Anunț privind organizarea licitației de cesiune a dreptului de recoltare a fructelor de padure, ciupercilor și trufelor din flora spontana din fondul forestier proprietate privată a A.U.C.O.P.P.P. Suceava și Asociația „Bucovina Verde” Rădăuți

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației: 07.06.2024, ora 08:30

Locul desfașurării licitației:  sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației :  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei:  07.06.2024, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36, în intervalul orar 8:00 – 8:30.

Agenţii economici vor prezenta următoarele documente:

– certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, din care sa rezulte ca societatea are ca obiect de activitate : „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana”

– CUI – ul societatii.

Intervalul pentru depunerea ofertei în plic: 07.06.2024, orele 8:00 – 8:30.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Lot Proprietar Cantonul silvic Denumirea produsului UM Cantitate autorizată Preț pornire lei/kg
Lotul 1 Asoc. Bucovina Verde Rădăuți Hribi (Boletus edulis) kg 7200 3
1. Magura Gălbiori (Cantharellus cibarius) kg 2400 2
2. Scorbura Ghebe (Armillaria mellea) kg 1200 1
3. Straja Trufe (Tuber aestivum) kg 160 100
4. Slatina Afine (Vaccinium myrtillus) kg 4000 0,2
5. Valea M Mure (Rubus fructicosus) kg 2000 0,2
6. Glodu Zmeura (Rubus idaeus) kg 1400 0,2
Lotul 2 A.U.C.O.P.P.P.Suceava 7. Igoaia Hribi (Boletus edulis) kg 10800 3
8. Baranca Gălbiori (Cantharellus cibarius) kg 3600 2
9. Bahrina Ghebe (Armillaria mellea) kg 1800 1
10. Arinis Trufe (Tuber aestivum) kg 240 100
11. Voronet Afine (Vaccinium myrtillus) kg 6000 0,2
12. Slatioara Mure (Rubus fructicosus) kg 3000 0,2
13. Brusturosu Zmeura (Rubus idaeus) kg 2100 0,2
Prețurile de pornire nu conțin TVA.
Șef Ocol,
ing. Onica Marius