Ziua Mondială a Educației în protopopiatul Câmpulung Moldovenesc

„Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi,
căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia.” – Luca 18,16

Pornind de la îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Ziua Mondială a Educației nu putea fi celebrată altfel decât prin participarea copiilor la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, acolo unde, după caz, printr-o pregătire prealabilă, au primit Trupul și Sângele Învățătorului Suprem, Iisus Hristos.

Mântuitorul  este primul Educator, primul Învățător, fiind numit cu acest apelativ adeseori de către interlocutori:  „Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” – Marcu 10, 17

Viața veșnică, înveșnicirea noastră în Împărăția lui Dumnezeu, nu se poate face prin „învățământ la distanță” ci printr-o participare efectivă la Jertfa Euharistică, conform Ioan 17,3 :  „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.”

Dacă în spațiul carpato-danubiano-pontic, primele forme de învățământ au luat naștere în pridvorul Bisericii, se cuvine ca această frumoasă și fructuoasă colaborare să continue, iar preoții și profesorii/învățătorii să formeze caractere educate.

Plecând de la acest parteneriat, Școală-Biserică, ieri, pe 5 octombrie 2023, la nivelul Protopopiatului Câmpulung  Moldovenesc, 50 de preoți din cele 88 de parohii au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, unde au înălțat rugi către Învățătorul cel Veșnic pentru luminarea minții elevilor, studenților și cadrelor didactice, care sunt angrenați în sistemul de învățământ românesc.

Prin împreuna participare și slujire ( copii au fost îndemnați să cânte la strană, să citească apostolul sau să facă pălimărie) atât clerul, cât și copiii s-au simțit conslujitori ai Învățătorului celui Bun.

Nădăjduim ca, de la an la an, atât numărul preoților implicați în acest proiect cât și numărul elevilor participanți să crească. Copiii sunt invitați nu doar în acestă zi, să ia parte la Sfânta Liturghie ci duminică de duminică și oricând se poate, pentru ca, cu o inimă și cu un glas să mărturisim „… pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea Deoființă și Nedespățită”!

            Au consemnat:  Mis. protopopesc, Pr. Șuiu Alexandru-Iulian și Arhid. Mis. Protopopesc Norocel Bogdan