Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 08.07.2022, ora 12:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1 până la data de 07.07.2022, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 329 mc lemn lucru rășinoase și foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP IV Secrieș – partida 2200151300710 = 4 mc LLFag, R

– UP IV Secrieș – partida 2200151300750 = 300 mc LL rășinoase, PR

– UP IV Secrieș – partida 2200151300750 = 25 mc LLFag, PR

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de   07.07.2022, ora 14:00.

Informații pentru detalii

             Telefonic   0744624065, 0749182803, 0744399682

                     Șef ocol silvic,                                                     Resp. comp. producție,

             Ing. Negură Gheorghe                                            tehn. Balabasciuc Ștefan