Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, mănăstire care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, s-a bucurat în duminica praznicului Pogorârii Sfântului Duh, cunoscută și drept Duminica Cincizecimii sau a Rusaliilor, 4 iunie 2023, de binecuvântare arhierească.

În mijlocul credincioșilor prezenți s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, nu înainte de a se închina la cinstitele moaște ale ocrotitorului Cetății Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Racla care adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou a fost așezată în dimineața acestei zile pentru închinarea pelerinilor în baldachinul împodobit aflat sub teii din curtea așezământului monahal.

Alături de o parte din obștea mănăstirii, din soborul slujitor au făcut parte și clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ.

Răspunsurile liturgice care au împodobit slujba au fost date de Corul Mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de părintele Ionuţ Lucian Tablan Popescu.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța citirii acestor rugăciuni de binecuvântare ale ramurilor de tei care aduc aminte de revărsarea harului Sfântului Duh asupra apostolilor Mântuitorului Iisus Hristos.

„Urmează slujba Vecerniei în cadrul căreia se vor citi rugăciunile unice, aș putea spune, de la Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, după care vom face sfințirea crenguțelor de tei și, desigur, cei rânduiți de părintele arhimandrit Valerian, marele eclesiarh, vă vor împărți și veți primi, reiterând momentul Pogorârii Duhului Sfânt, aceste crenguțe, nu sub chipul limbilor ca de foc, ci sub chipul frunzelor de tei, care, fără îndoială, conduc spre acolo, și care au aceeași încărcătură, am putea spune.”

Arhim. Paraschiv Dabija a dat citire cuvântului de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în cadrul căruia a fost evidențiat felul în care a luat naștere și a fost sărbătorită Cincizecimea încă din primele secole și până în zilele noastre, subliniindu-se totodată, prin aducerea la lumină a unor fragmente scripturistice grăitoare, importanța lucrării Duhul Sfânt, atât în ceea ce îi privește pe Sfinții Apostoli, cât și rolul nemărginit pe care îl are Acesta în viața Bisericii și mai ales a creștinilor.

Nu în ultimul rând, a fost expusă și simbolistica reprezentării revărsării Duhului Sfânt în chip de limbi ca de foc asupra apostolilor în cunoscuta icoană a praznicului, dar și semnificația celor șapte rugăciuni citite numai în această zi a anului. „Icoana praznicului sintetizează demersul. Apostolii sunt aşezaţi pe o bancă în formă de arc. În centru se găsesc Petru şi Pavel. Limbile ca de foc planează deasupra apostolilor. Sunt energiile treimice, concentrate în Duhul Sfânt. Sulurile pe care le ţin apostolii simbolizează misiunea Bisericii. Puterea Sfântului Duh s-a sălăşluit în sufletele lor, în chipul focului, pentru a arde păcatul, a izgoni patimile şi astfel a-i lumina în misiunea lor. Un bătrân sătul de zile, exilat într-un arc întunecos, simbolizează iadul universalizat. Partea luminoasă a icoanei reprezintă lumina Evangheliei. Focul Sfântului Duh este lumină pentru sfinţi şi foc chinuitor pentru cei păcătoşi. Numai Duhul Sfânt ne eliberează de întunericul şi osânda infernului; uşa morţii se preface, prin lucrarea Duhului Sfânt, în uşă a Raiului sau uşă a vieţii. La Cincizecime, Duhul Sfânt Se îndreaptă spre toţi oamenii şi-i înfiază, şi aceasta pentru că Duhul Însuşi mărturiseşte cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu (Romani 8, 16). Dacă suntem fii, suntem şi moştenitori ai lui Dumnezeu, mai bine zis împreună-moştenitori cu Hristos (Romani 8, 17). Da, în ziua Cincizecimii, apostolii au înţeles paradoxul legat de cele spuse de Hristos lui Filip: Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi (Ioan 14, 20). Da, Sfântul Duh are rolul de a ne pregăti pentru primirea harului sfinţitor al Sfintei Treimi. Cele şapte rugăciuni ale Cincizecimii, care se citesc în cadrul Vecerniei, dezvăluie misterul lucrării lui Dumnezeu în lume prin Biserică. Ele sunt simbolul unei aşteptări deosebite, dar mai ales se constituie într-o adevărată epicleză a Duhului Sfânt. De remarcat este faptul că rugăciunea a cincea se referă la toţi cei adormiţi de la facerea lumii. Aşadar, trăind în Hristos, simţim că Duhul saltă în noi. Iar cel ce crede în Hristos prin Duhul Sfânt, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui (Ioan 7, 38). Însă rezultatul lucrării Duhului Sfânt în lume îl descifrăm în zilele şi în duminicile ce urmează.”

La sfârșitul slujbei, ierarhul, alături de preoți din soborul slujitor, potrivit rânduielii bisericești, a oficiat slujba Vecerniei plecării genunchilor, citind cele șapte rugăciuni care amintesc de darurile primite de Sfinții Apostoli de la Sfântul Duh.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a binecuvântat ramurile de tei prin stropire cu apă sfințită, care au fost apoi împărțite credincioșilor. Alături de aceste simbolice daruri și de binecuvântarea arhierească, cei prezenți au simțit și bucuria întâlnirii cu Sfântul Mare Mucenic Ioan, mare făcător de minuni și grabnic ajutător.

Sfântul Ioan cel Nou ocrotește neîncetat Țara Moldovei, alături de Sfânta Cuvioasă Parascheva, și le este aproape tuturor celor care îi cer ajutorul, oferindu-le sprijin și mângâiere.

Irina Ursachi