Trei decenii de la reînființarea Mănăstirii Voroneț

Comunicat de presă

În spiritul Voronețului, sărbătorirea celor trei decenii de la reînființarea Sfintei Mănăstiri Voroneț înseamnă deopotrivă continuitate a trecutului, concentrare de noi valori prezente, dar și privire cu nădejde spre viitorime.

Deschiderea expoziției muzeale Restituiri este un moment de vârf în șirul evenimentelor dedicate aniversării. Petre Ș. Năsturel își încheia raportul din 1962 subliniind necesitatea unui „mic muzeu unde s-ar putea aduce odoarele înstrăinate la Putna, Dragomirna și în alte locuri pentru a împlini firesc imaginea Voronețului medieval – centru de cultură și spiritualitate românească”. După mai bine de o jumătate de veac,  în complexul monahal reconstituit, într-un spațiu special amenajat, își află loc relicvele voronețene confecționate aici sau primite în dar, obiecte de patrimoniu aflate la Voroneț sau regăsite în diferite colecții și muzee din țară și din străinătate.  

Dată fiind preocuparea și grija permanentă a Stavroforei Irina Pântescu,  Întâia Stareță a Mănăstirii și a Stavroforei dr. Gabriela Platon, actuala Stareță, expoziția reunește cele câteva piese de patrimoniu care s-au păstrat în Biserică, au fost restaurate și pregătite pentru expunere și altele – e drept puține – care au fost recuperate prin bunăvoința Mănăstirilor Dragomirna și Sucevița.  

Seria „relicvelor voronețene” readuse în actualitate se întregește cu materialele din  expoziția  „Mănăstirea Voroneț, 533 de ani de la înființare, 30 de ani de la redeschidere” organizată în perioada 6-16 aprilie 2021, la Biblioteca Academiei Române, inițiativă deosebită datorată prof. ing. Nicolae Noica, director al Bibliotecii Academiei Române, alături de comunitatea monahală a Mănăstirii Voroneț.

Prin alegerea datei de 28 septembrie pentru deschiderea acestei expoziții, obștea mănăstirii Voroneț cinstește  aniversarea zilei de naștere a Stavroforei Irina Pântescu, Întâia Stareță a Voronețului  cea care, prin întreaga sa activitate, a împlinit îndemnul voievodului ctitor lăsat moștenire urmașilor pe actele de danie „să nu clintească dania și întărirea noastră ci să o întărească și să o împuternicească”.