Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni , în data de 18.06.2021, ora 1200, la sediul Protopopiatului  Fălticeni , str. 1Mai nr. 1, mun. Fălticeni , județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 17.04.2021, ora 1500.Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 17.06.2021, ora 1530.

Prețuri de pornire :  Rășinoase= 550 lei/mc, pas =28lei; Fag =280lei/mc, pas=14lei

Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan