Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou

În duminica praznicului Pogorârii Sfântului Duh, cunoscută și ca Duminica Cincizecimii sau a Rusaliilor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale.

În cuvântul de învățătură, rostit de părintele dr. docent Mihai Valică, a fost amintit faptul că astăzi este sărbătorită ziua de naștere văzută a Bisericii lui Hristos și a fost explicată taina marelui praznic al Pogorârii Sfântului Duh. „Sfânta noastră Biserică serbează astăzi, cu multă bucurie duhovnicească, momentul istoric al pogorârii Sfântului Duh, întemeierea Bisericii lui Hristos, în chip văzut, precum și rămânerea la noi și în noi a Sfântului Duh, până «în veac», adică o sărbătoare continuă a Rusaliilor. De aceea este numită și Duminica Mare. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca istorisește în capitolul 2 din Faptele Sfinților Apostoli cum s-a petrecut pogorârea Sfântului Duh, în ziua Cincizecimii iudaice. (…) Să ne reamintim ce ne spune: «Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi».”

Părintele Mihai Valică a vorbit despre conceptul unitar al Sfintei Treimi și despre efectele Pogorârii Sfântului Duh. Mai mult, a amintit care sunt roadele Sfântului Duh și a explicat cum putem păstra darurile acestuia în inima noastră. „Sfântul Apostol Pavel le spune romanilor: «Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite.» (Romani 8, 26) care aduce multe roade: «Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția.» (Galateni 5, 22-23). Dacă avem aceste roade ale Sfântului Duh înseamnă că «Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru» (Luca 17, 21). Este timpul să ne cercetăm fiecare conștiința și inima noastră și să ne întrebăm: Este prezent Duhul Sfânt în viața noastră? Câte din roadele Duhului Sfânt sălășluiesc în noi? Întrebări deloc retorice. Dacă nu găsim roadele Duhului Sfânt în noi, atunci vom găsi cu siguranță faptele trupului.”

În încheiere, credincioșii prezenți au fost îndemnați la statornicie în credință. „Să rămânem mădulare vii și lucrătoare ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, Mama Poporului Român, cum spunea marele Eminescu. (…) Să nu alergăm la dumnezei străini şi la adunări sectare, ci să facem locaș în inima noastră Sfintei Treimi, deoarece «nădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este Fiul, acoperământul nostru este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție»!”

La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul, alături de preoți din soborul slujitor, potrivit rânduielii bisericești, a oficiat slujba Vecerniei plecării genunchilor, citind cele șapte rugăciuni care amintesc de darurile primite de Sfinții Apostoli de la Sfântul Duh.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a binecuvântat ramurile de tei, care au fost apoi împărțite credincioșilor.

Irina Ursachi