martie 25, 2024

Day

Praznicul Bunei Vestiri reiterează momentul în care Preacurata Fecioară Maria a devenit, prin libera alegere și prin lucrarea Preasfintei Treimi, chivot sfințit al lui Dumezeu, Tatăl umbrind-o, Duhul Sfânt pogorându-Se asupra ei, iar Fiul întrupându-Se în pântecele ei. Istoria omenirii cufundată în păcat capătă sens căci prin consimțământul Maicii Domnului, dublat de credința și nădejdea ei...
Citește mai departe
Ziua de 25 martie 2024, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Praznicul împărătesc al Bunei Vestiri, reprezintă un moment de înaltă emoție pentru obștea Mănăstirii Sihăstria Putnei, întrucât este hramul istoric al acestui locaș monahal. Luminișul în care încă de la jumătatea mileniului trecut s-au retras numeroși pustnici iubitori de isihie pentru a se îndepărta de lume și...
Citește mai departe
În Maica Domnului, prin întruparea şi naşterea Mântuitorului, s-a realizat tot ce se putea realiza spre folosul omului – sfinţenia. De aceea am putea spune că întruparea şi, respectiv, naşterea lui Hristos sunt minuni mai mari chiar decât cea a facerii lumii. În actul întrupării şi al naşterii lui Hristos stă ascunsă însăşi taina răscumpărării noastre din...
Citește mai departe