Cinstirea Eroilor – Monumentul de la Spătărești

Pomenirea din neam în neam sau din generație în generație a celor ce s-au jertfit pentru apărarea credinței și a patriei, adică cultul eroilor, este o adevărată cultură a poporului român drept credincios, care, călăuzit de cuvântul Mântuitorului Hristos: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul să și-l pună pentru prietenii săi”(Ioan 15,13), simte, crede și mărturisește că iubirea este mai puternică decât moartea.

Cinstirea și pomenirea eroilor neamului românesc în ziua Înălțării Domnului a fost instituită la data de 4 mai 1920, anticipând parcă hotărârile Tratatului de la Trianon, de după exact o lună, 4 iunie 1920, hotărâri care transpuneau în fapt idealurile celor care au luptat și s-au jertfit pentru împlinirea lor. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în aceeași lună, a pus în aplicare ceea ce au stabilit prin Decretul – Lege bravii bărbați de stat ai acelor timpuri.

Alegerea Praznicului Înălțării Domnului Iisus Hristos  ca zi   de pomenire  generală  a  eroilor  nu este una întâmplătoare,  pentru că Mântuitorul, prin Patimi, Cruce, Îngropare și Înviere, ne învață că mai întâi este jertfa, după care vine și bucuria. Sfinții Apostoli s-au  întors în Ierusalim „cu bucurie mare”(Luca 24,52), după ce, pe Muntele Măslinilor, s-au despărțit de Învățătorul Hristos care  S-a Înălțat la cer. Apoi, se știe că soldatul român intra în luptă cu credința că numai Dumnezeu îl va ajuta să izbândească. Au fost  și timpuri când acest adevăr a fost contestat, stabilindu-se altă dată de pomenire a eroilor.

Astăzi, ca o împlinire a unei datorii de onoare cât și pentru liniștea sufletelor lor, atât Statul cât și Biserica fac pomenirea eroilor, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă,în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea poporului român, așa după cum găsim scris în rânduiala slujbei de pomenire a eroilor.

Și anul acesta, în Ziua Înălțării Domnului, Asociația Umanitară „Credință și Faptă” Fălticeni, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș”  Fălticeni și Primăria Fântâna Mare au organizat slujbă de pomenire și cinstire a eroilor  cât și moment de luare aminte, la

Monumentul de la Spătărești.

Lângă oraşul Fălticeni, armata română a dat încă odată  dovadă de curaj şi vitejie,  în lupta de la Spătărești, unde aproximativ 500 de ostaşi români s-au opus, au oprit și au dezarmat aproape 10.000 de soldaţi ruși, în noaptea dintre 27 şi 28 ianuarie 1918, când s-au aflat față în față Corpul II Armată rus  și forțele române. Este una din marile fapte de vitejie ale ostaşilor români, având în vedere disproporţia dintre cele două tabere cât şi contextul în care a avut loc bătălia.

În amintirea Bătăliei de la Spătărești a fost ridicat în timp, prin contribuția mai multor instituții și cetățeni, un monument, amplasat, în prezent, la ieşirea din oraş, spre Spătăreşti. Monumentul „Grănicerul de veghe” este o adevărată operă de artă. Tot în amintirea Bătăliei de la Spătărești a fost ridicată, pe locul unde a avut loc lupta, și o troiță. În al doilea război mondial soldaţii ruşi au distrus troiţa, care a fost din nou ridicată de cei cu respect pentru Istorie şi recunoştinţă pentru eroi. După câteva zeci de ani în care troiţa a stat la locul ei, timpul şi a făcut lucrarea, troița degradându-se complet, dispărând de la locul ei. În anul 2019, ne-am bucurat că troița a reapărut pe locul unde a avut loc bătălia, chiar dacă nu pe amplasamentul inițial. Inițiativa a aparținut Asociației Umanitare ”Credință și Faptă” Fălticeni, căreia i s-a alăturat Primăria Fântâna Mare și Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni. Slujba de sfințire a avut loc pe data de 26 septembrie 2019. Începând cu anul 2019, slujba de pomenire are loc în ultima zi de joi a lunii  septembrie, în amintirea zilei în care a fost sfinţit Monumentul, cât și în ziua de pomenire a eroilor, sărbătoarea Înălțării Domnului.

Anul acesta la pomenire au participat elevi jandarmi îmbrăcați în ținută de jandarmi de epocă, ținută de infanterist din primul război mondial și au fost scoase din Sala de Tradiții a școlii cele două replici ale drapelelor de luptă ale Regimentului „16 Dorobanți Fălticeni din războiul de la 1877 și din primul război mondial, toate acestea amintind de trecut. Au mai participat și copii îmbrăcați în frumoase costume populare și care au susținut un moment artistic, cei care, văzând, vor duce mai departe și vor transmite datoria de a nu uita și de a cinsti eroii și bravii înaintași.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate.

Preot militar
Cătălin Simion