Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (I Ilișești și UP II Voroneț

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești, Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitatiei:  30.09.2022, ora 10:00

Locul desfașurării licitatiei:  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie publică în plic închis

Data desfășurării și locul preselecţiei: zilele de 27, 28 și 29 Septembrie, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitiație, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei: zilele de 27, 28 și 29  septembrie 2022

Data deschiderii plicurilor și locul: 30 Septembrie, ora 10:00,  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești.

Lista de partizi care se licitează se regăseşte anexată.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius