ANUNȚ Privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP I Ilisești și UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul licitatiei : Ocolul Silvic Bisericesc Ilisestim Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitatiei : 17. 06. 2021, ora 10:00

Locul desfașurării licitatiei :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitatiei :  Licitaţie publică cu strigare

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei : 14.06.2021, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitiatie, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a garanției : 14.06.2021 – 16.06.2021

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti

Lista de partizi care se licitează se regăseşte anexat.

Licitatia se va desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin hotararile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitatiei la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius