Admitere la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Cine suntem?

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava este o școală vocațională deschisă spre nevoile și preocupările generațiilor actuale de elevi. Este o comunitate care crește cu fiecare elev în parte, o instituție care are în vedere formarea unor tineri pregătiți pentru societatea de mâine.

Cum poți deveni elev seminarist?

La cursurile seminarului nostru te poți înscrie dacă ești absolvent de gimnaziu și vei susţine Evaluarea Naţională şi dacă ai minimum media 9,00 la purtare, pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

Când se va desfășura admiterea?

 • 11 – 13 mai 2022: eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini (se obține de la secretariatul școlii gimnaziale la care este înscris elevul);
 • 16 – 17 mai 2022: înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini;
 • 18 – 20 mai 2022: desfăşurarea probelor de aptitudini;
 • 23 mai 2022: comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere?

 1. cerere de înscriere(model tipizat, disponibil pe site-ul școlii https://seminarulortodoxsuceava.ro sau la sediul unității);
 2. anexa la fişa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
 3. foaie matricolăpentru clasele V – VIII (sem. I), sau adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;
 4. cartea de identitate(dacă este cazul) şi certificat de naştere (în copie);
 5. fişa medicalăa candidatului, în original;
 6. declaraţiedin partea candidatului şi a părinţilor acestuia că sunt de acord cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a școlii, tipizat disponibil pe site-ul școlii https://seminarulortodoxsuceava.ro sau la sediul unității);
 7. adeverinţă / certificat de botez(ortodox), în copie;
 8. recomandareaconsiliului parohial sau a preotului paroh;
 9. binecuvântareaChiriarhului locului, care se obţine de la sediul Centrului Eparhial Suceava (Sectorul Educațional-Teologic, etaj 1, cam. 26). Persoana de contact este arhid. Marius-Gabriel Filip ([email protected], 0744 388 928).

Ce examene vei avea de susținut?

Probe de aptitudini:

Proba orală constă în:

 1. verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;
 2. motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 3. verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru această probă se elaborează din următoarele teme, studiate la religie, în clasele V – VIII:

 1. Decalogul: importanța lui în viața omului– clasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine– clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru”– clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului– clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii– clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.

Pentru a putea fi declarat admis, nota obținută la această probă trebuie să fie cel puțin 7 (șapte). Această notă este nota finală la proba de aptitudini.

Media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică între media obținută la probele de aptitudini și media de admitere (80% – media obținută la Evaluarea Națională și 20% – media generală obținută în gimnaziu)

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la telefon 0330 803 657 sau, prin email, la adresa [email protected].

Vă așteptăm cu drag!

 

Arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai HRIȘCĂ

Directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava