Sfinții Trei Ierarhi prăznuiți la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Luni, 30 ianuarie, când în Bisericile Ortodoxe sunt pomeniți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a fost prezent în mijlocul credincioșilor la Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, pentru a prăznui liturgic această triadă de arhierei, mărturisitori prin excelenţă, prin cuvânt și faptă, ai dreptei credințe.

Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

În cadrul slujbei, la momentul rânduit, arhidiaconul Marian Dolhascanu, bibliotecar la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” și slujitor al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, a fost hirotonit întru preot, pe seama aceluiași așezământ monahal.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

În cuvântul de învățătură, postat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a consemnat momentul istoric al instituirii zilei de împreună-prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi, dar și faptul că aceștia sunt patronii și ocrotitorii instituțiilor de învățământ teologic ortodox.

„Fiind consideraţi cei mai mari teologi ai tuturor timpurilor, în 1936, la cel dintâi Congres al Facultăţilor de Teologie care a avut loc în Atena – Grecia s-a hotărât ca Sfinţii Trei Ierarhi să fie patronii şi ocrotitorii instituţiilor de învăţământ teologic ortodox. Şi aceasta pentru că viaţa şi activitatea lor întruchipează chipul ideal al preoţiei în toate treptele ei. Nicăieri nu poate afla preotul o ilustrare mai completă a însemnătăţii misiunii şi slujirii sale în lume ca în viaţa şi slujirea lor. Mărturie în acest sens ne stau cele două tratate Despre Preoţie ale Sfinţilor Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Or, prin această sărbătoare comună se atestă rolul pe care l-au avut Sfinţii Trei Ierarhi în interpretarea dogmei Preasfintei Treimi, în apărarea dreptei credinţe, în formarea duhovnicească a credincioşilor şi, mai ales, în slujirea omului aflat în suferinţă.

Sfinţii Trei Ierarhi sunt consideraţi, pe drept cuvânt, mărturisitorii prin excelenţă ai Ortodoxiei şi, implicit, ai lui Hristos, care au aşezat teologia în slujba vieţii, iar preoţia în slujba oamenilor, sfinţenia vieţii lor fiind parfumul Bisericii.”

Pr. Ștefan Mihalcea

foto credit:

Daniela Livadaru

Arhid. Vasile Plămadă