Caietele Restaurării – 2021

În urmă cu 50 de ani, la Mănăstirea Humor, s-a început primul şantier din România pentru restaurarea picturii murale la nivel ştiinţific, iar în 2012 tot la Mănăstirea Humor – Suceava începea să apară publicaţia ştiinţifică Caietele restaurării.

Aceste publicaţii foarte utile specialiştilor în domeniul conservării patrimoniului cultural au avut ca tematică, în ordinea cronologică numere începând din 2012 dedicate Picturii murale de la Humor (2012), conservării pietrei şi a elementelor de arhitectură (2014) până la teme dedicate Patrimoniului între exigenţa intervenţiilor şi presiunea timpului (2020). Cei 170 de autori până în prezent au scris peste 200 de articole adunate în 10 volume cu aproape 3000 de pagini.

În toate aceste studii şi articole se observă faptul că atunci când specialiştii u efectuat lucrări asupra monumentelor au dovedit că au înţeles că atunci când consolidează structural, de pildă, un monument cu pictură murală, componente de lemn sau lemn policrom, de piatră sau din diverse alte materiale, trebuie să luăm în calcul toate componentele artistice.

Din citirea acestor studii şi articole înţelegem prin interdisciplinaritatea şi deschiderea orizonturilor că intervenţia de conservare şi restaurare trebuie să se facă bine materiei asupra căreia se acţionează, dar şi că trebuie să nu facă rău materialelor din alte opere de artă, învecinate.

În recentul număr al acestor Caiete un loc aparte îl ocupă studiul ştiinţific datorat lui Constantin Gorcea, arhitect expert restaurare arhitectură, şi dr. Georgiana Cristina Zahariea  expert restaurator pictură murală cu titlul Restaurarea ansamblului de arhitectură şi a picturilor murale de la Biserica Sf. Ilie din Suceava.

După o scurtă prezentare a cadrului istoric general în care a fost ctitorită această biserică soră geamănă cu Voroneţul, se insistă asupra aspectului legat de Restaurarea de arhitectură – concept şi şantier continuându-se cu Propunerea de punere în valoare a descoperirilor arheologice din pronaos săpături arheologice efectuate de arheologul dr. Ion Mareş care a făcut propuneri de conservare in situ a descoperirilor arheologice din pronaos pentru a oferi vizitatorilor şi specialiştilor, posibilitatea de a înţelege modul de construcţie al monumentului medieval şi detalii privind evoluţia în timp a acestuia, fără a afecta în vreun fel desfăşurarea serviciului religios. Pietrele tombale identificate prin studiul arheologic urmează a fi expuse în pronaos într – un mod ce va fi stabilit împreună cu specialiştii.

Un loc aparte în acest studiu îl ocupă Pictura murală ştefaniană interioară (secolul XV) versus intervenţia istorică din secolele XIX – XX, program iconografic studiat de Wladyslaw Podlacha care în 1912 publica prima expunere sinoptică privitor la picturile murale din bisericile bucovinene, incluzând pe tot parcursul cercetării referiri constante asupra picturii de la Biserica Sf. Ilie, pictură murală studiată apoi de I.D. Ştefănescu în 1929 şi mai târziu de Paul Henry şi de alţii.

Cu o minuţiozitate specifică cu care ne-a obişnuit în ultimii ani autorii acestui studiu ne prezintă în mod detaliat cum a fost efectuată Recuperarea imaginilor iconografice prin restaurare în pronaos, naos şi altar.

Este interesantă observaţia că în programul iconografic al altarului, la Biserica Sf. Ilie şi Bălineşti Împărtăşirea Apostolilor cu pâine apare pe latura de nord, iar cea cu vin pe latura de sud, fiind o compoziţie simbolică ce face trimitere la Ultima CinăCina cea de Taină

Între cele 21 studii din acest număr al Caietelor restaurării acest studiu ocupă un loc aparte, alături de studiile dedicate monumentelor din Nordul Moldovei precum cele semnate de Oliviu Boldura, Maria Dumbrăvician Monumentele UNESCO din Nordul Moldovei cu pictură exterioară în pericol şi urgenţa conservării acestora. Experienţa anterioară şi actualitate ori studiul semnat de Tereza Sinigalia Monumente din România pe lista patrimoniului mondial şi studiul semnat de Maria Magdalena Drobotă Intervenţia de extragere a picturii murale din pridvorul Bisericii Mănăstirii Putna – între discordanţe, realitate şi consecinţe. având în vedere că recent au fost finalizate lucrările de restaurare şi conservare a Bisericii Sf. Ilie.

Pentrtu specialişti şi nu numai acest volum are un studiu care propune un inventar al intervenţiilor rămase nefinalizate la monumentele UNESCO cu pictură murală din zona unde restaurarea picturii murale la nivel ştiinţific a pornit.  

Aşadar acest număr din Caietele restaurării este un număr util specialiştilor în domeniul conservării patrimoniului cultural dar şi al iubitorilor de istorie, cultură şi civilizaţie medievală.

Arhid. Dr. Vasile M. Demciuc