Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni, în data de 07.07.2022, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni , str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 727 mc lemn lucru și foc, din partizile:

 1. UP I Băișescu – partida -2200151300210  =  20 mc  – LF rășinoase ACC I
 2. UP I Băișescu – partida – 2200151300430  = 30mc –LF rășinoase PR
 3. UP I Băișescu – partida – 2200151300510  = 150 mc –LL rășinoase ACC I
 4. UP I Băișescu –partida – 2200151300660 =55 mc LL rășinoase PR
 5. UP I Băișescu –partida – 2200151300720 =100 mc LL rășinoase PR
 6. UP I Băișescu –partida – 2200151300720 =7 mc LL DT PR
 7. UP I Băișescu –partida – 2200151300720 =25 mc LFDT PR
 8. UP I Băișescu –partida – 2200151300550 =300mc LL rășinoase PR
 9. UP I Băișescu –partida – 2200151300550 =80mc LF rășinoase PR
 10. UP I Băișescu –partida – 2200151300550 =15mc LLFag PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 06.07.2022, ora 15:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

 1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 06.07.2022, ora 15:00.

      Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan