Anunţ licitaţie masă lemnoasă pe picior și licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitații cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior și masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei “Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de    30 septembrie 2022, ora 1000 la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 29.09.2022, ora 1400. Caietele de sarcini se pot achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

         Pot participa agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • nu au datorii la O.S. Silva-Bucovina;
  • nu au sancțiuni aplicate în anul în curs;
  • au respectat termenii contractuali.

         Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil (doar pentru licitația de masă lemnoasă pe picior);
  3. cazier tehnic de exploatare (doar pentru licitația de masă lemnoasă pe picior);
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie.

         Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 29.09.2022, ora 1400.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065, 0749/182801 și 0749/182103.

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe