Anunț licitație masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul agro-silvic bisericesc, organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 102,8 mc, cu preț de pornire de 450 lei/mc, aferentă unei pășuni împădurite proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Licitația va avea loc în data de 28.02.2022, ora 10:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Cererea de înscriere la licitație și documentele necesare înscrierii vor fi transmise în format electronic la adresa [email protected] până la data de 25.02.2022, ora 14:00. Caietul de sarcini va fi transmis prin e-mail solicitanților.

Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, în zona numită Corlățeni. Adjudecatarul are obligația de a obține servitute de trecere pentru expedierea masei lemnoase.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Copie atestat exploatare masă lemnoasă,
  2. Certificat de înregistrare la ONRC,
  3. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile.

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 25.02.2022, ora 15:00, rezultatul preselecției urmând a fi comunicat prin e-mail.

Pentru informaţii și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon  0722513625 și 0748645778.

Consilier eparhial,

ing. ec. Ciprian Muscă