Seria conferințelor preoțești din Eparhia Sucevei și Rădăuților a început în Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, în perioada 30 octombrie – 14 noiembrie 2023, în cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se desfășoară conferințe preoțești pastoral-misionare. Tema întâlnirilor clericale a fost dată de specificul anului 2023 în Patriarhia Română: „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”.

Seria evenimentelor a debutat astăzi, 30 octombrie, cu întâlnirea la care au participat preoții din cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, urmând ca prelegeri să se desfășoare în zilele următoare și în celelalte patru protopopiate ale eparhiei (Rădăuți, Suceava I, Fălticeni și Suceava II).

Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc de către preoții protopopiatului, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și pr. Aurel Goraș, protoiereu.

La finalul slujbei, chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, a hirotesit întru iconom stavrofor 11slujitori cu o bogată activitate liturgică desfășurată în ultimii ani, iar episcopul-vicar a săvârșit o hirotesie întru arhidiacon.

Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, a fost oferit din partea chiriarhului locului unor vrednici slujitori ai sfintelor altare, câștigători ai Concursului Eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”: Premiul special – Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Moldovița (pr. Adrian-Daniel Goraș), Premiul I – Parohia „Înălțarea Domnului” Coverca (pr. Dan Zelincă); Premiul II: Parohia „Înălțarea Domnului” Doroteia (pr. Mihai Dănuț Gemănar) și Parohia „Înălțarea Domnului” Stulpicani (pr. Aurelian Gabriel Ghețu); Premiul III: Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Dorna Arini (pr. Dumitriu Borgovan) și Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Prisaca Dornei (pr. Cristian Gheorghe Brocea).

Totodată, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic a oferit membrilor Grupului Psaltic al Parohiei „Izvorul Tămăduirii”, cel care a oferit răspunsurile liturgice în această zi de o importanță deosebită, Ordinul „Apărător al credinței creștine” pentru mireni, „ca celor care s-au străduit și se străduiesc să urmeze exemplul apărătorilor credinței și patriei străbune, precum și al dascălilor de cuget și simțire românească și creștinească”.

Alături de cei care au luat parte la Sfânta Liturghie, în cadrul conferinței prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-au alăturat reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului Eparhial Suceava.

După rostirea rugăciunii a urmat apelul nominal și cuvântul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Conferința a debutat cu expunerea referatului intitulat „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și față de Biserică” și susținut de pr. Victor Cîrceie de la Parohia „Sfântul Ilie” din Vatra Dornei. „O societate sănătoasă și o Biserică lucrătoare realizează că bătrânii sunt adevărate izvoare de binefacere: făcându-le bine și purtându-le de grijă, pe ei îi odihnim, iar pe noi de umplem de daruri duhovnicești. Pierderi deci nu există, ci numai câștig: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție! (Ieșirea 20, 12) . Pentru aceasta este însă nevoie de o înțelegere a vieții și a rostului nostru pe acest pământ. Nu trebuie să privim bătrânețea ca pe o perioadă de doliu și de neîncetată cârtire, ci ca pe finalul călătoriei și răsplata pentru ostenelile vieții concretizate prin întâlnirea cu Dumnezeu. Avându-L pe Dumnezeu drept prieten, omul nu va simți niciodată greutatea apăsătoare a singurătății, a bolii. Rolul Bisericii și al preotului este de a învăța credincioșii să îmbătrânească frumos împreună cu și în Hristos!”

Întâlnirea a continuat cu lucrarea părintelui Mihai Botezat, cadru didactic la Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc și slujitor la Mănăstirea Moldovița, intitulată „Statutul cântărețului bisericesc și importanța acestuia în lucrarea pastoral-misionară a parohiei”. Între altele, prezentarea a făcut referire și la personalitatea celui care este cunoscut pentru revigorarea muzicii psaltice românești, Ioan Popescu-Pasărea, elev al lui Anton Pann. „Creată de imnografi și melozi, fredonată de poporul evlavios, muzica bisericească a fost interpretată la un nivel profesionist de așa numiții cântăreți bisericești, monahi ori mireni, cu studii de specialitate sau formați prin practicarea cântării la strană. Însă ca orice meserie de vocație, și ocupația de cântăreț bisericesc presupune, pe lângă anumite aptitudini, atât o formare inițială, cât și o formare continuă. Prestarea oricărui serviciu este urmată de o recompensă pe măsura calificării și a timpului de lucru. Cu cât formarea unui angajat este mai temeinică, și calitatea prestației sale va fi pe măsură. Însă, din păcate, starea de fapt din Biserică trădează un dezinteres pentru calitatea prestației stranei. Aceeași situație o remarca încă din anul 1909 și Ioan Popescu-Pasărea, cântăreț bisericesc, profesor și senator. El a fost obligat de vremurile în care trăia să asiste la o decădere considerabilă a statutului cântăreților bisericești și de aceea va porni o luptă pentru ridicarea culturală, materială și socială a truditorilor stranei.”

Pr. Gabriel Doroftiese le-a vorbit apoi celor prezenți despre „Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea Bisericii”. Lucrarea a adus în prim plan Istoria muzicii de strană în Parohia Ortodoxă Dorna Candrenilor. „Prima mărturie despre existența muzicii de cor o găsim între anii 1908 – 1922, când învățătorul de la școala din localitate Samuil Ioneț, paroh fiind preot Victor Țurcanu, formează primul cor bărbătesc, despre care avem mărturie și o fotografie a coriștilor îmbrăcați în costume naționale tradiționale. Repertoriul folosit de acea formație reiese din existența în biblioteca parohiei a câtorva știme corale după compozitorul Isidor Vorobchievici. Între anii 1960 – 2000 activează la strana noastră Teodor Pașcanu, cantor bisericesc, absolvent al Seminarului Școlii Cantorale de la Cernăuți, paroh fiind vrednicul de pomenire preot iconom stavrofor Gheorghe Pașcanu. Din mărturiile dascălului Teodor, la școala de la Cernăuți muzica de strană se făcea după arhidiaconul Mihai Ursuleac, iar ca profesor de muzică corală îl aveau pe Grigore Macovei, de la care ne-a rămas o culegere de imne la Sfânta Liturghie. Pe parcurs, în vremea Patriarhului Iustinian Marina, se tipărește Liturghia psaltică a vrednicului de pomenire compozitor Nicolae Lungu, care în perioada comunistă salvează tezaurul muzicii psaltice tipărind Gramatica muzicii psaltice și multe alte culegeri de cântări bisericești necesare și cântăreților și dirijorilor din zona Bucovinei.”

În a doua parte a întâlnirii au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial Suceava privitoare la activitatea parohiilor. Totodată, în cadrul întâlnirii au fost lansate, în contextul Anului cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu, mai multe volume apărute la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prin care se dorește aducerea în prim plan a moștenirii cultural-artistice pe care aceste două personalități ilustre au dăruit-o poporului român și întregii lumi. Una dintre aparițiile editoriale de excepție este volumul Dimitrie Cantemir – Domn Moldav și „Principe al științei românești”, semnat de arhid. lect. univ. dr. Vasile Demciuc (coord.), și pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita.

Nu în ultimul rând, au fost prezentate și oferite tuturor clericilor și alte cărți care reprezintă rodul ostenelilor din ultimele luni ale Sectorului Editură și Tipografie al Centrului Eparhial Suceava, precum „Sat și biserică în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, lucrare a pr. Laurențiu-Nicolae Stamatin, „Școala nemțeană de muzică psaltică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea”, autor arhid. Ilie Leonte, și volumul „Apologeții vieții creștine: imnografii, cântăreții bisericești și vârstnicii în slujba Bisericii”, coordonat de pr. Constantin Oprea.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a prezentat volumul „Lumină din candela Cuvântului – predici la duminicile de peste an”, carte care însumează cuvântări semnate de clerici doctori în teologie din cuprinsul eparhiei și rostite la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, de la venirea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

La final, după luările de cuvânt, pr. protoiereu Aurel Goraș a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, membrilor Permanenței Consiliului Eparhial, gazdelor, corului și tuturor slujitorilor prezenți la acest eveniment deosebit pentru Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

Irina Ursachi