Sinaxa monahală din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților – 26 august 2021

Pentru a contribui la revigorarea și întărirea vieții monahale din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, stareții și starețele așezămintelor monahale din eparhie s-au reunit joi, 26 august 2021, în cadrul unei sinaxe administrativ-economice, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic. În cadrul întâlnirii, care a avut loc în trapeza de protocol a Mănăstirii Sihăstria Putnei, au fost prezentate propuneri din partea Sectoarelor Centrului Eparhial Suceava și au fost dezbătute probleme de ordin administrativ din viața mănăstirilor și schiturilor din eparhie. Pentru că tematica abordată în astfel de întâlniri este foarte vastă, a fost luată hotărârea ca anual să aibă loc cel puțin două întâlniri ale sinaxei monahale, fiind dezbătute diferite probleme cu caracter duhovnicesc sau administrativ.

Alături de stareții și starețele din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la eveniment au fost prezenți: arhimandritul Paraschiv Dabija, vicarul administrativ, arhimandritul Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor, exarhii zonali, membri ai Permanenței Consiliului Eparhial, precum și părinți protopopi din arhiepiscopie.  Sinaxa de astăzi a vizat abordarea unor subiecte de ordin administrativ-edilitar, cultural-educativ, de siguranță și sănătate, respectiv pastoral-misionar, următoarea sinaxă urmând să se axeze pe o tematică legată preponderent de viața duhovnicească din mănăstiri.

Întrunirea a debutat prin săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica mare a mănăstirii, urmată de slujba Parastasului la mormântul vrednicului de pomenire Părinte Arhiepiscop Pimen, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, înconjurat de un sobor de slujitori, în prezența stareților și starețelor așezămintelor monahale.

În deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a adresat un cuvânt de binecuvântare a lucrărilor sinaxei și a subliniat faptul că în următoarea întâlnire din luna noiembrie a stareților și starețelor se vor discuta mai cu seamă aspecte și probleme de ordin duhovnicesc ale eparhiei.

După apelul nominal, părintele Viorel Ilișoi, consilier al Sectorului Economic-Financiar, le-a vorbit celor prezenți despre importanța inventarierii bunurilor locașurilor de cult, dar și despre necesitatea comercializării obiectelor de cult la pangare conform hotărârilor Permanenței Consiliului Eparhial. Părintele director Adrian Popa a adus în discuție recomandările Departamentului de Colportaj și a oferit lămuriri cu privire la produsele din cadrul acestuia.

Sectorul de Fonduri Externe și Interne al Centrului Eparhial Suceava, prin părintele consilier Alexandru Pavel, a adus în atenție posibilitățile de accesare a unor linii de finanțare și a prezentat calendarul estimativ pentru depunerea de proiecte pentru anul 2021 AFIR.

În continuare, consilierul Sectorului Administrativ-Bisericesc, părintele Dimitrie Horga, a prezentat detalii despre mișcarea personalului angajat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, dar și despre activitatea Centrului de Pelerinaje recent înființat. S-a subliniat că, în prezentarea istoriei locurilor și a frumuseții picturilor și odoarelor din așezămintele monahale, e firesc să fie avută în vedere și însemnătatea monumentelor funerare aflate la fiecare obiectiv în parte – acestea intrând, în prezent, în Concursul eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a amintit că în luna octombrie a acestui an se vor premia cele mai îngrijite şi bine organizate cimitire ale mănăstirilor şi parohiilor din cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Tot în sfera subiectelor de ordin administrativ-edilitar, Sectorul Construcții al Centrului Eparhial Suceava, reprezentat de părintele vicar administrativ, arhimandritul Paraschiv Dabija, a adus în atenția celor prezenți necesitatea respectării legislației interne în vigoare cu privire la efectuarea lucrărilor de reparații și renovare, precum și la ridicarea noilor clădiri.

Părintele diacon Paul Rusu, reprezentant al Sectorului Juridic, a propus ca mănăstirile și schiturile arondate să anexeze cererilor formulate, pe lângă toate documentele necesare, și referatul protopopului și al exarhatului.

De asemenea, a fost adusă în discuție posibilitatea participării personalului monahal la cursuri de contabilitate primară și consultanță financiar contabilă inițiate și susținute la Centrul Eparhial.

În cadrul întâlnirii au fost analizate și aspecte de ordin cultural-educativ și comunicațional.

Sectorul Educațional a fost reprezentat de părintele arhidiacon Ionuț Isopescu, director al Departamentului Învățământ Preuniversitar. Părintele director a prezentat proiectul de colaborare între așezămintele monahale și Seminarul Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Dosoftei Suceava ce urmărește ca elevii seminariști să petreacă o săptămână la unele mănăstiri din eparhie. În această perioadă, aceștia vor participa la viața liturgică a așezământului monahal și vor fi implicați în diverse ascultări, astfel încât să se contribuie la creșterea lor duhovnicească și intelectuală.

A fost exprimată și dorința Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, aceea ca personalul  monahal din mănăstirile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților să aibă acces la studii universitare și la formare intelectuală și academică, pentru ca experiența și cunoștințele lor să fie puse apoi în slujba mănăstirilor în care viețuiesc.

Sectorul Cultural, reprezentat de părintele protosinghel Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, le-a prezentat celor prezenți mai multe propuneri referitoare la activitățile cu caracter cultural, dintre care amintim alcătuirea unui Pateric/Materic cu cuvintele de folos și învățăturile monahilor și monahiilor îmbunătățiți de odinoară din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Părintele Ciprian Blaga, consilier al Sectorului Editură și Tipografie, a prezentat faptul că tipografia Arhiepiscopiei se află într-un amplu proces de modernizare. Sfinția sa a vorbit și despre lucrările tipărite sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru comercializarea acestora la pangare și pentru îmbogățirea și sporirea fondului de carte din biblioteca fiecărui așezământ monastic.

Părintele Alexandru Flavian Sava, consilier al Sectorului de Comunicare, Media și Relații Publice, a punctat înaintea stareților și starețelor, egumenilor și egumenelor importanța promovării și mediatizării evenimentelor desfășurate nu doar în mănăstiri și schituri, ci în tot cuprinsul eparhiei, pentru aceasta fiind necesară transmiterea informațiilor necesare Departamentului Media de către  unitățile de cult implicate.

Părintele Dan Gheorghiță, consilier al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție a readus în atenție importanța respectării legislației în domeniile securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență. Sfinția sa a vorbit și despre necesitatea asigurării bunurilor aparținând unităților de cult, dar și despre instruirea personalului monahal care își desfășoară activitatea la unitățile de cult aflate în apropierea pădurilor cu privire la riscurile existente în pădure.

Sectorul Medical, prin părintele consilier, arhimandritul Vartolomeu Chira, a făcut recomandări cu privire la prevenirea și gestionarea infectării cu virusul COVID-19 și la managementul urgențelor medicale din mănăstiri și schituri. Au fost făcute precizări și cu privire la necesitatea colaborării dintre așezările monahale și unitățile medicale din proximitate. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a insistat asupra faptului că fiecare viețuitor al așezămintelor monahale trebuie să aibă acces la servicii medicale și sociale, conducătorii unităților de cult având obligația de a asigura efectuarea periodică a unei examinări medicale.

Părintele vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhimandritul Paraschiv Dabija, i-a informat pe cei prezenți despre demersurile realizate până în prezent pentru înființarea Policlinicii și Spitalului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În continuare, părintele Filaret Ruscan, consilier al Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, a vorbit despre importanța rolului așezărilor monahale în combaterea fenomenului parabisericesc și sectar din cadrul eparhiei. Sfinția sa le-a sugerat mănăstirilor care au mai multe posibilități financiare să ajute parohiile mai sărace și să susțină tipărirea de cărți, broșuri, pliante tematice cu specific misionar.

În ultima parte a sinaxei, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, arhimandritul Melchisedec Velnic, a prezentat situația mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În prezent eparhia numără 66 de așezăminte monahale, dintre care 47 de mănăstiri (25 de călugări, 22 de maici), 17 schituri (8 de călugări, 9 de maici) și 2 metocuri (ambele de călugări). Sfinția Sa a prezentat și alte aspecte referitoare la buna desfășurare a vieții monahale. Stareții și starețele mănăstirilor nou înființate au prezentat situația actuală a locașurilor de cult pe care le reprezintă.

Referitor la retragerea în pustie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a prezentat o propunere de regulament ce va fi supus atenției unei comisii din care vor face parte exarhii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și stareți și starețe și pustnici din cuprinsul eparhiei.

Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire, anunțându-se totodată intenția de a se organiza o nouă sinaxă care să abordeze aspecte duhovnicești la începutul lunii noiembrie.

Irina Ursachi