Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație- ofertă plic închis- pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni , în data de 27.01.2022, ora 11:30, la sediul Protopopiatului  Fălticeni , str. 1Mai nr. 1, mun. Fălticeni , județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 26.01.2021, ora 14:00.Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 26.01.2021, ora 14:00.

Cantitățile și prețurile masei lemnoase scoase la licitație se regăsesc în caietul de sarcină care va fi achiziționat de la sediul O.S.Silva Bucovina.

      Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan