Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 30.05.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 107 mc lemn lucru rășinoase, 110 mc lemn rotund fag și 120 mc lemn foc fag din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2300151300030 = 40 mc – LLFAG, PR
  2. UP I Băișescu – partida – 2300151300070 = 70 mc – LL FAG, PR
  3. UP I Băișescu – partida – 2300151300080 = 120 mc – L FOC FAG
  4. DEPOZIT BĂIȘESCU =107 mc – LL Rășinoase, PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, până la data de 29.05.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile;
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 29.05.2022, ora 14:30.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic: 0744624065, 0749182803, 0744399682.

 

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe