„Temerari pe drumul cunoașterii”, a treia sesiune de formare

Valorile, ca oglindiri ale sufletelor tinerilor voluntari, au fost povestite și statornicite, joi, 30 iunie 2022, în cadrul ultimei sesiuni de formare pentru moderatorii taberei de vară Temerari pe drumul cunoașterii. Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, în cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”.

Pentru că primele două sesiuni de formare au pus bazele, apoi au clădit și întărit învățături despre teambuilding, prim ajutor, cunoaștere, dans, handmade și tir cu arcul, a venit timpul ca accentul să cadă pe aspecte la fel de  importante ce țin, de astă dată, de suflet.

Ultima sesiune de lucru a căutat să le fie răspuns la două întrebări esențiale, pe care viitorii noștri moderatori le purtau în gând și-n inimi, încă de la primele lor întâlniri. Ce transmit și cum transmit sufletelor ce li se vor așeza în palme? De aceea, discuțiile lor au pornit definind elementele-cheie – valorile. Acestea au fost asemănate amprentelor, comune nouă tuturor, dar diferențiindu-ne în același timp, prin modul în care ne freamătă-n suflet și ne ghidează viața în funcție de locurile unde sunt lăsate.

Tinerii le-au  înțeles ca fiindu-le daruri de preț și le-au povestit în consecință. Iubirea, credința, curajul, responsabilitatea, loialitatea – nădejdile lor. Darurile lor, cărora nu le-au găsit asemănare sau preț. Le-au înțeles cu adevărat însemnătatea, le-au povestit frumos și au demonstrat că ele reprezintă adevărată și întreagă parte a vieții  lor. Acestea le-au fost, de asemenea, punți de legătură dintre suflete. Împletindu-se armonios, au explicat și întărit, într-un mod așezat și limpede, importanța comunicării și totodată a transmiterii. Comunicarea, au definit-o drept cheia ce deschide porțile sufletelor copiilor. Au privit-o și au înțeles-o ca pe o desăvârșire a tuturor valorilor, atât de frumos înrădăcinate în sufletele lor.

În mijlocul lor, de această dată, au avut-o pe doamna prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, Suceava. Aceasta, în modul caracteristic și tare drag tinerilor, le-a împărtășit din bucuria și din lumina pe care o poartă, atât în privire, cât și-n suflet, provocându-i totodată să conștientizeze și să-și asume  responsabilitatea misiunii înălțătoare și  nobile, pe care o poartă. Le-a vorbit despre asumare, despre responsabilitate, iubire și credință, loialitate, și – da!- despre renunțarea la sine. Le-a conturat imagini clare despre misiunea lor, atât de frumoasă, dar grea, deopotrivă.

Jertfa, osteneala, dragostea, responsabilitatea – înțelese, asumate, unite și cuibărite în sufletele mari, calde și pline de lumină, ale voluntarilor noștri. Au găsit, sprijiniți și îndrumați de către doamna inspector, răspunsuri celor două întrebări.

Și pentru că au ajuns în punctul în care și-au înțeles pe deplin  menirea, le-a revenit sarcina de a pune în practică toate cele învățate de-a lungul celor trei sesiuni de formare. Împărțiți pe grupe, în funcție de categoriile de vârstă ale viitorilor participanți , moderatorii noștri au avut 30 de minute la dispoziție pentru a da contur unui atelier ce să însumeze toate cunoștințele  acumulate pe parcursul atelierelor desfășurate. Odată schițate, atelierele au fost puse în practică, stabilindu-se apoi punctele tari, respectiv pe cele slabe ale acestora. Sesiunile de feedback le-au devenit sprijin, oferindu-le sfaturi de preț, explicându-le și  aducându-le detaliile necesare .

Pentru a încheia într-un mod frumos, înălțător și specific lor, tinerii noștri au avut ca ultimă sarcină, crearea rețetei prieteniei lor, folosindu-se de valorile care-i definesc. Astfel,  au adunat iubirea, respectul, încrederea, sinceritatea, credința, loialitatea, empatia și dragostea. Au presărat, peste amestecul lor, fulgi de loialitate și momente de neuitat,  gătind totul la căldura iubirii și adăugând, la sfârșit, nelipsitele și caldele îmbrățișări.

Ei – moderatorii taberei noastre, au demonstrat că sunt lumină, speranță, nădejde și dăruire. Au demonstrat că micilor suflete, ce vor călca pragul taberei, le vor insufla valori esențiale, devenind astfel ceea ce și-au dorit încă din cadrul primei lor întâlniri  – să le devină  adevărate modele și călăuze către Hristos. Au demonstrat, de asemenea, că și-au înțeles  misiunea  înălțătoare, ei fiind cei ce vor șlefui și vor picta sufletele copiilor. Țelul lor? Să li se cuibărească-n inimi copiilor ce vor păși pe drumul cunoașterii, devenindu-le povești de purtat prin lume, și gânduri asupra cărora să revină, cu drag, iar și iar.

Bianca-Gabriela Roman,
referent Sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață,
facilitator de sesiune