Seria conferințelor preoțești din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a început în Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, în perioada 31 octombrie – 10 noiembrie 2022, în cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se desfășoară conferințe preoțești pastoral-misionare. Tema întâlnirilor clericale a fost dată de specificul anului 2022 în Patriarhia Română: „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Seria evenimentelor a debutat astăzi, 31 octombrie, cu întâlnirea la care au participat preoții din cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, urmând ca prelegeri să se desfășoare în zilele următoare și în celelalte patru protopopiate ale eparhiei (Fălticeni, Suceava I, Suceava II și Rădăuți).

Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc de către preoții protopopiatului, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și pr. Aurel Goraș, protoiereu.

La finalul slujbei, ierarhul a hirotesit întru iconom stavrofor 12 slujitori cu o bogată activitate liturgică desfășurată în ultimii 20 de ani.

În cadrul evenimentului, pr. Constantin Oprea, consilier al Sectorului Cultural, a dat citire distincțiilor oferite clericilor cu o activitate pastoral-misionară deosebită. Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost oferit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic părintelui Petru Crăciun, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, și părintelui Teodor Giosan, de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, „pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, a fost oferit unor vrednici slujitori ai sfintelor altare din parohii în care s-au desfășurat numeroase activități pastoral-misionare, întrucât au urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”. Aceeași distincție a fost oferită și câștigătorilor Concursului Eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”. Pr. Dimitrie Horga a prezentat clasamentul, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic oferind premiile după cum urmează: Premiul I – Parohia „Înalțarea Domnului” Sâhla – Câmpulung Moldovenesc – Pr. paroh Ion Nemțan – Nisioiu; Premiul II: Parohia „Sfântul Gheorghe” Sadova – Pr. paroh Irineu – lustinian Horga; Parohia Ortodoxă Bucșoaia – Pr. paroh Bogdan – Andrei Goraș; Premiul III: Parohia Pojorâta – Pr. paroh George – Eugen Fediuc; Parohia Pojorâta II – Pr. paroh Dumitru – Ioan Beșliu.

Alături de cei care au luat parte la Sfânta Liturghie, în cadrul conferinței prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-au alăturat reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului Eparhial Suceava.

După rostirea rugăciunii a urmat apelul nominal și cuvântul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Conferința a debutat cu expunerea referatului intitulat „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii”, susținut de pr. Cristian Gabriel Butnaru de la Parohia Benea. Studiul a adus în atenția celor prezenți o parte dintre cele mai importante aspecte ale rugăciunii și aplicarea acestora în zilele noastre, în vederea îmbogățirii vieții spirituale.

„În sufletul fiecărui om dintru început este sădită comuniunea cu Dumnezeu, ca modalitate de a-L cunoaște, de a face voia Sa și de a împlini poruncile Sale. Dar pentru ca aceste porunci să poată fi îndeplinite, să aducă roade cât mai bogate în lume, omul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, care nu se poate dobândi decât prin rugăciune și fapte bune. (…) Totalitatea virtuților trebuie să slujească desăvârșirii în rugăciune. Și, mai presus de toate, celei mai mari dintre virtuți, care este dragostea de Dumnezeu, în care se împlinește unirea mistică, fructul rugăciunii. Iubirea este rodul rugăciunii, spune Sfântul Isaac Sirul, căci în rugăciune omul se întâlnește cu Dumnezeu în chip personal, cunoscându-L și iubindu-L. (…) Neasemuit de prețioasă este o inimă rugătoare care se leagă cu nădejde, pentru veșnicie, de Dumnezeu prin rugăciune, care nu cedează ispitei satanice; ea Îl are pe Hristos călăuză, luminător și îndrumător al vieții sale. Hristos este garanția pentru nădejdea noastră în viața veșnică, în înviere și în răsplata cerească. În rugăciune, omul descoperă masca tuturor aparențelor din el. (…) Rugăciunea este jertfă bine primită înaintea lui Dumnezeu; ne întărește credința, ne luminează mintea, ne încălzește inima de iubire creștină și coboară în sufletele noastre zbuciumate și neliniștite mângâiere, pace, și alinare sufletească.”

Întâlnirea a continuat cu lucrarea părintelui Iulian Borgovan de la Parohia Dorna Arini, referitoare la „Sfinții isihaști – modele de rugăciune personală pentru creștini”. Referatul a evidențiat unele aspecte din opera a trei părinți nevoitori ai Ortodoxiei, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie Velicicovschi, modele de sfințenie și rugăciune neîntreruptă.

„Întreaga operă a Sfântului Grigorie Palama e centrată pe rugăciunea neîncetată a minții în inimă pentru că întreaga lui viață a fost o rugăciune neîncetată. Conform Sfântului Grigorie, rugăciunea e izvorul vieții veșnice, al cunoașterii lui Dumnezeu, care sporește în om odată cu eliberarea lui de patimi prin lucrarea Duhului Sfânt. Doctrina palamită susține cunoașterea lui Dumnezeu, experierea vieții veșnice prin comuniunea directă cu El în Biserică. Ea este o trăire dată potențial tuturor creștinilor prin Taina Botezului și prin participarea la viața lui Hristos prin împărtășirea la Sfânta Liturghie. Dar actul împărtășirii euharistice cu Hristos trebuie prelungit și actualizat în om prin rugăciune neîncetată. (…) Sfântul Paisie de la Neamț rămâne în istorie ca un continuator al marilor Părinți ai Bisericii și totodată înnoitorul tradiției ascetice și isihaste, cu precădere în Biserica Slavă, Greacă și Română. A fost un sfânt providențial, care a înmănuncheat toate elementele contemporane lui și toate posibilitățile ce puteau fi folosite de un duhovnic echilibrat și cu har, realizând o sinteză între tradiția movileană a Ucrainei sale natale, între tradiția rusească, de la Nil Sorski până la Vasile de la Poiana Mărului, între tradiția românească și între marea tradiție athonită. Dacă vom studia viața și opera celor trei mari corifei ai rugăciunii neîncetate, cea care ne aduce isihia, vom găsi metode de a ne despătimi, metode de a ne ruga, iar prin rugăciune și despătimire vom ajunge să ne unim cu Dumnezeu prin contemplare, atât noi, preoții, cât și credincioșii.

A urmat proiecția filmului „Rugăciunea, cale spre desăvârșire”, material care sintetizează cuvinte ziditoare ale marilor duhovnici din ultimele decenii, atât din țara noastră, cât și din Grecia, viețuitori în Muntele Athos. Filmul, producție TRINITAS TV, a prezentat fragmente din cuvintele de învățătură despre rugăciune ale celor care și-au dedicat viața lui Hristos, între care arhimandriții Cleopa Ilie, Arsenie Papacioc, Teofil Pârâian, Sofian Boghiu, ieroschimonahul Dionisie Ignat, schimonahul Iosif Vatopedinul ș.a. Prin intermediul mărturiilor a fost evidențiată importanța trăirii prezenței lui Hristos, legătura dintre paza minții și Rugăciunea lui Iisus, tipurile rugăciunii, dobândirea Rugăciunii inimii și pregătirea sufletului și trupului pentru aceasta.

În a doua parte a întâlnirii au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial Suceava privitoare la activitatea parohiilor.

Sectorul Administrativ-Bisericesc, reprezentat de pr. Dimitrie Horga, consilier eparhial, a transmis, printre altele, aspecte despre respectarea procedurilor privind angajarea personalului neclerical în cadrul unităților de cult, precum și despre înaintarea, în timp util, a documentelor care vizează rezolvarea unor probleme de ordin administrativ.

Arhid. Ionuț Isopescu, consilier la Sectorul Educațional-Teologic (Învățământ), a anunțat că va solicita sprijinul preoților parohi pentru a promovarea specializărilor noi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei” Suceava, precum și specializarea Teologie Pastorală. Alături de alte aspecte legate de activitățile desfășurate de sectorul de resort, a fost subliniat și faptul că, în ceea ce privește Ora de religie, se recomandă dezvoltarea unei colaborări prietenoase și calde cu profesorul sau profesorii de religie de pe raza parohiei, privind activitățile inițiate de Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Centrul Eparhial Suceava. De asemenea, au fost aduse în atenție aspecte administrative legate de cursurile pentru obținerea gradelor profesionale clericale.

Din partea Sectorului Cultural, condus de pr. Constantin Oprea, a fost încurajată publicarea unor studii sau articole științifice ale clericilor care au susținut lucrări de doctorat, precum și cooptarea lor pentru a colabora la editarea revistei Candela. A fost amintită și posibilitatea de scoatere la lumină a scrierilor vechi și publicarea lor, având în vedere Protocolul de colaborare semnat între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Biblioteca Academiei Române.

Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, condus de arhid, Vasile Demciuc, a reiterat importanța respectării legislației privind protejarea patrimoniului cultural. Totodată, li s-a solicitat preoților să acorde o atenție deosebită monumentelor înscrise în lista patrimoniului național. Nu în ultimul rând, s-a adus în discuție importanța inventarierii bunurilor locașurilor de cult.

În continuare, reprezentantul Sectorului de Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, pr. consilier Filaret Ruscan, a adus un gând de apreciere și de recunoștință pentru primirea plină de dragoste, în cuprinsul protopopiatului, a delegației care a însoțit racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în timpul procesiunii prin eparhie. De asemenea, a fost evidențiată importanța intensificării lucrării pastorale și misionare în contextul actual, încurajându-se pregătirea predicii preotului, precum și îngrijirea bisericii, locuinței și cimitirului.

Pr. Dan Gheorghiță, consilier al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, a subliniat importanța desfășurării activităților religioase în condiții de siguranță. Sfinția sa a anunțat și faptul că în perioada imediat următoare vor avea loc sesiuni de instruire și formare privind protecția și siguranța în muncă pentru conducătorii unităților de cult.

Sectorul Economic-Financiar, prin pr. Viorel Ilișoi, consilier eparhial, le-a transmis conducătorilor unităților de cult informații privind evidența contabilă, precum și a procedurilor de verificare a acesteia de către inspectorii de resort. Totodată, s-a sugerat identificarea, în parohiile eparhiei, a cazurilor în care perioada de iarnă pune în dificultate achitarea facturilor pentru diferite utilități.

Pr. Adrian Popa, consilier în cadrul Sectorului Colportaj-Bisericesc, a vorbit despre comercializarea obiectelor de cult la pangare conform hotărârilor Statutului Pentru Organizarea și Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, s-a subliniat și faptul că prin achiziționarea produselor de colportaj se oferă suport și sprijin pentru întreaga activitate misionară a Bisericii.

Consilierul Sectorului Media și Comunicare, pr. Ștefan Mihalcea, a recomandat o sporită atenție asupra conținutului materialelor postate pe rețelele de socializare ale unităților de cult, precum și necesitatea obținerii arhiereștii binecuvântări în cazul aparițiilor în mass-media, din proprie inițiativă sau la invitația unui trust de presă.

Din partea Sectorului Editură și Tipografie, pr. consilier Ciprian Blaga, a fost amintită deschiderea Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților față de publicarea a diferite materiale semnate de clericii Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

Pr. Ion Bârsan, consilier al Sectorului Juridic și de Consultanță, a transmis informații cu privire la drepturile de proprietate asupra imobilelor parohiilor și la procedura de intabulare. Totodată, sfinția sa a recomandat colaborarea cu reprezentanții Centrului Eparhial pentru o bună desfășurare a activității sectorului și pentru o rezolvare cât mai rapidă a problemelor juridice.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Alexandru Flavian Sava, a recomandat decența și responsabilitatea în postările de pe paginile personale ale platformelor de socializare, inclusiv pozițiile față de anumite problematici actuale. Acestea vor trebui exprimate în conformitate cu hotărârile luate de către Consiliul Permanenței sau asumate de către Chiriarh, pentru a nu induce credincioșii și opinia publică în eroare cu diversele puncte de vedere.

Pr. Laurențiu Stamatin, inspector eparhial bisericesc, a recomandat acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește corectitudinea săvârșirii slujbelor bisericești și i-a îndemnat pe clericii parohi să pună în rânduială obiectele de cult în locașurile de rugăciune.

Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru viață, coordonat de prof. Cristi Gabriel Hurjui, a prezentat cele mai importante proiecte desfășurate în cele 11 luni de activitate și a invitat parohiile să se alăture în cadrul proiectelor viitoare ale eparhiei, destinate tinerilor dornici să se implice în activități de voluntariat, în organizarea unor cercuri de studiu biblic și sesiuni catehetice, tabere și alte acțiuni social-caritabile, desfășurate în cadrul proiectelor viitoare ale eparhiei.

La final, pr. protoiereu Aurel Goraș a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, membrilor permanenței Consiliului Eparhial, gazdelor, corului și tuturor slujitorilor prezenți la acest eveniment deosebit pentru Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

Fiecare participant a primit în dar două dintre cele mai recente volume apărute la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „Rugăciune – temelia vieții și a creșterii spirituale a omului”, lucrare care aduce împreună prelegerile clericilor din eparhie dedicate acestui an omagial, precum și cartea „Fericirea în nefericire. Un comentariu pentru omul grăbit” semnată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic.

Irina Ursachi

Album foto: AICI