Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a Asociației Bucovina Verde Rădăuți

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației : 07.06.2024, ora 08:15

Locul desfașurării licitației: sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației: Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 07.06.2024, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36, în intervalul orar 8:00 – 08:15.

Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC , garanția de 5% calculată la prețurile de pornire, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 07.06.2024, orele 8:00 – 08:15.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Partida/Canton Grupa specie Sortiment Cantit. PREȚ  
(mc) Pornire Oferit
693 SR Glodu Răsinoase Bușteni gater 22,76 420
693 SR Glodu Răsinoase Bile manele 1,78 295
696 SR Straja Răsinoase Bușteni gater 21,59 420
696 SR Straja Răsinoase Bile manele 8,43 295
704 Acc I Măgura Răsinoase Bușteni gater 74,18 420
704 Acc I Măgura Răsinoase Bile manele 4,18 295
704 Acc I Măgura Răsinoase Lemn de foc 55,36 150
708 Acc II Scorbura Răsinoase Bușteni gater 230,61 420
708 Acc II Scorbura Răsinoase Bile manele 49,28 295
708 Acc II Scorbura Răsinoase Lemn de foc 225,89 150
709 H Valea Mănăstirii Răsinoase Bușteni gater 12,35 420
709 H Valea Mănăstirii Răsinoase Bile manele 0,86 295
709 H Valea Manastirii Răsinoase Lemn de foc 28,55 150
Total Protopopiat Rădăuți: 735,82

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius