Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 03.02.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 03.02.2023, ora 9:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 350 mc lemn lucru rășinoase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

  • UP VII Argesrtu – partida 2200151301450 = 279 mc LLR – buștean gater;
  • UP VII Argestru – partida 2200151301450 = 71 mc LLR – lemn subțire.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 03.02.2023, ora 09:30.

Pentru informații și detalii suplimentare ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:   0744624065 , 0749182803, 0749182802.

                     Șef ocol silvic,                                                     resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan