Sfinții Trei Ierarhi, evocați prin cateheză la Seminarul Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava, cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la Seminarul Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava, s-a desfășurat marți, 31 ianuarie, o activitate catehetică dedicată Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii școlilor teologice, cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox (2 februarie).

La inițiativa PC Pr. Prof. Arhid. Bogdan-Mihai Hrișcă, Directorul Liceului Teologic din Suceava și coordonator al Centrului de Tineret Ecclesia al aceleiași instituții de învățământ, frecvent, în colaborare cu Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață, prin Departamentul catehetic, se desfășoară sesiuni cultural-catehetice, cu prilejul unor ocazii speciale din viața liceului și a tinerilor seminariști, cu scopul de a-i familiariza cu metodele catehetico-omiletice de prezentare a mesajului evanghelic în zilele noastre.

Sesiunea catehetică a debutat prin evocarea vieții celor trei sfinți ierarhi, evidențiindu-se virtuțile și faptele minunate, care i-au caracterizat pe cei trei slujitori, care rămân și astăzi învățătorii tuturor tinerilor care doresc să urmeze un program duhovnicesc special ca cel practicat în școlile teologice, cu scopul de a urma exemplul lor bun de slujire și de dragoste față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de Biserică și de oameni.

În cadrul activității, tinerilor seminariști le-a fost lansată provocarea de a se implica activ în dialogul catehetic, fiind dirijați în expunerea ideilor și de către Dl prof. Dr. Alexandru Prelipcean, asistent universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, care a susținut și o prelegere istorico-liturgică în acest sens, privind viețile sfinților trei ierarhi reliefate în textele slujbelor, care se regăsesc în Mineiul lunii Ianuarie.

La finalul activității, din partea Înaltpreasfinției Sale, a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în semn de prețuire părintească, toții tinerii seminariști prezenți la activitate au primit icoane cu reprezentarea celor trei corifei ai teologiei ortodoxe.

Nădăjduim ca în acest an, activitatea catehetică a tinerilor seminariști să fie amplificată prin organizarea unor schimburi de experiențe educaționale, prin susțineri catehetice în cadrul unor centre de tineret din eparhie, ocazie cu care vor putea aborda diferite teme scripturistice din sfintele evanghelii, pe care le vor prezenta colegilor lor, pentru o bună și eficientă formare a practicii omiletice atât de necesare Bisericii noastre, în contextul pastoral actual.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox, dorim tuturor tinerilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și mai ales, celor implicați în activitățile Bisericii, ani binecuvântați cu înțelepciune, sănătate și multă bucurie sfântă.

Prof. Cristi-Gabriel Hurjui, consilier eparhial