Un deceniu de la sfințirea Catedralei „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului

Trei ierarhi ai Bisericii noastre s-au aflat astăzi, 21 august 2021, în Gura Humorului, județul Suceava, la împlinirea a zece ani de la sfințirea catedralei cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Toți Sfinții Români”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, au fost întâmpinați cu flori de copii ai parohiei îmbrăcați în costume populare specifice locului, precum și cu pâine și sare, potrivit tradiției din Bucovina.

Pentru a marca momentul împlinirii a zece ani de când a fost târnosită biserica, astăzi a fost sfințită o piatră comemorativă aflată pe peretele exterior de nord-est al catedralei, pe care este gravat textul: „Recunoștință eroilor neamului românesc, ctitorilor, slujitorilor, înzestrătorilor și închinătorilor acestui sfânt locaș.”

În continuare, ierarhii, împreună cu soborul de preoți și diaconi, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe un podium special amenajat în fața locașului de cult, răspunsurile liturgice fiind date de corul catedralei.

La evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, au participat numeroși credincioși, stareți și starețe din cuprinsul eparhiei, precum și reprezentanți ai autorităților locale, dintre care îl amintim pe domnul Marius Ioan Ursaciuc, primarul orașului Gura Humorului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie. Înaltpreasfinția Sa le-a prezentat celor prezenți aspecte importante din viața Sfântului Tadeu, amintind totodată vrednicia credincioșilor prezenți în acest loc binecuvântat, în zi de sărbătoare. „Iată zece ani au trecut de la sfințirea acestei catedrale; am fost și atunci și, iată, la înnoirea aducerii aminte despre sfințirea acestei catedrale am avut privilegiul să poposesc și astăzi, pentru că această zidire este cu adevărat o jertfă și o ofrandă adusă lui Dumnezeu din partea bunilor credincioși din Gura Humorului, care au credința pe primul plan ca o exprimare a luminii sufletelor lor. Pentru că nu este altceva credința decât lumina noastră cerească pe care am primit-o în sufletele noastre după Taina Botezului în Taina Mirului; și apoi am primit și puterea credinței prin Sfânta Împărtășanie cu Hristos, în Sfintele Taine.”

În continuare, ierarhul a vorbit despre rolul matern al Bisericii lui Hristos. „Biserica este mama noastră, e cea mai presus de mamele noastre pământene și trecătoare. Biserica este mama noastră cea văzută pe pământ, căci mama noastră cea văzută din cer este Maica Domnului și atât de frumos au chibzuit părinții care au ridicat această biserică să fie închinată Maicii Domnului, ca să fie cu adevărat o mamă pentru orașul acesta. Biserica ne hrănește sufletele noastre pentru că este cetatea sufletelor noastre; de aceea venim la biserică cu toată încrederea și cine n-are biserica mamă, n-are pe Dumnezeu de tată, spune Sfântul Ciprian al Cartaginei. Întotdeauna să ne referim la Biserică. În Biserică să ne găsim alinarea, nădejdea, împlinirea credinței noastre, căci Biserica ne naște ca să fim ai lui Dumnezeu și Biserica este cea în care poposim după ce se desparte sufletul de trup. Biserica ne duce de la limanul cel trecător, către limanul cel veșnic. Iată, așadar, o zidire atât de frumoasă, dar aceasta trebuie să zidească pe toți credincioșii care intră în ea. Zidirea noastră este spirituală și hrana pe care o primim în Biserică este hrana pentru sufletele noastre și ca o arvună pentru viața cea veșnică.”

În încheiere, arhiepiscopul Tomisului i-a îndemnat pe cei prezenți să aibă încredere în ajutorul Mântuitorului, având credința vie în suflet. „Să ne pregătim să înfruntăm orice necaz și orice amenințare cu credința și cu rugăciunea noastră, astfel încât vor fi multe valuri, dar credința biruiește valurile. Cine are credință, rămâne Hristos cu el. (…) Credința și rugăciunea ne ridică, acestea sunt remediile fricii și ale bolii. Hristos nu a schimbat legea Sa, și nici nu a luat făgăduințele Sale de la noi. De aceea, să luăm aminte, că numai prin credință și rugăciune ne putem vindeca. (…) Să fim atenți cum ne lămurim credința, cum o ținem, cum o prețuim, cum trăim viața, cum ținem conștiința trează, cum ne raportăm la Dumnezeu și cum ne raportăm la semenii noștri. Dumnezeu este realitatea cea mai vie, Dumnezeu este existența mai presus de existență și existența Sa este iubirea supremă la care ne-a chemat pe noi. Iubirea, care este Dumnezeu, niciodată nu îmbolnăvește, niciodată nu strică.”

La final, părintele paroh Mircea Nuțu le-a amintit credincioșilor cu câtă jertfă și dragoste s-au început lucrările de construcție a catedralei. „În această sfântă și măreață zi pentru comunitatea bisericii noastre din orașul Gura Humorului, îndrăznesc să privesc spre Cerul Slavei, pentru a înălța în numele tuturor ctitorilor și credincioșilor acestei catedrale o rugăciune de mulțumire Părintelui Ceresc, Preasfintei Treimi și Maicii Domnului pentru toate darurile revărsate asupra noastră în timpul acestor ani de pastorație binecuvântată, în care s-a clădit și s-a zidit cu trudă, dăruire și jertfelnicie acest Sfânt Altar de rugăciune, de la a cărui sfințire se împlinesc astăzi 10 ani.

Sfinția sa le-a mulțumit ierarhilor prezenți și Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru arhiereasca binecuvântare și a adus prinos de mulțumire tuturor celor care s-au implicat de-a lungul timpului în împodobirea și înfrumusețarea bisericii. În semn de prețuire părintele le-a oferit ierarhilor câte o icoană cu Maica Domnului.

Părintele paroh a oferit distincții de onoare din partea consiliului parohial ierarhilor, invitaților speciali și reprezentanților autorităților locale și județene. La rândul său, primarul orașului Gura Humorului i-a oferit părintelui Mircea Nuțu o diplomă de excelență în semn de apreciere pentru activitatea sa în slujba comunității.

La 21 august 2011, biserica a fost sfințită de un numeros sobor de ierarhi ai Bisericii noastre, condus de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Locul în care avea să se înalțe Catedrala Ortodoxă din orașul Gura Humorului a fost sfințit de vrednicul de pomenire Părinte Arhiepiscop Pimen în anul 1991, la data de 5 decembrie. Piatra de temelie a bisericii cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Toți Sfinții Români” a fost așezată în luna octombrie a anului 1994 cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților la acea vreme.

Săvârșirea Sfintei Liturghii la împlinirea a zece ani de la sfințirea bisericii înseamnă și încununarea jertfei credincioșilor care au contribuit, prin numeroasele binefaceri, la înnoirea și buna chivernisire a sfântului locaş.