Anunţ licitaţie masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu ofertă în plic închis pentru masă lemnoasă pe picior aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din cadrul Protopopiatului Fălticeni, în data de 27 ianuarie 2022, ora 10:00. la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie, a ofertei în plic închis și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 26.01.2022, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Pot participa agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au istoric pozitiv în exploatări forestiere în raza U.P. I Băișescu;
  • nu au datorii la O.S. Silva-Bucovina;
  • nu au sancțiuni aplicate în anul în curs;
  • au respectat termenii contractuali.

Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil;
  3. cazier tehnic de exploatare;
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie.

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 26.01.2022, ora 14:00.

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei de coronavirus.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065 și 0749/182801.

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe