului pastoral „Sf. Ștefan cel Mare”, Vatra Dornei II, au fost susținute un număr de 10 lucrări tematice, apreciate de preotul misionar ca fiind bine alcătuite și primite de cei care le-au audiat drept un câștig intelectual și pastoral. În mod sintetic, a făcut o expunere a ideilor principale abordate în cadrul lucrărilor sisținute de preoți în cadrul cercului pastoral.

După referat, coordonatorul cercului pastoral l-a felicitat pe părintele misionar pentru sinteza realizată și a vorbit despre lucrarea și responsabilitatea preotului în Biserică. După expunerea părintelui coordonator, majoritatea preoților membri au luat cuvântul, apreciind lucrarea de sinteză prezentată de preotul misionar și exprimându-și opiniile cu privire la misiunea preoțească în general și la cea din vremurile noastre, în special.

La final, părintele Șuiu Alexandru-Iulian a mulțumit tuturor pentru atenție și participarea cu intervenții edificatoare, întâlnirea dovedindu-se a fi un adevărat curs online de pastorație, important mai ales pentru preoții tineri care se bucură să învețe din învățăturile celor cu mai multă experiență.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

În data de 15. 12. 2021, începând cu ora 18, preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de părintele Negură Dan Dumitru, preot paroh la Parohia Vatra Moldoviței, s-au întâlnit în cea de-a doua ședință organizată în format on-line.

Prima parte a întâlnirii a constat în prezentarea unui referat despre „Explicarea Sfintei Liturghii”, alcătuit de părintele Duprii Daniel preot co-slujitor la Parohia Moldovița. În referat, Sfânta Liturghie a fost explicată în toate momentele sale, cu referire la ritual și la rugăciunile sau formulările liturgice rostite sau cântate.

Din cuprinsul materialului cităm următoarele: „În timpul Sfintei Liturghii adunarea liturgică retrăieşte toate momentele din viaţa şi lucrarea răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos. Toate dimensiunile iconomiei mântuirii sunt reactualizate: pomenirea actelor răscumpărătoare din trecut, săvârşite odată pentru totdeauna (Evr. 9, 12); întâmpinarea lui Hristos Care vine şi Se dă ca «mâncare» celor credincioşi; aşteptarea întoarcerii Celui ce stă pe tronul slavei. Comunitatea liturgică se preface prin Euharistie în comunitate eshatologică”.

„Liturghia ortodoxă cuprinde două părţi principale: Liturghia catehumenilor, care, având în centru lecturile biblice si omilia (liturghia cuvântului), fiind destinată «tuturor neamurilor» (Lc. 24, 47), în special celor ce se pregătesc pentru Botez, şi Liturghia credincioşilor sau sinaxa euharistică adică partea sacramentală, care este o slujire comună a poporului liturgic – slujitori şi credincioşi”.

În expunere, materialul prezentat a avut ca referințe principale explicațiile Sfinților Gherman al Constantinopolului, Simeon al Tesalonicului și Nicolae Cabasila, dar și ale altor autori sau liturgiști, care oferă mistagogia actelor și rugăciunilor din cadrul Sfintei Liturghii.

A doua parte a întâlnirii a constat din luări de cuvânt și discuții despre tema abordată, în care s-a insistat pe importanța catehizării credincioșilor și prezentarea tâlcuirilor care țin de Sfânta Liturghie, pentru o bună cunoaștere și lămurire a unor aspecte cultice. Toate explicațiile la Sfânta Liturghie, din care s-au citat în cuprinsul referatului, au avut ca obiectiv tocmai catehizarea credincioșilor. De aceea, materialul audiat în cadrul prezentei întâlniri are o valoare didactică și este necesară folosirea lui în vederea catehizării credincioșilor din parohii.

De asemenea, un alt subiect discutat a fost despre pregătirea și învățarea paraclisierului pentru a avea o atitudine cuviincioasă în timpul Sfintei Liturghii, pentru a nu deranja prin excesul său de zel, momentele cele mai importante. Aceleași povățuiri se cuvine să fie adresate credincioșilor care participă, pentru a se manifesta cu evlavie la slujbe, pentru a nu vorbi și a păstra mereu o stare de atenție și respect pentru a se putea bucura de frumusețea și sfințenia actului liturgic.

La final, coordonatorul cercului zonal, părintele Negură Dan Dumitru, a felicitat pe părintele Duprii Daniel pentru lucrarea susținută în cadrul întâlnirii cercului pastoral, a mulțumit tuturor pentru prezență și angajarea în discuții, transmițând, totodată, urări pentru sărbători binecuvântate. 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

În data de 14. 12. 2021, începând cu ora 16:00, membri cercului pastoral „Sf. Ier. Spiridon”, coordonat de părintele Horga Alexandru, preot paroh la Parohia Breaza II, s-au întâlnit pentru a doua oară în format on-line.

În prima parte a întâlnirii, părintele Babici Marian, preot paroh la Parohia „Sf. Dimitrie” din comuna Fundu Moldovei, a susținut referatul intitulat „Împlinirea/formarea preotului astăzi”, din care notăm următoarele: „Preoții sunt alături de viața istorică a oamenilor și nu pot rămâne indiferenți față de nevoile și problemele lor. În acest sens, împlinirea constă tocmai în sprijinul pe care îl oferă oamenilor în vederea mântuirii, prin rugăciune și pilda personală în viețuirea creștină. Astfel, formarea sau pregătirea preotului în prezent reprezintă o preocupare și nevoie permanentă”.

„Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos ne arată că preamărirea lui Dumnezeu se face în lumea și vremurile pe care noi le trăim și că este cu atât mai adevărată cu cât ajutăm pe oameni să fie mai buni, mai drepți, mai umani, mai capabili de muncă creatoare. Fără să renunțăm la misiunea evanghelică și sfântă, vremurile ne cheamă să-i îndrumăm pe credincioși la o activitate pozitivă, pentru mântuirea poporului român”

În cea de-a doua parte, părintele coordonator a vorbit despre noile provocări la care pastorația este supusă în prezent, fapt care impune preoților o pregătire continuă. Preoția este aceeași, dar vremurile sunt într-o continuă schimbare, iar schimbările, din păcate,  nu sunt în favoarea credinței sau a Bisericii. În continuare, a invitat pe cei prezenți să intervină și să prezinte un punct de vedere despre tema întâlnirii. Ca urmare a acestei invitații, majoritatea celor conectați la această întâlnire au luat cuvântul, prezentând diferite aspecte ale slujirii preoțești sau expuneri din propria experiență pastorală, în care au asistat la schimbări de mentalități, schimbări demografice în parohii și schimbări în ceea ce privește generațiile de credincioși încredințați spre păstorire.

La final, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele pentru referatul susținut și modul de prezentare a temei și a mulțumit preoților participanți pentru prezență și implicarea în discuții.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

A consemnat arhid. Norocel Bogdan, Misionar Protopopesc