Simpozionul Național „Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor religioase” – 170 de ani de la naștere și 140 de la trecerea la cele veșnice

Cel care s-a remarcat prin contribuția pe care a adus-o muzicii întregii lumi, compozițiile sale evocând, între altele, sufletul satului bucovinean, dar și prin împlinirea misiunii patriotice pe care a desăvârșit-o prin nemăsurata dragoste față de neamul său, Ciprian Porumbescu, geniu al Baladei românești, este comemorat în acest an în întreaga țară, dar mai ales în Țara Fagilor, la Suceava, pe meleagurile natale.

Evenimentul comemorativ, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, face parte din seria manifestărilor organizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pe parcursul întregului an 2023, declarat de Guvernul României ca „Anul cultural Ciprian Porumbescu”, și dedicate memoriei unuia dintre cei mai cunoscuți compozitori români, prilejuite de împlinirea a 170 de ani de la naștere și a 140 de ani de la trecerea la Domnul.

În perioada 19-21 octombrie, Centrul Eparhial Suceava este gazda Simpozionului Național „Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române şi al valorilor religioase”, proiect ce beneficiază de sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară, organizat de Sectorul Cultural al arhiepiscopiei.

Începând cu ora 10:00, manifestarea prin care a fost evocat cel care este considerat „crai nou” al culturii și muzicii românești a reunit experți, cercetători din mai multe domenii, istorici, teologi, filologi, dar și pasionați de muzică bisericească, într-un dialog care „pune în lumină frumusețea și semnificația acestor creații spirituale” și care, potrivit inițiatorilor acestui eveniment, va „dezvolta și mai mult conexiunea existentă între Teologie, Literatură și Muzicologie”, proiectând-o pe o orbită tridimensională.

Întâlnirea care a avut loc în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial a debutat cu o rugăciune, interpretată de elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, dirijați de arhid. Paul Iușcă.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de către pr. Constantin Oprea, consilier eparhial al Sectorului Cultural al arhiepiscopiei. Sfinția sa a subliniat importanța acestui eveniment, a mulțumit tuturor celor implicați și a anunțat că până la finalul acestei luni va fi publicat un volum cu lucrările prezentate în cadrul acestui simpozion, sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Sesiunea introductivă a comunicărilor științifice, moderată de arhid. Vasile Demciuc, lector la Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a fost deschisă de prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. Domnia sa a prezentat volumul „Ciprian Porumbescu. În marginea Imperiului”, lucrare care reconstituie figura interioară a compozitorului, făcând legătura între secvențele care să redea imboldul, resortul ce a dus la crearea acestei opere, la configurarea unei personalități fascinante, libere, care are conștiința sfârșitului său nefast. Totodată, au fost aduse la lumină fragmente din scrisorile și jurnalele lui Ciprian Porumbescu, mărturii valoroase ale experiențelor și frământărilor acestuia cu privire la muzica religioasă, având în vedere că de-a lungul timpului a fost dirijor al numeroase coruri bisericești și compozitor al unor cântări liturgice. „O discuție despre tânărul artist bucovinean este în mod inevitabil și una despre Bucovina, așa cum se construiește ea din experiențele lui de viață, sau, mai exact, cum o putem reconstitui noi, astăzi, prin ochii și prin existența lui. Dar înainte de explorarea acestor experiențe, indiferent dacă miza ei este locuirea în Ciprian Porumbescu sau reconstituirea Bucovinei, e nevoie de o altă explorare, în odiseea manuscriselor lui, deși cuvântul odisee nu e cel mai potrivit: manuscrisele nu au ajuns încă în Ithaca sau, dacă au ajuns, sunt încă necunoscute. În tot cazul, ne stau la îndemână, cât și cum ne stau, câteva documente de existență, jurnalul și corespondența sa.”

Domnul Niculai Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, a vorbit despre colaborarea rodnică dintre Consiliul Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, despre importanța moștenirii lăsate atât de Ciprian Porumbescu, cât și de familia acestuia, dar și despre evenimentele cuprinse în Calendarul „Anului Comemorativ Ciprian Porumbescu – 2023”. O manifestare care va include trei evenimente cultural-artistice se va desfășura pe data de 2 noiembrie, la Biblioteca Națională a României, unde vor avea loc un concert dedicat marelui compozitor, susținut de Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, Expoziția de fotografie „Ciprian Porumbescu”, cu imagini de colecție, prin care sunt ilustrate viața și opera compozitorului de geniu, maestru al Baladei românești, și o lansare a unor volume tipărite de Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Domnul Sorin Filip, manager al Centrului Cultural Bucovina, a mulțumit reprezentanților Centrului Eparhial și Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru toate proiectele inițiate în ultimii ani, iar artistul Ilie Caraș a transmis mesajul pr. prof. univ. dr. Nicolae Brânzea, Ciprian Porumbescu. Considerații generale. În lucrare se regăsesc fragmente din viața încărcată cu zbucium, dar și de binecuvântări, a marelui compozitor. „Sub imboldul teologiei și al naționalismului, insuflate de tatăl său, Ciprian Porumbescu a lăsat, în doar 10 ani de activitate, peste 200 de lucrări, în diferite genuri muzicale. Era un tânăr entuziast și romantic, cu un patriotism ardent, o credință pe măsură, iubitor de noutate și cu o sensibilitate aparte, împărtășită apropiaților.”

Interpretul popular Ilie Caraș, a primit, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ordinul „Crucea Bucovinei” pentru „remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești.

A urmat secțiunea dedicată marelui compozitor Ciprian Porumbescu, moderată de lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Prof. dr. Liviu Papuc, cercetător literar, a prezentat lucrarea Câte ceva despre receptarea creației lui Ciprian Porumbescu la Oravița, în cadrul căreia a punctat felul în care compozițiile geniului Baladei românești au fost primite în această zonă a Banatului, iar doamna dr. Ali Niculică, de la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, a adus în atenție lucrarea prof. univ. dr. Leca Morariu (1888 1963), decan al Facultății de Litere și Filosofie a Universității din Cernăuți, „Arboroasa slăvindu-l pe Ciprian Porumbescu”: o nouă carte la Biblioteca Bucovinei.

În cadrul evenimentului prin care a fost evocată viața, personalitatea și opera celui care este considerat „crai nou” al culturii și muzicii româneşti, au fost prezentate lucrările „Ciprian Porumbescu și lumea prin care a trecut”, de către prof. dr. Marian Olaru, director al Institutului „Bucovina” al Academiei Române (în care a fost redată atmosfera socio-politică în care s-a format marele compozitor bucovinean) și „Înger de pază, între Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu” prezentată de domnul Ioan Filipciuc.

Arhid. lect. univ. dr. Vasile Demciuc a susținut prelegerea intitulată Ciprian Porumbescu în slujba unității de neam, aducând în atenție darul extraordinar cu care renumitul Ciprian Porumbescu a fost binecuvântat, compozițiile sale fiind iubite și interpretate și în zilele noastre. „Opera sa muzicală, circumscrisă curentului romantic, dominant în epocă, se inspiră în mod programatic din autenticul românesc, în toată complexitatea sa. Ciprian Porumbescu preia în compozițiile sale teme din melosul baladelor, doinelor și jocurilor populare, conștient fiind că acestea vor asigura o largă receptare a muzicii sale pe care o folosește ca simbol al reînvierii conștiinței naționale. Creația sa de factură patriotică este străbătută de farmec poetic și de nuanțe pline de prospețime, însoțite adesea de accente ale unui puternic dramatism.”

Ciprian Porumbescu – dorul cântat al sufletului bucovinean a fost titlul unei alte prezentări inedite din cadrul simpozionului a pr. drd. Ilie Molea, care și-a propus să descopere sufletul artistului porumbescian, o călătorie înțesată de taină și adânc, având ca scop descifrarea lumii interioare a artistului și, prin aceasta, a vieții sufletești bucovinene în general. „Ciprian Porumbescu reprezintă un dor întrupat al sufletului românesc, dor nestins nici astăzi ci, dimpotrivă, mereu arzând, cu intensități crescânde, acel dor eminescian ce nu poate fi explicat, ci doar simțit și trăit… A-l omagia pe Ciprian Porumbescu reprezintă datoria de suflet a tuturor românilor, indiferent de poziționarea acestora în cuprinsul țării”.

Având în vedere că de-a lungul timpului Ciprian Porumbescu a fost dirijor al numeroase coruri bisericești și compozitor al unor cântări liturgice, în cadrul acestui simpozion organizatorii și-au propus să aducă în prim plan și „moștenirea bogată a imnografiei și cântării bisericești în contextul Anului comemorativ 2023 al imnografilor și cântăreților bisericești în Patriarhia Română”, precum și să evidențieze „importanța lor în tradiția noastră religioasă și să exploreze modurile în care aceste arte au influențat și continuă să influențeze comunitățile noastre”, simpozionul incluzând prezentări, discuții și interpretări muzicale.

Cea de a doua secțiune a simpozionului, dedicată Anului comemorativ, moderată de pr. Constantin Oprea, a continuat cu prezentarea pr. dr. Roger Coresciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, „Sfântul Grigore Palama și cântarea în biserică. Minime repere”, și a pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, „Sfântul Andrei Criteanul – imnograf al Bisericii.”

În cadrul evenimentului au mai susținut prelegeri, prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, de la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, și lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, care a adus în atenție studiul „Hristos Cel istoric reflectat în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul”.

Cei prezenți au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic trei volume semnate de Înaltpreasfinția Sa, Revista teologică „Candela” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și cartea Dostoievski și filonul creștin de creație.

Ziua s-a încheiat cu un moment artistic deosebit oferit de același cor al seminarului teologic sucevean.

Ciprian Porumbescu face parte dintre oamenii iluștri ai poporului nostru, fiind unul dintre cei care și-au dedicat viața muzicii, dar și apărării și promovării valorilor culturale și tradiționale românești, autorul imnurilor naționale „Trei culori” și „Pe-al nostru steag e scris Unire”, al „Baladei” și al primei operete românești, „Crai nou”.

A dăruit din lumina sa și a încercat să transmită tuturor dragostea față de neamul românesc, respectul față de muzică, tradițiile și obiceiurile populare și iubirea față de aproapele, el însuși implicându-se activ în numeroase acțiuni cu caracter patriotic, punându-și chiar viața în pericol.

Irina Ursachi