Scrisoare deschisă a doamnei inspector Daniela Ceredeev

informare

Înaltpreasfinția Voastră, Părinte Arhiepiscop,

Cu  tot respectul pe care vi-l port și cu preocuparea mea pentru respectarea dreptului oricui la informare și la opinie, vă rog să luați în considerare  părerea mea că materialul video care circulă în mediul online este o calomnie și că afirmațiile la adresa mea, și personal și profesional, sunt  tendențioase, discriminatorii, neverificate și îmi încalcă dreptul la demnitate, onoare, viață privată și imagine.

Se impune dintru început să menționez că publicația „Egalitatea de gen – predarea și integrarea în învățământul preuniversitar”, transmisă pe adresa de email a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, ca și pe adresa altor inspectorate școlare județene din țară, nu a fost transmisă în școli și nici recomandată în vreun fel de instituția pe care o reprezint.

Rog cu amenitate să nu se omită faptul că inspectoratele şcolare judeţene sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei care se organizează și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul învățământului preuniversitar și își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii Educației, a Statutului personalului didactic, a hotărârilor și ordonanțelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii Educației, precum și a ordinelo/precizărilor elaborate de Ministerul Educației.

Se consideră a fi reprobabilă o afirmație extrasă, de altfel, din context și anume că părinții „au un monolog” pe marginea subiectului publicației în discuție. Enunțul e cel chiar din finalul materialului de presă și o ascultare atentă a lui dovedește că este unul neîncheiat. Ideea exprimată atunci a fost aceea că opiniile exprimate exclusiv prin petiții trimise către inspectoratul școlar, în lipsa unui dialog propriu-zis,  pot fi asimilate unui monolog, asupra căruia însă ne aplecăm cu toată responsabilitatea, fără a neglija vreunul dintre aspectele semnalate acolo.

Nici pe departe nu poate fi considerată o ironie și nici o ducere în derizoriu a problematicii. Convingerea mea, crezul meu, mesajul meu de fiecare dată  reiterează că familia este „piatra din capul unghiului”. Adevărata Școală și adevărata Biserică încep în familie și de desăvârșesc apoi, în fiecare dintre noi, prin educație. (articolul integral poate fi consultat aici: https://basilica.ro/preoteasa-in-raiul-bucovinean-daniela-ceredeev-spune-ca-a-fi-profesor-in-rural-este-o-binecuvantare/ ) Iar cei care cunosc programele, proiectele, activitățile, acțiunile de sensibilizare și punctele de vedere exprimate public de atâtea și atâtea ori ar putea da mărturie despre faptul că preocuparea mea și de profesor, și de coordonator de voluntari, și de inspector școlar a fost, și este, și va rămâne echilateralitatea Familie – Școală – Biserică în jurul educației pentru valori a fiecărui copil în parte.

Am fost constant parte activă a susținerii orei de religie în școli și am demonstrat în multiple prilejuri multitudinea de beneficii pe care studierea disciplinei noastre le aduce formării caracterului moral al copiilor și tinerilor, fii demni și curați ai Bisericii noastre strămoșești. În anul Centenarului, am susținut dezbateri cu grupuri de profesori și de studenți, am reușit astfel să determinăm participarea lor la Referendumul pentru Familie, județul Suceava situându-se pe locurile fruntașe ca participare la votul de atunci și am exprimat adeziunea noastră pentru familia creștină, după rânduiala lui Dumnezeu, și care a fost binecuvântată și sfințită prin Taina Nunții de Domnul Iisus Hristos în Duhul Lui cel Sfânt.

Am voluntariat mii de ore pentru a aduce copiii în școli și biserici mai aproape de  învățătura de credință. Și-aș evoca aici doar unul dintre materialele de presă de la nivel național care vorbește despre efortul meu asumat statornic și dovedit în fiecare an din convingerea mea că educația este un angajament la care suntem chemați deopotrivă toți cei care dorim un viitor mai bun pentru copiii lumii. Cred în puterea educației așa cum cred în Hristos și în Biserica pe care El ne cheamă să o mărturisim și s-o întărim. Și convingerea mea, pe care mă străduiesc s-o vădesc prin programele și proiectele dedicate copiilor și tinerilor, așezămintelor de copii, instituțiilor de ocrotire socială pentru copii și căminelor pentru persoane vârstnice, din măcar ultimii 15 ani, e aceeași: „Ceea ce mă împlineşte este bucuria celorlalţi“, cum de altfel surprinde și un articol semnat de Raluca Brodner, în Ziarul Lumina, în 2015, care face referire la câteva dintre proiectele pe care le coordonam atunci, pentru și împreună cu copiii și tinerii din parohia noastră și din parohiile limitrofe, din dorința de a le fi  sprijin părinților în educația copiilor lor.

Nu, nu sunt membru al Asociației SuperTeach. Fotografia care apare în materialul video la care faceți referire e una din anul 2018, când am fost invitată ca vorbitor la Conferința SuperTeach, de la Iași, în calitate de profesor laureat Merito, generația 2017. Le-am vorbit atunci celor peste 500 de participanți despre „învăţare ca o călătorie pentru viaţa întreagă” și am  prezentat reportajul video, „Promotoarea voluntariatului în satele de huțuli”, realizat de Monitorul de Suceava, în 2016, pentru a cincea ediție a Galei Top 10 Suceveni. Materialul evidențiază activitatea mea, ca profesoară și ca preoteasă, în satul Ciumârna, care ne-a devenit „acasă” încă din anul 1996.

De altfel, într-o cronică a acelei conferințe, Anda Elena Pintilie, autor și la Ziarul Lumina și la Doxologia, consemnează ideile care au dat arhitectura intervenției mele în articolul „Inspirație pentru educație – ce-am reținut de la SuperTeach”: „Voluntariatul poate schimba lumea. Voluntariatul în educație transformă lumea din temelii!”; îndemnul adresat profesorilor – „Fiți conștienți că sunteți oameni valoroși, că elevii știu că sunteți acolo pentru ei și că le schimbați viața. Sunteți modele pentru cei din fața dumneavoastră, îi inspirați. Aveți curajul să-i inspirați!” sau exercițiul final: „Profesore drag, gândește-te bine, ai vrea ca fiul sau fiica ta să aibă un profesor ca tine?”.

Cred în puterea educației și a valorilor Ortodoxiei așa cum cred în Hristos și în Biserica pe care El ne cheamă să o mărturisim și s-o întărim.

prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie