Aducem cele mai sincere mulțumiri pentru misiunea duhovnicească și filantropică a Bisericii Ortodoxe Române și a tuturor binecredincioșilor creștini de pretutindeni, pentru ajutorul umanitar primit prin voluntarul Zaharciuc Vitalie a lui Ioan (act lansat în data de 17.03.22 n.6).

Noi, românii din Bucovina – Cernăuți, suntem nespus de bucuroși că în aceste clipe grele și jalnice ale războiului ruso-ucrainean simțim atâta dragoste creștinească, sprijin prin ajutorul umanitar din partea fraților din România.

Cerem și în continuare sfintele voastre rugăciuni pentru pace în Ucraina și în toată lumea. Cu nevrednicie mulțumim și noi lui Dumnezeu pentru toate și Îl rugăm să primească truda și jertfa fiecărui creștin în parte.

Preot paroh Pavel Pavlenco

BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ
Înălțarea Domnului
Mitropolia Ortodoxă a Cernăuților și a Bucovinei